Release 120 - uppdateringar i april 2021

  • Textredigerare: Nu är det enklare att länka ”Dina webbfiler” i textredigeraren. Gränssnittet har förfinats och långa filnamn visas på ett bättre sätt.
  • Kopieringsskydd för PDF-filer: En PDF-fil som har kopieringsskydd kan man inte markera och kopiera text ifrån. Lärare kan fortfarande kopiera text och göra kommentarer till PDF-filer inlämnade i inlämningsuppgifter.
  • Verktyget Lektion upphör: Processen att ta bort det gamla verktyget ”Lektion” fortsätter. Lärare kommer fortsättningsvis att se ett informationsmeddelande om detta när de försöker skapa en ny sådan lektion. Istället kan lärare använda Planeringar, Lärsekvens eller mappar för att ge resurser ett sammanhang. Målet är att befintliga lektioner ska kunna läsas utan att innehåll i dem förloras, efter att verktyget helt tas bort. 
  • 360° Rapporter:
    • Språket har förenklats i 360° rapporterna, så att lärare lättare kan se vilka uppgifter och aktiviteter som har blivit slutförda och hur många resurser en elev har tagit del av. Det kan exempelvis stå: ”10 av 12 slutförda” för aktiviteter och ”27 av 30 besökta” om resurser.
    • Lärsekvenser inkluderas också i 360° rapporternas sammanfattning, med status och lista över alla resurser i lärsekvensen. Varje resurs har status för slutförande, vilket påverkar hur det kommer att se ut för en elev. I 360° rapportens elev-vy kommer endast de element att synas som eleven har tillgång till. Om en elev t.ex. är på steg fyra av fem i lärsekvensen så kommer eleven att se en rapport över de fyra första resurserna.
  • Policyhantering: Systemadministratörer kan delegera policyhantering till skoladministratörer, t. ex. att en kommun kan tillåta skoladministratörer på varje skola att skapa och hantera policyer för sin skola. 
  • Användarhantering: Vårt arbete fortsätter kring förbättringar av administratörssidorna. Sidan för ”lägg till användare” uppdateras så att den får bättre tillgänglighet och prestanda. Utseendet ändras, men funktionerna är desamma.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.