Release 118 - uppdateringar i januari 2021

Vad är nytt i vår release i Januari?


Skapa möte med Google Meet

Lärare i skolor som använder Google kan skapa online-lektioner och möten direkt i plattformen. Klicka på ikonen för Google Meet i texteditorn, i Inlämningsuppgift, Anteckning, Sida, Uppgift eller Kalenderhändelse.

Du behöver ha ett Googlekonto för skolan, du kan inte använd ett privat Googlekonto.

Systemadministratör kan aktivera denna funktion för er. För mer information och video hur man skapar möten med Google Meet, se vår dokumentation Using Google Meet in itslearning and Fronter 19


Klicka på ikonen för Google Meet för att skapa ett mötescreenshot of Google Meet icon in text editor


Ge mötet en rubrik och sätt datum och tid. screenshot of Google Meet meeting fields


Sök i Planeringar

Ett sökfält har lagts till i översikt för Planeringar för lärare och elever. Sök efter rubrik eller beskrivning i alla planeringar. Om Planeringsområden används, visar sökresultat både Planeringsområden och Planeringar.  

Lärare kan inte flytta Planeringar medan sökning pågår.

Klicka på knappen 'Rensa sökning' för att ta bort sökresultat och göra en ny sökning.


Sökfält i Planeringar

screenshot of search field in plans


Sökresultat visas enligt nedan. Använd knappen Rensa sökning för att återställa.

Detta återställer också möjligheten att flytta planeringar.

screenshot of search results in Plans


Uppdaterad PDF-visare

PDF-visaren har uppdaterats för en bättre upplevelse när man tittar på dokument.

Den nya vyn visas i bedömningsverktyget i Inlämningsuppgifter samt där pdf lagts till som fil-element.

För Pdf som fil-element finns även ytterligare möjligheter för bättre läsbarhet och layout.

screenshot PDF view upgrade


Fler förbättringar

  • Office 365:  Ibland har inte elever längre tillgång till en fil i Office 365 som en lärare delat i en kurs. Detta kan bero på att kontot inte längre är kopplat eller att en multifaktorautentisering lagts till efter resursen blev delad. I dessa fallen, ser lärare nu information om vad som behöver göras för att lösa problemet. Elever ser också information med råd att kontakta sin lärare. 
  • Office 365: När man tittar på Office 365 dokument på Apple-enheter har vi lagt till en nedladdningslänk ovanför dokumentvisaren för att göra det lättare att arbeta med filer i Office 365.
  • Inlämningsuppgift: Kamratrespons kan nu vara anonym. Lärare kommer dock fortfarande se namnet på eleven som gett respons. För att använda funktionen kan lärare markera inställningen 'Aktivera anonym kamratrepons'. (Vissa skolor vill att lärare inte ser namnet på eleverna, då kan de använda inställningen 'Namn döljs vid bedömning' under 'Anonym Inlämning'  i Inlämningsuppgifter. Sedan förra releasen kan man också avonymisera om det är aktiverat.)  
  • Plagiatkontroll: Tidigare var det bara möjligt för elever att lägga till filer som kunde kontrolleras av plagiatkontrollen. T. ex. var det inte möjligt att lägga till bild-filer. Nu kan elever ladda upp filer som inte kan kontrolleras, så länge som det finns åtminstone en fil (eller tillräcklig text i texteditorn) som kan kontrolleras.
  • Kopiering: När man kopierade innehåll till samma kurs, eller annan kurs, visade vi tidigare ett meddelande 'En kopia har skapats' när lärare öppnade den kopierade resursen. Detta meddelande behövde stängas manuellt, vilket resulterade i många klick om många resurser kopierades. Vi visar nu inte längre det meddelandet.
  • Själv-registrering: Baserat på feedback från användare har vi nu gjort det möjligt att återöppna själv-registrering av närvaro för en kalenderhändelse. På detta sätt kan lärare återöppna själv-registreringen om den råkade stängas för tidigt. När själv-registrering stängs, kommer alla elever som inte själv-registrerat närvaro, att markeras som frånvarande. När den återöppnas blir detta ändrat till 'Inte registrerat' igen.
  • Mail-aviseringar: Användare som har aktiverat mail-aviseringar i sina personliga inställningar kommer inte längre få mail-aviseringar från sina kurser som inte är favoritmarkerade (stjärna).

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.