Release 117 - uppdateringar i december 2020

Nytt Test-verktyg för alla


Det nya Test-verktyget kommer nu aktiveras för alla kunder som inte redan har det, detta sker i omgångar från mitten av December till slutet av Januari 2021. 

Detta påverkar inte existerande test – ni kan fortsätta använda dem som tidigare.


Vad är bra med det nya Test-verktyget:

  • Modernt och enkelt att använda
  • Mobilanpassat
  • Delbart: Lärare kan nu dela Test i Biblioteket
  • Bättre funktionalitet för rapporter 

För att minimera problem kommer både nya och gamla test-verktyget vara tillgängligt för de som tidigare bara haft det gamla verktyget. Det äldre verktyget kommer att markeras med ”kommer att utgå”, så ni tydligt ser skillnad på verktygen. 

 

Notera: Det äldre verktyget kommer att tas bort och existerande test kommer att migreras till det nya verktyget i slutet av läsåret 2021/2022. Även om det äldre verktyget kommer att slås av, kommer uppdateringar att göras tom slutet av nästa läsår.

I denna release har dessa förbättringar gjorts för det äldre Test-verktyget:

  • Möjlighet att randomisera svarsalternativ för frågetyperna Antingen/eller-fråga, Flervalsfråga och Flersvarsfråga.
  • Utökad support för export (QTI V2.1). 
  • Avaktivering: Frågetypen “Klickpunkt” använder äldre teknologi (Flash) som inte längre kommer att stödjas av Adobe efter 31 December. För att fortsätta använda Test som innehåller Klickpunkt-frågor, kan du inaktivera/radera de frågorna i testet.  Frågetypen kommer längre fram implementeras i det nya test-verktyget. 

Mer information (på engelska): New Test Tool Overview


Mer utrymme vid redigering


Textredigeraren kommer nu automatiskt expandera när du använder den, på så vis får lärare och deltagare mer utrymme när de skapar innehåll.
Automatisk utloggning


Detta har förenklats baserat på feedback från användare. Du kommer nu bara se en knapp. Det fungerar också bättre tillsammans med verktyg för skärmläsning. Man kan nu även använda ESC-knappen eller klicka någonstans utanför dialogrutan för att fortsätta vara inloggad.

 

 

Mer

  • Förbättrad användbarhet i appen: Microsoft Office-dokument kan nu visas direkt i appen
  • Avanonymisering : Det är nu möjligt att avanonymisera Inlämningsuppgifter när bedömningen är slutförd. (Kontakta er Systemadministratör för mer information)
  • Baserat på feedback från lärare kommer nu citat och källor påverka plagiatrapportens procentuella värde för Simcheck plagiatkontroll.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.