Release 115 - uppdateringar i oktober 2020

Uppdaterade integrationsalternativ för Microsoft

Med fler och fler organisationer som använder Microsoft Office 365 vill vi se till att dessa uppgifter lika lätt kan göras i plattformen. Denna version har flera förbättringar för O365-användare, från säkerhet och inställningar, till verktyg som används i en kurs.


Uppdaterad redigering av Officefiler med Office för webben

Vi byter från intern Office Online Server till Microsoft Office Web. Detta säkerställer att du alltid har de senaste verktygen för redigering online.

Uppladdade filer är fortfarande lagrade internt som tidigare.

Några av de funktioner som blir tillgängliga:

 • Word Online: Du kommer nu att kunna spåra ändringar och använda Avancerad läsare.
 • PowerPoint Online: Mer än 25 ytterligare bildövergångar. Du kan nu infoga ikoner och online media.
 • Excel Online: Du har nu möjlighet att snabbt ta bort duplicerade värden och att formatera celler baserat på deras värden.


Ersätta Office-filer

Vissa Office-filer kan inte redigeras online, till exempel de som innehåller makro eller är lösenordskyddade. För att uppdatera dessa filer är det nu möjligt att ersätta en fil med en ny uppladdning. Detta gör det möjligt att behålla alla 'relationer' för den här filen, till exempel med en planering.

Obs! Du kan bara ersätta en fil med en liknande filtyp. Du kan till exempel inte ersätta en PowerPoint-fil med en Word-fil.


Förbättringar av Text Editor

Ökad säkerhet, stabilitet och tillgänglighet i Text Editor.

Även:

Lättare att placera och ändra storlek på bilder som lagts till i textredigeraren: -

 • Använd ikonen (längst upp till vänster i bilden) för att flytta bilden. En horisontell linje visas för att ange var bilden kommer att placeras när den släpps.
 • Ändra storlek på bilden med den svarta fyrkanten under bilden.
 • Det är möjligt att lägga till en bildtext till bilder, vilket gör innehållet mer tillgängligt t.ex. för skärmläsare.

Auto-formatering på datorn gör det snabbare och enklare att skapa innehåll. Detta inkluderar:

 • Om du klistrar in en länk följt av att trycka på mellanslagstangenten, förvandlas webbadressen automatiskt till en länk.
 • Snabbt lägga till punkt- eller numrerade listor.
 • Lägga till specialtecken enkelt.


Här är några exempel:

 • Citattecken är nu något annorlunda. Tidigare: "Blended learning, the new normal", nu: “Blended learning, the new normal”.
 • Du kan starta punktlistor med dessa specialtecken: * / + / - följt av att trycka på mellanslagstangenten.
 • Du kan starta numrerade listor med siffror, bokstäver eller romerska siffror följt av en punkt och trycka på mellanslagstangenten. Till exempel 1. / a. / I.
 • Lägg till en horisontell linje genom att klicka på - eller _ följt av att trycka på mellanslagstangenten.

Du kan ångra en autokorrigering med Ångra-åtgärden. Denna åtgärd finns i verktygsfältet, men du kan också använda kortkommandot (t.ex. CTRL-Z). Obs! Detta är inte aktiverat för mobiler eller surfplattor.

Det är inte längre möjligt att klistra in via verktygsfältet på datorer, till exempel Windows- eller MacOS-enheter. Istället uppmanas användaren att använda kortkommandot. Denna process kommer att effektiviseras mer i kommande uppdateringar.

Vi tar också bort alternativet att klistra in bilder direkt via klistra-in funktionen. Detta beror på att bilden lagrades på ett sätt (Base 64) som kan få användare att uppleva långsamhet när de använder plattformen.

Vi effektiviserar också processen för bildhantering i kommande uppdateringar. Fram till dess kan du använda bildikonen i verktygsfältet för att lägga till bilder.

Avancerad läsare är nu tillgänglig

Alla som kämpar med att läsa och komma igenom text kommer att kunna dra nytta av detta tillägg, vilket gör textinnehållet mer tillgängligt och ger deltagaren möjlighet att anpassa läsupplevelsen.

Microsoft Avancerad läsare finns nu tillgänglig inom tre områden:

 • Anslag (både på startsidan och i kursöversikt)
 • Inlämningsuppgifter (läser beskrivningen)
 • Anteckningar


När användaren klickar på knappen för Avancerad läsare, öppnas texten i en ny vy. Användaren kan ställa in önskad bakgrundsfärg, typsnitt, textavstånd osv.

Det finns också ett alternativ att låta texten läsas upp, översättas och visa bilder för svåra ord.


 

ePortfolio 2.0 

Den nya ePortfolio har en ny design och navigering, tillgänglig för både nya och befintliga ePortfolios.

 • Ny kortlayout för dina portfolios
 • Ett nytt avsnitt ”Om mig” (inte längre ett eget menyalternativ)
 • Varje portfolio har nu en ny layout (med en ”banner”) och navigering i menyn till vänster
 • Element i portfolio heter nu ”Sida”

 

Andra ändringar

Snabb tilldelning av inlämningsuppgifter

Lärare behöver ofta dela ut separata arbeten eller övningar till deltagare baserat på deras förmågor. Nu kan de enkelt tilldela en inlämningsuppgift till specifika deltagare och / eller grupper.

Som standard kommer inlämningsuppgiften att ges till alla deltagare. Läraren kan, om det finns många deltagare i kursen, enkelt söka efter specifika deltagare och grupper.


 

I sidofältet kan lärare se antalet deltagare som tilldelats denna uppgift. Deltagarnas namn kommer aldrig att listas i sidofältet, men om du bara har valt en grupp kommer namnet på gruppen att visas.

Om läraren väljer flera grupper kommer antalet grupper att listas.

Detta är också tillgängligt när du lägger till Uppgifter.


Ikoner för de vanligaste filerna

Hittills har vi haft samma ikon för alla filer. Nu visar vi specifika ikoner för de vanligaste filtyperna så att du vet vad du kan förvänta dig när du öppnar en fil.

Som en tumregel visar vi den specifika ikonen om filen kan förhandsgranskas eller spelas av merparten alla användare. Till exempel kan en .wmv videofil bara spelas upp i Internet Explorer. Detta innebär att över 90% av lärarna och deltagarna inte kan spela den filen. Därför visas standardikonen för dessa typer av filer. Observera att ZIP-filer alltid måste laddas ner. De kan inte förhandsgranskas.

Förutom att ladda upp filer från din dator eller mobil enhet är det möjligt att lägga till filer från en molntjänst, till exempel Google Drive eller OneDrive. När du gör detta kan det vara möjligt att bädda in (eller länka) en fil istället för att ladda upp en kopia. Om en fil är inbäddad används molntjänstens filvisare för att visa innehållet. För filikonen gör det ingen skillnad. Till exempel, en PDF inbäddad från Google Drive, visas fortfarande med en PDF-ikon.

Observera att det kan ta lite tid efter release innan ikonerna för tidigare tillagda filer uppdateras.


Mindre ändringar

Följ upp uppgifter för lärare: Lärarens uppföljningsuppgifter är nu sorterade efter senaste uppdatering, så lärarna ser den senast inlämnade uppgiften högst upp på sin lista. En uppföljningsuppgift tas bort 35 dagar efter att de slutförts av deltagarna. När en uppgift tas bort på grund av inaktivitet visas en text som förklarar detta. Lärare får också en länk till Resurser, där de hittar den här äldre uppgiften.

LTI verktyg: Stöd för att lägga till en bild: Förutom att bädda in innehåll från tredje part via LTI verktyget med webbadresser som visas inbäddade, är det nu också möjligt att bädda in en bild direkt. 

Planeringar – Kopiera planer: Nu kommer lärarna att informeras om skillnaden i att kopiera enstaka kontra flera planeringsområden. När du kopierar ett enskilt planeringsområde kommer rubriken att visas, annars får användarna bara information om att utvalda planeringsområden kopieras. En annan ändring är att "Rensa datum" kommer att kontrolleras som standard.

Verktyg som tas bort - Bild med beskrivning: För att förenkla tas verktyget Bild med beskrivning bort. Nästan identiskt innehåll kan nu skapas med ”fil- eller mapp”-verktyget. Nu är det inte längre möjligt att skapa ett nytt ”Bild med beskrivnings”-element i kurser. Befintliga element kan fortfarande visas och redigeras.

Öppna Google Jam: Om en Google Jam har lagts till som en resurs i en kurs kan du nu öppna dem i en ny flik.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.