Nyheter om oppdatering Oktober 2020 (R115)

Hva er nytt i vår oktober-oppdatering?

 • Flere Microsoft-integrasjoner
 • Oppdatert utseende på ePortfolioen
 • itslearning får engasjerende leser  (Immersive Reader)
 • Forbedringer i rik tekst-editoren

Oppdaterte integrasjonsmuligheter for Microsoft

Siden flere og flere organisasjoner bruker Microsoft 365, vil vi sørge for at disse oppgavene like enkelt kan utføres i itslearning. Denne oppdateringen har flere oppdateringer for 365-brukere, fra sikkerhet til hvilke verktøy du ønsker å bruke i et fag.

Oppdaterte Office-editorer med Office for the web
Vi bytter fra Office Online Server (hostet av itslearning) til Office Web (hostet av Microsoft). Dette sikrer at du alltid har de siste Office-editorene, som Word for the web, i itslearning.

Opplastede filer blir fremdeles lagret i itslearning og Fronter 19.

Noen av funksjonene som blir tilgjengelige:   

 • Word Online: Du kan nå spore endringer og bruke engasjerende leser.
 • PowerPoint Online: Flere enn 25 nye slide-overganger. Du kan nå sette inn ikoner og online-media.
 • Excel Online: Du kan nå raskt fjerne dupliserte verdier og gi celler stiler basert på verdiene deres.

Bedre oversikt over tilgjengelige integrasjoner

365-/OneDrive-fanen og Office Online-fanen er slått sammen, slik at alle Microsoft-integrasjonene er tilgjengelig fra samme side. I tillegg finner du en del nye funksjoner samt at noen innstillinger har fått nye og mer klargjørende navn.

Innstillingene på siden er gruppert i tre seksjoner:

 • Filopplasting
 • Office for the Web
 • Microsoft 365 for Education

Office for the web: Bruk din organisasjons tillegg

Tidligere kunne systemadministratorer skru på Office Online i itslearning/Fronter 19, noe som tillot brukerne å se og redigere Office-dokumenter med Office Online Server. I tillegg dukket Word, Excel og PowerPoint opp som verktøy i Legg til-siden i fagene.

Vi utvider nå valgene rundt Office for the web.

Dersom din organisasjon har en egen Microsoft 365-tenant, så kan din skoles systemadministrator velge å bruke Office-editorer i stedet for de som er innebygget i itslearning/Fronter 19.

Hovedfordelen er at du kan bruke hvilket som helst Office-tillegg som organisasjonen har kjøpt, som f.eks. Wikipedia-tillegget (se bilde)

Når du velger å bruke Office for the web fra din egen tenant, så må brukerne logge på med en Microsoft-konto fra din tenant når de redigerer filer fra itslearning eller Fronter 19, dersom de ikke allerede er logget inn i nettleseren. De trenger ikke logge inn for å se en fil i itslearning/Fronter 19.

I tillegg, så kan systemadministratorer nå fjerne Office-apper, som Word, fra Legg til-siden i et fag, for eksempel hvis de vil at dokumenter skal opprettes i Microsoft 365. 

Erstatte Office-filer

Noen Office-filer kan ikke redigeres online, for eksempel dersom de inneholder makroer eller er passordbeskyttet. For å oppdatere disse filene i platformen, er det nå mulig å erstatte disse filene ved å laste opp en ny fil. Bindinger til for eksempler planer, blir beholdt.

Merk: Du kan kun erstatte en fil med en av samme filtype. Du for eksempel ikke erstatte en PowerPoint-fil med en Word-fil.

Forbedringer i rik tekst-editoren

Forbedret sikkerhet, stabilitet og tilgjengelighet i rik tekst-editoren.

I tillegg:

Enklere å posisjonere og skalere bilder:

 • Bruk dra-ikonet (øverst til venstre på bildet) for å flytte bildet. En horisontal linje vil vises for å indikere hvor bildet vil plasseres når du slipper det.
 • Skaler bildet ved å bruke den svarte firkanten nedenfor bildet.
 • Det er mulig å sette inn bildetekster for å gjøre bildet mer tilgjengelig for eksempel for skjermlesere. 

Automatisk formattering gjør det enklere og raskere å lage innhold ved hjelp av tastatur. Dette inkluderer:

 • Når du limer inn en URL etterfulgt av å klikke på mellomromstasten (SPACE) på tastaturet, så vil URL-en automatisk gjøres om til en lenke.
 • Enkel oppretting av punkt- eller tallister.
 • Enkel innsetting av spesialtegn

Her er noen eksempler:

 • Anførselstegn er nå litt annerledes. Før: "Tekst", nå: “Tekst”.
 • Du kan en starte punktliste ved å skrive inn * / + / - etterfulgt av mellomromstasten.
 • Du kan opprette lister med tall, bokstaver eller romertall ved å skrive et punktum etter tallet/bokstaven etterfulgt av mellomromstasten. For eksempel: 1. / a. / I.
 • Sett inn en horisontal linje ved å klikke — eller ___ etterfulgt av mellomromstasten.
 • Sett inn spesialtegn ved å bruke følgende sekvenser etterfulgt av mellomromstasten:

Du kan angre en autokorrekturendring ved å bruke tastatursnarveien CTRL + Z. NB. Ikke mulig på mobil eller nettbrett. Denne funksjonen finnes også i verktøylinjen.

Det er ikke lenger mulig å lime inn innhold via verktøylinjen på datamaskiner. I stedet blir brukerne bedt om å bruke tastatursnarveier. 

Denne prosessen vil bli forbedret i kommende oppdateringer.

Vi fjerner også muligheten for å lime inn bilder direkte fra lim inn-dialogen. Dette er fordi bildene ble lagret på en måte (Base 64) som kunne føre til treghet i systemet. Denne prosessen vil også bli forbedret i kommende oppdateringer. Inntil da kan du bruke Bilde-ikonet på verktøylinjen for å legge til bilder.

Engasjerende leser er nå tilgjengelig i itslearning/Fronter 19

Alle som strever med å lese og konsumere tekst vil ha nytte av dette tillegget, som gjør tekstbasert innhold mer tilgjengelig og gir studenter og elever mulighet til å gjøre leseopplevelsen mer personlig. Microsofts Engasjerende leser er nå tilgjengelig fra tre steder:

 • Oppdateringer og oppslag (både fra Hjem og fra fagoversikten)
 • Oppgaver (opplesing av oppgavebeskrivelsen)
 • Notater

Når en bruker klikker på Engasjerende leser-knappen, vil teksten åpnes i en ny visning. Brukeren kan bestemme bakgrunnsfarge, font, linjeavstand og så videre.

De kan også få teksten opplest, oversatt eller se en bildeforklaring for vanskelige ord.

ePortfolio 2.0 for alle kunder

Den nye ePortfolioen (ePortfolio 2.0) har et oppdatert og friskt utseende og navigasjon. Endringene er tilgjengelig for både nye og gamle ePortfolioer.

 • Ny kortbasert layout for ePortfolioene dine
 • En ny Om meg-seksjon (ikke lenger en egen meny)
 • Hver portfolio har nå et nytt utseende (med et banner) og navigasjon i venstremenyen.
 • Portfolio-innhold kalles nå Sider.

Rask distribuering av oppgaver

Lærere har ofte behov for å differensiere oppgaver eller øvinger for studenter eller elever basert på deresferdigheter. Nå kan de enkelt gi en oppgave til spesifikke studenter/elever eller grupper.

Som standard vil en oppgave gis til alle studenter/elever. Dersom læreren har mange studenter/elever i faget, kan de enkelt søke etter spesifikke studenter/elever eller grupper.

I sidemenyen kan lærerne se antallet deltakere som har fått tildelt oppgaven. Navnene vil aldri vises i sidemenyen, men om du kun har valgt én gruppe vil gruppenavnet vises.

Dersom læreren velger flere grupper, vil antallet grupper vises.

Dette er også mulig når du legger til gjøremål.

Filikoner for de vanligste filtypene

Frem til nå har vi vist samme ikon for alle filer. Nå vil vi vise et eget ikon for de mest kjente filtypene, slik at du vet hva som venter deg når du åpner en ressurs. 

Som en tommelfingerregel viser vi ikonet dersom (nesten) alle brukere kan forhåndsvise eller spille av filen. For eksempel kan en .wmv-video kun spilles av i Internet Explorer. Dette betyr at over 90 % av brukerne ikke kan spille av en slik fil i itslearning/Fronter 19. Derfor vil et generisk filikon vises for disse filtypene. Merk at ZIP-filer alltid må lastes ned. De kan ikke forhåndsvises.

I tillegg til å laste opp filer fra din datamaskin eller mobilenhet, er det mulig å legge til filer fra en skyservice, som for eksempel Google Drive eller OneDrive. Da er det mulig å bygge inn eller lenke til filen i stedet for å laste opp en kopi til itslearning/Fronter 19. Dersom en fil er innebygget, vil skyløsningens filvisningsprogram brukes til å vise innholdet i platformen. For filikonet spiller ikke dette noen rolle. En PDF-fil som er bygget inn fra for eksempel Google Drive vil vises med PDF-ikonet.

Vær oppmerksom på at det kan ta litt tid etter oppdateringen før ikonene vises på filer som er lagt til tidligere.


Andre forbedringer

 • Oppfølgingsoppgaver for lærere: Disse er nå sortert etter siste oppdatering, slik at lærerne ser de siste innleverte oppgavene på toppen av listen. En oppfølgingsoppgave vil fjernes 35 dager etter at de har blitt innlevert (via itslearning). Når en oppgave blir fjernet på grunn av inaktivitet, vil vi sette inn en forklaring. Lærere vil også få en lenke til Ressurser, der de finner den fjernede oppgaven.
 • LTI-dyplenking: Støtte for å sette inn bilder: I tillegg til å bygge inn innhold fra tredjeparter via LTI Deep Linking med URL-en i en iframe, er det nå mulig å bygge inn bilder uten å bruke en iframe.
 • Kopiering av planer: For å unngå forvirring vil lærerne bli informert om forskjellen på å kopiere ett enkelt og flere emner. Når du kopierer ett enkelt emne, vil emnetittelen vises, ellers vil brukerne kun informeres om at de valgte emnene er kopiert. En annen endring er at «Fjern datoer» vil bli brukt som standard.
 • Bilde med beskrivelse fjernes: Fra og med denne oppdateringen vil det ikke lenger være mulig å opprette bilder i fag med Bilde med beskrivelse-verktøyet. Nesten identisk innhold kan nå opprettes ved å bruke Fil eller mappe-verktøyet. Eksisterende bilder med beskrivelse kan fremdeles vises og redigeres.
 • Åpne en Google Jam fra itslearning/Fronter 19: Dersom en Google Jam har blitt lagt til som en ressurs i et fag, så kan du nå åpne den i en ny fane direkte fra platformen.
 • Korte fagnavn: vises nå på Fagadministrator-siden.
 • Hjemmesidelenke: Hjemmesidelenken under «Dine filer» og «Dine webfiler» er nå fjernet.Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.