Test - Skapa ett test

I det nya testverktyget ser sidan där test skapas ut såsom bilden nedan visar.

 • Rubrik syftar på testets rubrik och är det som syns bland resurser, uppgiftslista och bedömningsöversikt. Fältet för rubrik är obligatoriskt att fylla i. Endast enkel och oformaterad text går att fylla i där, därför är rekommendationen att välja en kort rubrik så att namnet på testet är enkelt att se på t.ex. en mobiltelefon.
 • Beskrivning är ett textfält med textredigeraren tillgänglig, och därmed olika formateringsmöjligheter. Fältet är frivilligt att skriva något i, men om det fylls i syns det för eleverna när de öppnar testet. 
 • Knappen “Skapa test” blir grön och klickbar först när en rubrik har lagts till och då kan testet skapas.
 • Knappen ”Avbryt” avbryter om man ångrar sig i skapandet av testet.
 • Testet får automatiskt statusen ”inaktivt” så länge inga frågor finns inlagda.

 

Sidpanelen på höger sida är samma som i många andra verktyg i plattformen, men det finns några som är specifika för testverktyget:  


 

 

 • Försök syftar på hur många försök eleverna ska få på sig att göra testet. 1,2,3 o.s.v. till obegränsat antal försök.
 • Om mer än ett försök tillåts kan lärare välja vilket försök som ska räknas som slutresultat (t.ex. det första, det sista eller det bästa försöket)
 • Det går att sätta en gräns för hur många minuter eleverna ska tillåtas använda för varje försök. Om eleven inte hinner göra testet klart på den tiden lämnas testet automatiskt in tillsammans med de svar som hittills givits.
 • Testlägesläsare (Test Mode Browser) är en tilläggstjänst som gör att eleverna inte kan lämna testet och kan inte komma åt andra webbsidor och är en funktion för att motverka fusk. Läs mer om Testlägesläsare i denna artikel: Testlägesläsare.
 • Lösenordsskydd innebär att det går att ställa in ett lösenord som måste anges av eleverna innan de kan påbörja testet. Vid ett tidsbegränsat test startar timern efter att lösenordet har godkänts.
 • Resultat och feedback syftar till vad läraren vill att eleverna ska se eller inte se vid en viss tidpunkt i testgenomförandet. Dessa alternativ skiljer sig något från det äldre testverktyget för att ge bättre säkerhet och enklare återanvändande.

När en elev har gjort ett test kan följande information vara tillgänglig för läraren: 

 • Bedömning (kräver att bedömningsskala valts)
 • Resultat (poäng)
 • Frågorna
 • Deltagarens svar
 • De rätta svaren

 

Exakt vilka alternativ som kommer att vara tillgängliga när testet slutförts beror på vilka val som gjordes vid skapandet (t.ex. tidsgräns och antal försök). Det är möjligt att välja när följande ska visas:

 • Resultatet (i betydelsen av poäng/bedömning och någon annan typ av feedback efter varje försök)
 • Listan med frågor och deltagarnas svar (dock inte med fel/rätt svarsmarkeringar)
 • De rätta svaren (en deltagares svar markeras grönt/rött för att visa rätt/fel svar, och det rätta svaret visas också). Däremot kommer detta inte att synas om man gjort valet att aldrig visa frågelista och deltagarsvar. 

 

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.