Göra ändringar i ett test

Testverktyget är utvecklat utifrån målet att alla elever/deltagare får göra ett test på samma villkor och under samma förutsättningar. Det betyder att det finns begränsningar för vad som kan ändras efter att någon har påbörjat ett test.

Ändringar efter att en deltagare har startat ett test

Poängvärde: Om en fråga har blivit poängsatt manuellt, så går det inte att sätta en maxpoäng som är lägre än den högsta poängen som getts till någon deltagare.

Frågor med kategori: Det är endast möjligt att ändra poängen för kategorin om den inte innehåller manuellt poängsatta frågor.

Poäng för kategorier: Om man ändrar kategori för en fråga så betyder det att fördelningen av frågor kan komma att ändras - om man hämtar ett visst antal frågor ur en kategori så kan olika deltagare få olika antal frågor från den kategorin. Ändringar som görs och som påverkar sammanställningen och sammanräkningen av testförsök, gör att tidigare testförsök räknas om. En notifiering om detta kommer upp och den behöver man bekräfta. Om man ångrar ändringen så måste det återställas manuellt, och man kan ställa tillbaka till poängen det var tidigare.

Tisdsgräns: Kan ändras till ett datum längre fram.

Antal försök: Kan ändras till att bli fler, men inte färre.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.