Test - Inställningar

Ändra inställningar för ett test

Alternativ för olika inställningar till testet finns i sidpanelen till höger (på samma sätt som i aktiviteten Inlämningsuppgift). Alternativ kan redigeras när testet skapas, men även senare. För att ändra alternativen efter att testet skapats, klicka på knappen ”Redigera alternativ” i sidpanelens nedre kant.

Observera: Vissa inställningar blir låsta efter att ett test aktiverats, detta för att undvika konflikter inom systemet. Om man försöker spara en otillåten ändring kommer en varning om att ändringarna inte kan sparas eftersom testet är aktivt eller att någon har startat testet. Lärare kan inte avaktivera testet om en deltagare håller på att göra testet, men så snart det är slutfört blir det möjligt att göra ändringar.

Inställningar på fliken frågor

Några inställningar som fanns i det gamla testverktyget har flyttats till fliken frågor, eftersom de beskriver hur frågorna visas för deltagarna när de gör testet.
Det finns två knappar som hör ihop med detta. Den ena är för att ställa in hur deltagarna ska få navigera bland frågorna, och den andra hur frågorna ska visas i testet.

När man klickar på knappen för frågenavigering så kommer följande vy upp:

Här väljer läraren vilken typ av frågenavigering testet ska ha.

När man klickar på knappen för ordning så kommer följande vy upp:

I den rutan väljer läraren om frågorna ska visas i den ordning som de skapades eller om ordningen ska bli slumpmässig.

Om läraren inte gör något val under dessa två knappar så används de förinställda inställningarna, d.v.s. fri navigering för frågorna och normal ordning.

 

Här är en lista över vilka frågetyper som är tillgängliga:

  • Antingen/eller
  • Flervalsfråga (välj om endast ett svar ska vara rätt eller om det ska kunna vara flera rätta svar)
  • Öppet svar
  • Fyll i det som saknas
  • Välj från en lista 
  • Ordningsföljd
  • Matchning
  • Välj punkt


 

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.