Spørsmålsgrupper i testverktøyet

Introduksjon

Spørsmål kan organiseres i spørsmålsgrupper, og disse kan settes opp for å passe flere forskjellige arbeidsflyter:


  • Organiser spørsmålene dine etter emne eller vanskelighetsgrad, uten å påvirke hvordan testen presenteres for elevene
  • Bygg en spørsmålsbank med tilfeldig utvalg av spørsmål for hver elev, og sikre samme fordeling av emner eller vanskelighetsgrad for alle elever
  • Presenter en liten gruppe spørsmål sammen med en felles introduksjon, adskilt fra andre spørsmål i testen

Den grunnleggende regelen er at alle elever vil ha det samme antallet spørsmål, og alle elever vil ha den samme maksimale totale poengsummen. Dette er hovedgrunnen til at noen endringer ikke er tillatt etter at noen har startet testen.

For å gjøre det lettere å komme i gang med tester, er spørsmålsgruppefanen ikke synlig før testen faktisk er opprettet. Men hvis du vil bruke spørsmålsgrupper, anbefaler vi at du setter disse opp før du begynner å legge til spørsmål, da det gjør det lettere å tilordne en gruppe til hvert spørsmål.

I spørsmålsgruppefanen kan du legge til, redigere og slette grupper.

Screenshot showing the question groups tab in the test tool. There is a button to create a new question group. There are three groups, and the action menu is open for one of them. The menu contains two items: Edit and Delete.

Hvis du legger til en ny gruppe eller klikker på en eksisterende gruppe, åpnes en ny side med alternativer for gruppen.

Screenshot of a test with the page where you can edit a question group open. The various options are described in the text.

Funksjoner

Hver gruppe må ha en tittel, og vi anbefaler å holde tittelen så kort som mulig for den beste oversikten. Denne tittelen er aldri synlig for elevene, den er ment for læreren bare som en referanse.

I tillegg er det flere alternativer tilgjengelige når du setter opp eller redigerer en spørsmålsgruppe:

  • Vis alle spørsmål i denne gruppen på én side (av som standard)
  • Velg tilfeldig et utvalg av spørsmålene for hver elev (dette krever også at du setter en poengsum som skal brukes for hvert spørsmål i gruppen) (av som standard)
  • Skriv en introduksjonstekst som hører til hele gruppen, som skal vises sammen med hvert spørsmål.
  • Vis alle spørsmål fra en gruppe på én side

Når "Vis gruppe på én side" er aktivert, vil alle spørsmålene fra den gruppen bli vist på en egen side når elevene navigerer gjennom testen. Plasseringen av denne gruppen innenfor testen slik den presenteres for en elev, bestemmes av det FØRSTE spørsmålet i gruppen som skal brukes for den eleven.


Verdt å vite

  • Dette er ikke ment å brukes i kombinasjon med alternativet for å vise hele testen på én side. Vi forhindrer ikke dette, men vi anbefaler det heller ikke.
  • Hvis "Velg tilfeldig spørsmål" er aktivert, spesielt i kombinasjon med at spørsmålsrekkefølgen er satt til tilfeldig, vil det være vanskelig for læreren å forutsi hvor i navigasjonsrekkefølgen gruppen vil dukke opp.

Velg tilfeldig spørsmål

Dette ble tidligere kalt "Trekk spørsmål".

Du kan sette opp testen for å tilfeldig velge et gitt antall spørsmål fra hver gruppe hver gang noen starter testen. Når du aktiverer dette alternativet, vil du se to innganger: Antall spørsmål å velge, og Poeng per spørsmål. Dette er flott for øvingstester, og også ett av flere verktøy tilgjengelig for læreren for å redusere sjansene for juks.

Du kan sette antall spørsmål å velge til et hvilket som helst positivt heltall. Hvis tallet er likt eller høyere enn antall spørsmål tildelt gruppen, brukes alle spørsmålene.

Hvis du vil bruke bare et utvalg av spørsmål for hver test på denne måten, må du også sette en poengsum for hvert spørsmål. Dette er for å sikre at alle spørsmålene i en gruppe har samme poengsum, så alle som tar testen vil ha samme maks poengsum. Hvis ikke, vil resultatberegningen og statistikken bryte sammen.


Introduksjonstekst for spørsmålsgruppe

Det er mulig å lage en "Introduksjonstekst" for en gruppe, som vil bli vist for elevene når de tar testen.

Du kan tenke på dette som et nytt skritt mot å gjøre de gamle papirtestene digitale. En typisk matteprøve for ungdomsskolen ville ofte inneholde en beskrivelse av et scenario som priser som endrer seg eller hvordan en funksjon og tilsvarende graf modellerer temperatursvingninger, og deretter spørsmål a), b), c) osv. som alle relaterer til det scenariet. Introduksjonsteksten er der du ville legge den beskrivelsen, og spørsmålene i gruppen er alle delspørsmålene du normalt ville tildele med a), b), c) osv.


Migrering fra "kategorier" - endringer

Med omleggingen og omdøpingen av kategoriene til spørsmålsgrupper, er det noen få mindre endringer verdt å merke seg, selv om de har veldig liten innvirkning.


Antall spørsmål å trekke kan ikke være null

Det er ikke lenger mulig å sette "0" som antall spørsmål å trekke. Når data migreres til den nye funksjonaliteten, vil grupper med denne verdien satt til 0 ha alternativet for tilfeldig utvalg av spørsmål deaktivert. Dette betyr at gruppen vil oppføre seg på nøyaktig samme måte som før, ved å bruke alle spørsmålene.


Mer fleksibilitet i spørsmålsrekkefølge

Læreren kan nå velge mellom Tilfeldig og Normal spørsmålsrekkefølge, selv om bare et utvalg av spørsmålene brukes. Normal betyr at vi følger rekkefølgen i spørsmålslisten slik læreren ser den. Tilfeldig betyr at vi blander alle spørsmålene (på tvers av grupper).


Mer fleksibilitet i poengsum

Poengsummen til et spørsmål er låst bare i tilfelle av å aktivere tilfeldig utvalg og bruke bare et utvalg av gruppen. Dette er for å sikre at alle elever har den samme maks poengsummen de kan oppnå. For eksisterende data (kategorier) beholdes poengsummen som den var for hvert spørsmål, men vi tillater nå redigering av poengsummen med mindre tilfeldig utvalg brukes.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.