Ansluta er G Suite-domän till itslearning

Om Google-integrationen

Integrationen mellan Google och itslearning gör det möjligt att:

 • Lägga till filer från Google Drive till itslearning, exempelvis som resurs i en kurs
 • Bifoga en fil från Google Drive till en inlämningsuppgift och ge varje elev (eller grupp) en kopia att skriva sin inlämning i*
 • Snabbt öppna och logga in på itslearning på en Chromebook*

*Endast tillgänglig om en G Suite for Education-domän är ansluten till itslearning. Ni hittar en förklaring av hur ni gör detta nedan.

Innan ni börjar

Se till att ni har tillgång till:

 • ett itslearning-konto med systemadministratörsrättigheter;
 • ett huvudadministratörskonto för Google för domänen som ni vill ansluta till.

Har ni flera G Suite-domäner?

Om ni har flera G Suite-domäner, till exempel en för elever och en för lärare, finns det några saker som ni bör tänka på:

 1. itslearning G Suite marketplace-appar måste installeras på alla domäner;
 2. Lärarnas domän bör finnas på listan över godkända domäner i elevernas domän och vice versa. Om ni vill veta mer om hur man godkänner domäner, se: https://support.google.com/a/answer/6160020?hl

Installera itslearning-appen från G Suite marketplace

Under installationsprocessen kommer vi att skapa en ”itslearning”-användare i er G Suite-domän. Alla kopior som skapas för svar på inlämningsuppgifter eller vanliga inlämningar i inlämningsuppgifter från Google Drive läggs till på den Google Drive som är kopplad till detta konto. Detta kan ses som en neutral plats där inlämningar på inlämningsuppgifter lagras. Integrationen kommer att dela dokumenten med rätt elever och lärare. Vår integration hanterar behörigheterna för Inlämningsuppgifter. Till exempel:

 • När en elev har skickat in sitt svar kan hen inte längre redigera dokumentet. Om läraren beslutar att eleven måste skicka in uppgiften på nytt, delas redigeringsbehörighet ut igen.
 • När lärare använder Google-dokument i gruppaktivitet kommer itslearning att se till att alla gruppmedlemmar kan arbeta med det här dokumentet.
 • Om en lärare är frånvarande eller har slutat på skolan, kommer vikarien eller den nya läraren att kunna följa upp alla gruppaktivitet i itslearning-kursen.

För att organisera inlämnade dokument åt lärare på Google Drive skapas en mapp för varje inlämningsuppgift.

Slutligen förhindrar användningen av ”itslearning”-användaren att användare raderar svar på inlämningsuppgifter av misstag. De kan ta bort länken till ett delat dokument på sin Google Drive, men själva dokumentet kommer att finnas kvar på enheten för ”itslearning”-kontot och bifogas inlämningen i itslearning.

OBS: det här kontot måste finnas i roten på din domän. Ni bör inte flytta det till en organisatorisk enhet. Se också till att kontot inte inaktiveras om en integration hanterar G Suite-kontona (till exempel om er Active Directory hanterar kontona i G Suite).

Logga in på https://admin.google.com med G Suite avancerad administratörskontot.

Följ dessa steg för att installera itslearning-appen från G Suite marketplace:

 1. Gå till Appar>>Marketplace-appar
 2. Klicka på + ikonen i menyraden.
 3. I fönstret som öppnas söker ni efter appen itslearning.
 4. Från sökresultaten klickar ni på appen och väljer Domänomfattande installation
 5. I fönstret som öppnas klickar ni på Fortsätt, godkänner villkoren för tjänsten och klickar på Acceptera.
 6. Kontrollera att appen är PÅ för alla.

Ni är nu klar med installationen i G Suite. Från och med nu visas appen ”itslearning” tillsammans med Google-apparna i Google Chrome-webbläsaren.

När användaren klickar på den här appen länkas de vidare till en generisk inloggningssida i itslearning där denne automatiskt loggas in och omdirigeras till sin itslearning-webbplats om användarens Google-konto är anslutet till dennes itslearning-konto.

Nästa steg är att ni nu måste ansluta till G Suite-domänen från itslearning.

Ansluta G Suite-domänen till itslearning

Observera att det kan ta upp till 24 timmar innan behörigheterna för Marketplace-appen har delats ut till alla G Suite-konton, inklusive huvudadministratörskontot. Under den tiden får ni ett varningsmeddelande om att Marketplace-appen inte har installerats.

 1. Logga in på itslearning som systemadministratör och gå till  Admin >> Redigera globala inställningar >> Molntjänster. Sidan öppnas i Google-fliken.
 2. Kontrollera att Låt användare lägga till filer från Google Drive är markerat.
 3. Klicka på Lägg till en ny G Suite-anslutning
 4. Logga in med den huvudadministratörskontot för G Suite-domänen
 5. Om ni har installerat itslearning-appen, klickar ni på Koppla för att ansluta G Suite-domänen till itslearning.
 6. Klicka på Spara

G Suite-domänen är nu ansluten till itslearning

Chromebook-app


Administratörer kan lägga till itslearning för Chromebooks. Detta tillåter användare att logga in i itslearning med ett enkelt klick via sitt skol-Googlekonto.


OBS : Om ni använder en annan identitetsleverantör (IDP) än Google, är det ev inte lämpligt att logga in med Chromebook single sign on (SSO). T. ex. om er identitetsleverantör ger användare tillgång till innehåll från tredje part.


Hur man installerar Chromebook appen


 1. Logga in som domän-adminstratör på https://admin.google.com
 2. Gå till Enheter
 3. I vänstermenyn, naviera till Chrome >> Appar och tillägg >> Användare och webbläsare       4. På den sidan som öppnas, klicka på den gula + ikonen till höger längst ned och välj Lägg till webbadress.


       5. Klistra in denna länkhttps://platform.itslearning.com/google/gsuite/login.aspx i det öppnade fönstret och klicka

           Spara.            6. För att automatiskt lägga till itslearning, välj Tvångsinstallera och fäst bredvid webbadressen.


 


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.