Inställningar för MS Teams integration

Introduktion

Läs även denna artikel som ger mer allmän information om integrationen.

Aktivera MS Teams integrationen i er site

För att integrationen ska fungera och för att kunna aktivera den, måste itslearning ges vissa rättigheter i inställningarna för er  organisation i Microsoft. Där måste ett godkännande göras: enterprise application 'itslearning MS Teams sync'.
I itslearning ska följande göras under Administration>Redigera globala inställningar>Molntjänster. Någon som är administratör för Microsoft 365 tenant kan göra ett sådant godkännande. Klicka på "Logga in som organisations-administratör".

Om systemadministratören i itslearning inte är administratör i Microsoft
Innan det går att koppla ett Microsoft organisations ID, måste någon med administratörskonto för Microsoft installera applikationen 'itslearning MS Teams sync' genom att följa dessa steg:

  1. Öppna https://login.microsoftonline.com/common/adminconsent?client_id=f85cd0ac-957e-4116-8309-9af69ebdec97
  2. Logga in som administratör för er organisation i Microsoft.
  3. Godkänn de begärda rättigheterna, välj 'Godkänn' (Accept)
  4. Det kan hända att ett felmeddelande kommer fram om omdirigering till platform.itslearning.com, men det meddelandet kan ignoreras.
  5. Kontrollera att applikationen har blivit tillagd på https://aad.portal.azure.com. Titta under 'Enterprise applications'.

När applikationen är tillagd och behörigheterna ovan är godkända, kan någon som är systemadministratör i itslearning ansluta organisationens Microsoft ID till itslearning. Detta görs genom att välja 'Anslut organisation (tenant)' och logga in med ett vanligt konto i er Microsoft-organisation.

Inställningar för hur integrationen ska fungera
Det kanske är så att endast delar av en skola/organisation ska använda MS Teams integrationen, eller att det finns olika önskemål för användandet. Det finns två sätt att kontrollera hur kurser i itslearning ska beröras:

  1. Under Administration>Redigera globala inställningar>Standardkursinställningar finns inställningen 'Skapa Microsoft Teams för kursen'. När den är aktivierad innebär det att det alltid skapas ett Team för varje itslearning-kurs som skapas. Detta påverkar alla kurser som skapas efter denna aktivering.
  2. Under Administration>Profiler (alternativt Policyer) kan man aktivera rättigheten för användare att att manuellt aktivera Teamskoppling i valfria kurser när standardinställningen i punkt 1är inaktiverad.
StandardkursinställningarAnvändarrättighet AktiveradAnvändarrättighet Inaktiverad
AktiveradEtt Team skapas för varje kurs, kan inaktiveras av läraren.Ett Team skapas för varje kurs, kan ej inaktiveras av läraren.
InaktiveradLärare kan skapa ett Team för valfri kurs.Inte möjligt att skapa Team för kursen.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.