Integration med Outlook - tilläggstjänst

Denna integration är en tilläggstjänst. Ni kan vända er till er organisations itslearning key account manager (kundansvarig) för att få mer information om denna och andra tilläggstjänster.

Outlook-integrationen gör det enkelt att se antalet olästa e-postmeddelanden inifrån itslearning och att skicka e-postmeddelanden till en användares Outlook direkt från itslearning.
Integration kan inte tillhandahålla Microsoft-konton, därför är det en förutsättning att användare måste ha sitt Microsoft-konto som e-postadress i sin användarprofil. Bästa praxis är att dessa e-postadresser ställs in via en integration, till exempel via IMS E eller IMS ES.

Aktivera Outlook-integrationen i itslearning-siten

När inställningen är påslagen kommer ytterligare en inställning att synas under fliken Microsoft (under Administration > Redigera globala inställningar > Molntjänster)

För att integrationen ska fungera måste itslearning ges vissa behörigheter i Microsoft 365 tenant (klient). För detta måste samtycke ges till företagsapplikationen 'itslearning Outlook integration', och det kan göras av någon som är administratör för Microsoft 365 tenant.

Scenario
Nästa steg
Du har tillgång till ett administratörskonto för Microsoft 365 tenant.Klicka på 'Logga in som administratör' och i fönstret som öppnas, logga in med administratörskontot.
Någon annan har tillgång till ett administratörskonto för Microsoft 365 tenant.Följ instruktionerna nedan.


Om systemadministratör i itslearning inte är administratör för Microsoft 365 tenant

Innan det går att ansluta måste alltså någon som är administratör för Microsoft tenant installera företagsapplikationen 'itslearning Outlook integration' och följa dessa steg:

  • Öppna https://login.microsoftonline.com/common/adminconsent?client_id=289c11bd-5664-43c9-9284-b6377d38011c  
  • Logga in som administratör
  • Tillåt de nödvändiga behörigheterna genom att klicka på Acceptera
  • Det kan hända att det kommer fram ett felmeddelande om omdirigering till platform.itslearning.com, men det kan bara ignoreras
  • Kontrollera att applikationen har lagts till, gå till https://aad.portal.azure.com och titta under Företagsapplikationer (Enterprise applikations)

När applikationen har lagts till och tillåtelse har getts kan sedan en systemadministratör för itslearning koppla denna tenant (klient) till itslearning. Klicka på 'Anslut klient' ('Connect tenant - se bilden ovan) och logga in med ett vanligt konto för Microsoft 365 tenant.

Outlook-ikon i toppmenyn

När en användare har angett och kopplat sin epostadress till sitt itslearningkonto kommer en ikon för Outlook att finnas i toppmenyn. En siffra på ikonen visar antal olästa mejl i Outlook. När man klickar på ikonen kommer Outlook att öppnas i en ny flik.


Skicka ett mejl till kursdeltagare
Från sidan med deltagarlistan i kursen kan användare skicka mejl till alla kursdeltagare (som har en epostadress kopplad till sin profil).


Klicka på knappen med en Outlook-ikon och en ny sida där mejlet kan skrivas kommer fram.

Observera: Det går att inaktivera itslearnings meddelandesystem om man enbart vill att kommunikation ska ske genom mejl i Outlook.

Kontrollera anslutning av Microsoft-konto

För så väl  systemadministratörer som andra enskilda användare kommer ytterligare ett menyalternativ att finnas efter att integrationen har aktiverats. Det låter användare se vilket Microsoft-konto som används för Outlook-integrationen, och om integrationen är aktiv eller om den här användaren är det.
Det finns äldre versioner av Outlook-integrationen där det också är möjligt att itslearning skapar Microsoft-konton för användare, och det finns ytterligare funktioner som behövs för systemadministratörer och användare för att hantera integrationen på användarnivå. Men då Azure Enterprise-applikationen används för att ansluta en tenant (klient) till itslearning är dessa menyalternativ främst informativa.

Som administratör

Som administratör kan du kontrollera det anslutna kontot via alternativet Hantera Microsoft 365. Du kan se vilket Microsoft-konto som används för Outlook-integrationen både som administratör och enskild användare.

Det är också möjligt att se denna status för en enskild användare på Office 365-fliken när man redigerar en användare via Användare och åtkomsträttigheter.


Som enskild användare

Varje användare kan se det anslutna Microsoft-kontot genom att klicka på "Dina Microsoft 365-konton" i sina personliga inställningar.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.