Koble G Suite-domenet til itslearning

Om Google-integreringen

Integreringen mellom Google og itslearning gjør det mulig å:

 • Legge til filer fra Google Drive i itslearning, for eksempel som fagressurser
 • Legge ved en fil fra Google Drive til en oppgave og gi hver elev (eller gruppe) en kopi der de kan skrive besvarelsen sin*
 • Raskt åpne og logge på itslearning på en Chromebook*

*Tilgjengelig bare hvis et G Suite for utdanning-domene er koblet til itslearning. Fremgangsmåten for å gjøre dette forklares nedenfor.

Før du starter

Påse at du har tilgang til:

 • en itslearning systemadministratorkonto
 • en Google superadministrator-konto for domenet du vil koble til

Har du flere G Suite-domener?

Hvis du har flere G Suite-domener, for eksempel ett for elever og ett for lærere, er det enkelte ting du bør være oppmerksom på:

 1. G Suite Marketplace-apper for itslearning må være installert på alle domener
 2. lærerens domene skal stå på godkjenningslisten i elevens domene, og omvendt. Gå til https://support.google.com/a/answer/6160020?hl hvis du vil vite hvordan du setter et domene på godkjenningslisten.

Installere itslearning-appen fra G Suite Marketplace

Under installasjonsprosessen oppretter vi en «itslearning»-bruker på G Suite-domenet ditt. Alle kopier som lages til oppgavebesvarelser eller vanlige innsendinger av oppgaver fra Google Drive, blir lagt til Google Drive for den aktuelle kontoen. Dette kan betraktes som et nøytralt sted der oppgavebesvarelser blir lagret. Integreringen fordeler dokumentene til de rette elevene og lærerne. Vår integrering administrerer tilgangen i oppgavens arbeidsflyt. For eksempel:

 • En elev som har sendt inn en besvarelse, kan ikke lenger redigere dokumentet. Hvis læreren bestemmer at besvarelsen må sendes inn på nytt, åpnes den på nytt for redigering.
 • Ved bruk av Google-dokumenter i gruppeoppgaver vil itslearning sørge for at alle medlemmer av gruppen kan arbeide med det aktuelle dokumentet.
 • Hvis en lærer er fraværende eller har sluttet, vil vikaren eller den nye læreren kunne følge opp alle oppgaver i itslearning-faget.

Det vil bli opprettet en mappe for hver oppgave for å hjelpe lærerne å holde orden på svardokumenter på Google Drive.

Ved at det opprettes en «itslearning»-bruker, hindres dessuten brukerne i uforvarende å slette oppgavebesvarelser. De kan slette lenken til et delt dokument på Google Drive, men selve dokumentet vil likevel fortsatt ligge på stasjonen til «itslearning»-kontoen og være koblet til besvarelsen i itslearning.

Merk: Denne kontoen MÅ ligge i roten av domenet. Den kan ikke flyttes til en organisasjonsenhet. Sørg også for at den ikke blir deaktivert hvis G Suite-kontoene leveres ved en integrering (for eksempel hvis Active Directory leverer kontoene i G Suite).

Logg på https://admin.google.com med G Suite superadministrator-kontoen

Bruk følgende fremgangsmåte for å installere itslearning-appen fra G Suite Marketplace:

 1. Gå til Apper>>Marketplace-apper
 2. Klikk på +-ikonet på menylinjen.
 3. Søk etter appen itslearning i vinduet som åpnes.
 4. Når du ser søkeresultatene, klikker du på appen og velger Installer for domenet
 5. Klikk på Fortsett i vinduet som åpnes, godta vilkårene og servicevilkårene og klikk på Godta.
 6. Kontroller at appen er PÅ for alle.

Du er nå ferdig med oppsettet i G Suite. Heretter kommer appen «itslearning» til å vises blant Google-appene i nettleseren Google Chrome:


Ved å klikke på appen kommer brukerne til en generell påloggingsside for itslearning, der påloggingen skjer automatisk og de blir viderekoblet til itslearning-nettstedet såfremt de har koblet Google-kontoen til itslearning-kontoen.

Det neste du må gjøre, er å koble til G Suite-domenet fra itslearning.

Koble G Suite-domenet til itslearning

Vær oppmerksom på at det kan ta inntil 24 timer før tillatelsene fra Marketplace-apper er distribuert til alle G Suite-kontoene, herunder også superadministrator-kontoen. I dette tidsrommet får du en advarsel om at Marketplace-apper ikke er installert.

 1. Logg på itslearning som systemadministrator og gå til Admin >>Rediger globale innstillinger >> Skybaserte tjenester. Siden åpnes på Google-fanen.
 2. Påse at Tillat brukere å legge til filer fra Google Drive er avmerket.
 3. Klikk på Legg til en ny G Suite-tilkobling
 4. Logg på med superadministrator for G Suite- domenet
 5. Hvis du har installert itslearning-appen, klikker du på Koble for å koble G-Suite-domenet til itslearning.
 6. Klikk på Lagre

G Suite-domenet er nå koblet til itslearning

Chromebook-appen

Administrator kan legge itslearning til startlinjen på Chromebook. Dette gjør at alle brukere kan logge inn på itslearning med ett enkelt klikk, ved å bruke skolens G Suite bruker.   

Merk: Hvis du bruker en annen identitetsleverandør (IDP) enn Google, er det ikke sikkert single sign on (SSO) egner seg. For eksempel hvis den andre identitetsleverandøren gir brukerne tilgang til innhold fra tredjeparter.


Hvordan installere Chromebook app

        1. Logg på som superadministrator på https://admin.google.com

        2. Gå til Enhetsadministrasjon

        3. I menyen til venstre, klikk Chrome >> Apper og utvidelser >> Brukere og nettlesere

        4. Når siden åpner seg, klikk på det gule + tegnet nede til høyre og velg Legg til via en nettadresse

        5. Lim inn denne linken:      

        https://platform.itslearning.com/google/gsuite/login.aspx i det åpnede vinduet og klikk Lagre.

            6. For å legge itslearning automatisk til startlinjen, velg Administratorinstaller og fest på linjen ved siden av URL


Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.