Nytt planeringsverktyg

Ett nytt planeringsverktyg blev tillgängligt från och med Release 121 (i mitten av juni 2021).

Det är möjligt att aktivera det nya planeringsverktyget för att prova det, och det går också att byta tillbaka till det gamla utan att något innehåll förloras.

Observera: Nya funktioner och utseenden läggs till kontinuerligt. Denna artikel (som också uppdateras kontinuerligt) förklarar vad lärare kan göra med det nya planeringsverktyget när det gjorts tillgängligt i en kurs.

 • Det nya planeringsverktyget är mer visuellt tilltalande i sin design
 • Bättre sorteringsmöjligheter och mer fokus på vad som är aktuellt i kursen
 • Förenklad navigering
 • Elever/deltagare kan bättre se vad de har gjort och hur långt de har kommit
 • Kan bättre fokusera på individuella planeringar

Se video (18 min)


Se video (25 min)


Aktivera det nya planeringsverktyget

Om dina kurser skapades före det nya planeringsverktyget gjordes tillgängligt, så kan du aktivera det själv.

Klicka på rubriken Planeringar i kursens toppmeny. Hitta den lilla rutan till höger med tre prickar, klicka och välj Planeringsinställningar.

Aktivera nya Planeringar på det sätt som bilden visar.

Inget innehåll försvinner för att man byter från gamla till nya planeringar, eller om man byter tillbaka till gamla efter att ha testat det nya. Om du vill avaktivera det nya planeringsverktyget för att använda de gamla igen, följ samma procedur som tidigare men bocka istället av Nytt planeringsverktyg. Detta kan göras hur många gånger som helst. Observera: När nya planeringsverktyget har aktiverats så kommer deltagare i kursen (och även andra lärare i samma kurs) att se den versionen. En rekommendation är att förvarna berörda om detta.

Planeringskort 
Lärarna kommer att se veckans aktiva planeringar som planeringskort. (Se bild nedan som visar ett sådant kort - 'Northern Lights Research'.)
Lärarvy:

För elever/deltagare ser det nästan likadant ut, men de får även se en stapel som visar hur mycket de har gjort i planeringen.
Elevvy:

Ett planeringskort visar en översikt av varje planerings innehåll:

 • Planeringens rubrik/titel
 • Planeringsområdets rubrik/titel (i exemplet ovan: Our Earth)
 • Beskrivning
 • Startdatum och slutdatum
 • Antal resurser
 • En bild eller illustration
 • En stapel som visar hur långt man har kommit (visas endast för elever/deltagare)

Om det finns flera planeringar i samma vecka så syns två hela planeringar på kursens översiktssida. Klicka på "Visa mer" för att se ytterligare planeringar.

Klicka på ett planeringskort för att öppna och se den detaljerade planeringen i sin helhet.

På den vänstra sidan syns allmän information om planeringen, såsom dess titel, planeringsområde, datum, aktiv/inaktiv synlighet samt bild. På den högra sidan finns planeringens beskrivning, lärandemål och resurser och aktiviteter. Lärare kan själv bestämma i vilken ordning resurser och aktiviteter ska komma i, och kan lätt flytta dem för att få dem i önskad ordning. Det görs antingen genom att dra och släppa, eller med tangentbordet. Dessutom kan lärare se hur många av kursens deltagare som har öppnat en resurs eller genomfört en uppgift.

Om lärare har lagt till extra fält i planeringen, t.ex. läraranteckningar (under planeringsinställningar) så hamnar de längst ned på planeringen, som standard, men det är möjligt att låta den få en annan plats i planeringen om så önskas. Det ändras i planeringsinställningar.

Länken "Tillbaka till översikt" överst på kortet leder tillbaka till kursens översikt.

Lägg till bild i en planering

Lärare kan lägga till bilder från sin dator. Bilden tas enkelt bort genom att klicka på knappen "Ta bort bild".

Endast bilder av filtyperna jpg, jpeg, gif, bmp eller png kan laddas upp. Vi rekommenderar att använda horisontella bilder med bildförhållande 3:2. Bilden skalas inte om automatiskt utan justeras så att den passar i bildrutan. Om en bild läggs till i porträttläge så behålls bildförhållandet, men bilden kommer att klippas så att den passar. Topp och botten kommer att skäras.

Att äga sitt lärande

Det ska vara möjligt att se sin progression och äga sitt lärande. Med en stapel som visar hur långt eleven/deltagaren har kommit, och gröna bockar vid resurser och aktiviteter blir det tydligt för varje elev att se vad den har gjort. En resurs får en grön bock efter att den har öppnats. En aktivitet får en grön bock när den är inskickad. Om en lärare ger en bedömning som innebär att aktiviteten inte är godkänd så tas den gröna bocken bort igen.

Elever/deltagare klickar på en resurs eller aktivitet för att börja arbeta med planeringen. Alla resurser och aktiviteter syns i en sidpanel till vänster, och i den är det enkelt att navigera bland de olika sakerna. Även lärare får fram en sådan sidpanel i sin vy.

Planeringar

Planeringssidan ger en översikt över alla planeringar. Navigationen har förenklats så att det ska vara lättare att hitta bland dem. Det finns flikar att använda för filtrering som gör att man kan välja att se ’Aktuella’, ’Tidigare’, ’Utan datum’ och ’Planeringsområden’. Här kan lärare också kopiera eller ta bort planeringar.

Aktuella planeringar

Planeringar sorteras efter datum. Planeringen som syns överst kommer att vara den aktuella planeringen eller den nästkommande i datumordning.

Klicka på knappen ’Lägg till ny planering’ för att skapa en planering.

Tidigare planeringar

Tidigare planeringar syns i denna lista. Den som är närmast aktuell tid ligger överst.


Planeringar utan datum

Planeringar utan datum sorteras efter när de skapades och den senast skapade kommer att ligga överst. Lärare kan dock själv bestämma ordningen och flytta planeringarna till önskad ordning, antingen genom att dra och släppa eller med tangentbordet.
Om man inte har lagt till en bild i planeringen syns istället en ersättningsbild i samma färg som planeringsområdet har fått, med ett dynamiskt mönster i. Nedan syns att ersättningsbilden i planeringen "The Kuiper Belt" har fått samma färg som dess planeringsområde.


Planeringsområden

Planeringsområden fungerar som en mapp eller ”taggning” så att det ska bli enklare att organisera planeringar. Lärare ser en lista med alla planeringsområden de har i en kurs, och även planeringar utan planeringsområde. Varje planeringsområde visar det antal planeringar området har, datumet som visas är startdatum för den första planeringen, och slutdatumet är för den sista. Lärare kan även arrangera ordningen på planeringsområdena, antingen genom att dra och släppa eller med tangentbordet.

När man klickar på en mapp för ett planeringsområde så öppnas en ny sida med alla de planeringar som finns inom planeringsområdet.

Klicka på knappen ‘Lägg till planeringsområde’ för att skapa ett sådant.

Skapa en ny planering

Lärare kommer att få arbeta med och se ett renare gränssnitt i nya planeringar när en planering ska skapas. För att skapa en (ny) planering klickar man på knappen ’Lägg till planering’. Lägg sedan till en bild, ge planeringen en rubrik och en beskrivning. Det finns också alternativ för att lägga till datum, planeringsområde, lärandemål och synlighet för deltagare.   Planeringarna kommer att sorteras efter datum per automatik och kommer att vara synliga som standard. 

Kommande utveckling

 • Tabellvy för lärare över planeringar 
 • Bättre arbetsflöde för planeringar utan datum
 • Ämnesövergripande planeringar
 • En funktion för att kunna tilldela planeringar till enskilda deltagare och/eller kursgrupper


Denna artikel uppdateras efter hand som förbättringar i planeringsverktyget görs.

Om du har frågor eller kommentarer kring det nya planeringsverktyget, skriv till oss 

Kommunikationen behöver ske på engelska eller norska.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.