Nieuwe vak deelnemers pagina 2023

Vak deelnemers

Op dit tabblad kunt u de gebruikers zien die op dit moment deelnemen aan het vak en de rol die ze hebben. Het is ook mogelijk om deelnemers toe te voegen of te verwijderen, of om een bericht te sturen naar één of meerdere gebruikers.

Voeg deelnemers toe

Bij het toevoegen van deelnemers kunt u ervoor kiezen om ze individueel of als hele groep toe te voegen. 

Door op het pijltje naar rechts of ergens anders in de groep te klikken, kun je door de structuur bladeren. Het kruimelpad kan worden gebruikt om terug te navigeren in de structuur.

Door op de knop "Groep toevoegen" te klikken kun je de hele groep toevoegen aan het vak. Het is ook mogelijk om gebruikers individueel toe te voegen door op de knop "Deelnemers toevoegens" te klikken. Standaard wordt de rol die een gebruiker heeft in de organisatie (of hiërarchie) groep geselecteerd, maar dit kan gewijzigd worden in een van de vakrollen. Als de hele groep wordt toegevoegd, krijgt elke gebruiker zijn standaardrol. Je kunt dit achteraf nog wijzigen.

Opmerking: (systeem)beheerders kunnen alleen individueel worden toegevoegd en ze zijn te vinden op site- of organisatieniveau in de structuur. Het is ook mogelijk om ze te zoeken.

Zoeken naar gebruikers of groepen

Naast het bladeren door de groepsstructuur van de organisatie, is het ook mogelijk om te zoeken naar gebruikers of groepen. Nadat u uw zoekcriteria hebt ingevoerd, kunt u ervoor kiezen om alleen organisatiegroepen of alleen deelnemers weer te geven.

Groep structuur toevoegen

Standaard kunnen gebruikers met de vakrol Leraar geen groep toevoegen die andere groepen bevat. Dit is alleen toegestaan voor gebruikers met de vakrol Beheerder. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als ze vakken nodig hebben voor de hele organisatie of voor een heel jaar of cohort.

Met het gebruikersrecht "Importeer groepsstructuren bij het toevoegen van organisatiegroepen aan vakken", dat gevonden kan worden op de Vak tab onder Profielen, is het mogelijk om dit recht ook toe te kennen aan de docentrol.

Hierdoor wordt de knop "Groep toevoegen" op elk niveau in de structuur weergegeven.

Berichten versturen

De actie "Bericht verzenden" verschijnt wanneer het interne berichtensysteem is ingeschakeld en/of e-mail in de cloud is ingeschakeld.

Groepen

Op dit tabblad kun je alle groepen beheren die aan het vak zijn toegevoegd. Deze groepen zijn onderverdeeld in 2 secties:

  • Organisatiegroepen
  • Vakgroepen

Organisatiegroepen

Een organisatiegroep is een groep die deel uitmaakt van de hiërarchische structuur van de organisatie, die beheerd kan worden door de (systeem)beheerder of via een integratie met een SIS. Wanneer je een organisatiegroep toevoegt aan een vak, zullen alle wijzigingen in leden binnen de groep - zoals een nieuwe student in de klas - automatisch worden weergegeven in het vak. In dit onderdeel kun je:

  • Een nieuwe organisatiegroep toevoegen aan het vak
  • Een bericht verzenden naar alle leden van de groep 
  • Verwijder de automatische update voor een organisatiegroep. Hierdoor worden alle leden van de groep als individuele deelnemers toegevoegd. Eventuele wijzigingen in de leden van de organisatiegroep zullen niet langer worden weergegeven in het vak.
  • Een organisatiegroep uit het vak verwijderen.

Vakgroepen

Binnen het vak kunnen vakgroepen aangemaakt worden om bijvoorbeeld studenten in kleinere groepen te verdelen. Deze groepen kunnen vervolgens worden gebruikt om te differentiëren of om studenten te laten werken aan groepsopdrachten.

Het is mogelijk om handmatig een groep aan te maken en er vervolgens leden aan toe te voegen, of om automatisch meerdere groepen aan te maken en itslearning er leden aan toe te laten voegen.

Wanneer u ervoor kiest om een groep aan te maken, dient u de groep eerst een naam te geven.

Daarna kun je deelnemers toevoegen aan die groep.


Maak verschillende groepen 

Wanneer u ervoor kiest om meerdere groepen aan te maken, dan dient u de groep een naam te geven. Voor elke groep die u aanmaakt, wordt achter deze naam een volgnummer toegevoegd.

Bovendien kun je kiezen hoe je de studenten in groepen wilt verdelen. Je kunt het aantal groepen kiezen. In dit geval worden de studenten willekeurig aan deze groepen toegevoegd. Of je kunt kiezen hoeveel studenten er in één groep moeten zitten. In dit geval hangt het aantal groepen af van het aantal deelnemers aan uw vak.

U kunt altijd een vakgroep openen door op de naam ervan te klikken en handmatig groepsleden toevoegen of verwijderen.

Verwijderde deelnemers

Als de site-instelling "Laat docenten tijdelijk verwijderde studenten toegang geven tot vakken" ingeschakeld is, verschijnt de tab "Verwijderde deelnemers". Hier kunnen docenten de studenten zien die handmatig of via een integratie verwijderd zijn en hen tijdelijk toegang geven om bijvoorbeeld beoordelingen af te maken.

Zolang er een student is met tijdelijke toegang, zal er een extra kolom zijn op het tabblad "vak deelnemers" met een label voor elke student met tijdelijke toegang.

Aanvragers

Als het mogelijk is voor studenten om zich in te schrijven voor het vak, bijvoorbeeld via de vakcatalogus, dan wordt de tab Aanvragers getoond. Hier kunnen docenten aanmeldingen goedkeuren of afwijzen als aangegeven is dat aanmeldingen goedgekeurd moeten worden.


Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.