Deltagere i fag

Innholdsfortegnelse

Fagdeltakere

På denne fanen kan du se de som for øyeblikket deltar i dette faget og rollen de har (lærer/elev). Det er også mulig å legge til eller fjerne deltakere, eller sende en melding til en eller flere av disse.

Legge til deltaker

Når du legger til deltakere, kan du velge å legge dem til enkeltvis eller som en hel gruppe. Ved å klikke på pilen til høyre, kan du bla gjennom strukturen. 

Smulestien kan brukes til å navigere tilbake i strukturen.


Ved å klikke på "Legg til gruppe"-knappen kan du legge hele gruppen/klassen til i faget. Det er også mulig å legge til brukere enkeltvis ved å klikke på "Legg til deltakere"-knappen.


Når du velger en deltaker, vil denne som standard ha den samme rollen (lærer/elev), som den har i hiearkiet på siden. Dette kan endres til en annen fagrolle. Hvis hele grupper blir lagt til, vil hver bruker bli lagt til med sin standardrolle (f.eks elev). Dette kan alltid endres for individuelle brukere etter importen. 

OBS!: (system) administratorer kan bare legges til enkeltvis, og de kan finnes på nettstedet eller organisasjonsnivå i strukturen. Det er også mulig å søke etter dem.

Søk etter brukere eller grupper

I tillegg til å bla gjennom gruppestrukturen til organisasjonen, er det også mulig å søke etter brukere eller grupper. Etter at du har angitt søkekriteriene dine, kan du velge å vise bare organisasjonsgrupper eller bare deltakere.

For admin: Legg til gruppestrukturer

Som standard kan brukere med fagrollen "Lærer" ikke legge til en gruppe som inneholder andre grupper. Dette er bare tillatt for brukere med fagrollen Administrator. Dette kan for eksempel være nødvendig hvis de trenger et felles fag for hele organisasjonen, et kull eller f.eks flere parallellklasser. Med bruksretten "Importer gruppestrukturer når du legger til organisasjonsgrupper i fag", som kan finnes under fanen Fag i Profiler, er det mulig å gi denne retten også til Lærer-rollen.

Dette vil vise "Legg til gruppe"-knappen på ethvert nivå i strukturen.

Send meldinger

Handlingen "Send melding" vil vises når enten det interne meldingssystemet er aktivert, og/eller sky-e-post er aktivert. Denne tar deg direkte til meldingssystemet i itslearning.

Grupper

På denne fanen kan du administrere alle gruppene som er lagt til i dette faget. Disse er delt inn i to deler:

  • Organisasjonsgrupper
  • Faggrupper

Organisasjonsgrupper

En organisasjonsgruppe er en gruppe som er en del av hierarkistrukturen til organisasjonen, som kan administreres av (system) administratoren eller via en integrasjon med et SIS. Når du legger til en organisasjonsgruppe i et fag, vil eventuelle endringeri medlemskap innen gruppen - som en ny student i klassen - automatisk bli reflektert i faget.

I denne delen kan du:

  • Legge til en ny organisasjonsgruppe i faget
  • Sende en melding til alle medlemmer av gruppen
  • Fjerne den automatiske oppdateringen for en organisasjonsgruppe. Dette vil legge til alle medlemmer av gruppen som individuelle deltakere. Eventuelle endringer i medlemskapet i organisasjonsgruppen vil ikke lenger bli reflektert i faget.
  • Fjerne en organisasjonsgruppe fra faget.

Faggrupper

Faggrupper kan opprettes innen faget for eksempel for å dele opp studenter i mindre grupper. Disse gruppene kan deretter brukes for å differensiere eller la studenter arbeide med gruppeoppgaver.

Det er mulig å opprette en gruppe manuelt og deretter legge til medlemmer i den, eller automatisk opprette flere grupper og la itslearning legge til medlemmer i dem.

Når du velger å opprette en gruppe, må du først gi gruppen et navn.

Etter det kan du legge til fagdeltakere i den gruppen.

Opprette flere grupper

Når du velger å lage flere grupper, må du gi gruppen et navn. For hver gruppe som er opprettet, vil det bli lagt til et kronologisk/sekvensielt nummer bak dette navnet.

I tillegg kan du velge hvordan du vil dele studenter i grupper. Du kan enten velge antall grupper, i så fall vil fagdeltakerne bli lagt til disse gruppene tilfeldig, eller du kan velge hvor mange studenter det skal være i en enkelt gruppe. I dette tilfellet vil antall grupper avhenge av antall deltakere i faget ditt.

Du kan alltid åpne en faggruppe ved å klikke på navnet dens og manuelt legge til eller fjerne gruppemedlemmer.

Fjernede deltakere 

Fanen "Fjernede deltakere" lar deg se brukerne som har blitt fjernet fra dette kurset, enten manuelt eller via en integrasjon. Den lar lærere få tilgang til en students vurderingsopptegnelser for eksempel for å fullføre registreringen av karakterene deres i SIS.

Når nettstedsinnstillingen "Tillat lærere å midlertidig gi frafalte studenter tilgang til fag" er aktivert, vil fanen "Fjernede deltakere" vises. Her vil lærere se studentene som er blitt fjernet manuelt eller via en integrasjon, og gi dem midlertidig tilgang til for eksempel å fullføre vurderinger. (NB! Denne innstillingen kan kun aktiveres av itslearning support via bestilling fra skoleadmin. )

Så lenge det er en student med midlertidig tilgang, vil det være en ekstra kolonne på "Fagdeltakere"-fanen med en etikett for hver student med midlertidig tilgang.

Søkere

Hvis det er mulig for studenter å melde seg på faget, via for eksempel fagkatalogen, vil fanen Søkere vises. Her kan lærere godkjenne eller avvise søknader hvis det er spesifisert at søknader må godkjennes. 
Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.