Ny: Alle faginnstillinger

TABLE OF CONTENTS

Innstillinger

Innstillinger lar læreren redigere forskjellige funksjoner relatert til faget. Naviger til innstillinger fra 'Mer'-alternativet i den hvite undermenyen i faget ditt.

Fagegenskaper og funksjoner

Generell

Du kan endre navn og farge tilknyttet faget fra denne siden. Disse endringene vil vises på fagsiden, og er blant endringene du også kan gjøre direkte derfra. Merk at fagnavn opprettet gjennom integrasjon vanligvis ikke kan endres.


Fagkoder og timetall for faget administreres vanligvis gjennom integrasjoner, og importeres fra ditt foretrukne SAS. Hvis du ikke bruker integrasjoner og manuelt setter opp itslearning, kan du sette inn riktig timetall her og få de riktige prosentene etc. når du registrerer fravær.


Terminer er inndelinger av skoleåret slik at f.eks. karakterene dine er organisert etter disse. 

Din itslearningadministrator vil ofte ha opprettet terminer for organisasjonen din som du kan sette inn i fag som du oppretter. 

Hvis faget ditt har blitt satt opp gjennom en integrasjonsprosess eller ved bruk av en mal, vil disse innstillingene som regel være skrudd på. Hvis det ikke er oppført noen terminer i faget ditt, velger du 'legg til termin' Deretter velger du terminer for faget ditt og velger å legge til. Hvis du ikke ser noen terminerr oppført, ta kontakt med itslearning-administratoren din.


Funksjoner

Lenker: lar lenker relatert til faget plasseres i lenkealternativet til menyen.

Deltakere: lar fagdeltakerne se alle deltakerne i et helt fag.

Status og oppfølging: lar deltakere få tilgang til karakterene og rapportene deres.

Vurderingsoversikt: aktiverer karakterbokfunksjonen i et fag. (Innstillingene for karakterboken må også være avkrysset.)

Fremdriftsrapport: Brukes i utgangspunktet ikke lenger - 360 rapport har overtatt funksjonen

Filer i fag: aktivering av dette lar deg inkludere dokumenter du har laget i andre applikasjoner i tillegg til internettlenker.

Mappevurdering: lar deltakerne lage en portefølje/mappe fra arbeidet innenfor et fag

Mål: lar læringsmålene brukes, og en kan spore gjennomføringen av disse i et fag.

Planer: Åpner for bruk av planelggeren i faget

Lærere kan bare se og administrere hendelser for faggrupper de tilhører: 

Velg startside: bestemmer den første siden brukerne vil se når de åpner et fag. Vi anbefaler at elevene lander på fagsiden (oversikt i faget)


360 rapporter

360°-gradsrapportene lar lærere og veiledere raskt sammenligne alle elevenes fremgang i faget for å avgjøre hvilke elever som kanskje trenger litt ekstra hjelp. Lærere og veiledere kan dykke dypt inn i hver elevs fremgang gjennom visuelle infografikker. Dette avsnittet slår av og på 360-innstillinger for et individuelt fag.


Tilganger

Tillat utmelding 

Betyr at en student kan melde seg ut av faget på egenhånd. Merk at dette ikke fungerer for hiearkisynkroniserte fag.


Tilgjengelig i fagkatalogen betyr at du kan la faget ligge åpent eller lukket for skolens fagkatalog (hvis den har en). Når det står "ingen", må alle studenter legges inn i faget enten manuelt, eller gjennom en integrasjon. Når den er slått på, får du denne visningen:

Nå kan du definere hvordan en student skal få tilgang til faget ditt, og hvor tilgjengelig det er.


Del som en mal

Å dele et fag som en mal: lar brukerne lage et nytt fag basert på malen. Alle elementene i malen vil kopieres til det nye faget, inkludert faginnstillinger, planer og andre fagelementer. Dette kan være en flott måte å samarbeide og dele ressurser med kollegene dine på.

Legg til innhold i biblioteket: betyr at ressursene i faget kan bli funnet gjennom itslearnings bibliotekfunksjon. Skoleadministratoren kan sette opp biblioteket slik at det enten deler det lokalt til skolen din eller til biblioteket som alle som bruker itslearning kan se.

Legg til faglærere som medforfatter: Hvis du deler et fag som en mal, og velger å legge til ressurser i biblioteket, vil som standard bare læreren som legger dem til i biblioteket kunne redigere ressursen. Med denne boksen avkrysset, vil enhver lærer i faget beholde muligheten til å redigere ressursen, selv etter at den er lagt til i biblioteket.

Mål

Sett inn læringsmål

For å spore mestring og fremgang i standarder, må du tilpasse faget til standarder (eller læringsmål).

Som en generell regel, legg til alle standarder/læringsmål som du vil bruke i faget i løpet av et gitt år. Du kan imidlertid alltid gå tilbake og legge til standarder senere.

Herfra vil du finne læringsmål som er lastet inn på plattformen. Velg "finn" og velg nasjonalt innhold om ikke det kommer opp av seg selv:

Her navigerer du videre til du finner faget du skal ha mål fra, velger dette og trykker "sett inn og lukk" 

Lag læringsmål

Brukere har også muligheten til manuelt å lage eller laste opp mål. Lærere kan lage sine egne standarder for å spore innenfor et fag. Disse standardene kan være mer studentvennlige eller muligens ikke-akademiske standarder. Merk: Hvis standarder opprettes innenfor et fag, kan de ikke deles med andre med mindre faget deles som en mal.


Vurder oppnådd kompetanse inne målene

Dette er en lite brukt innstilling i Norge, siden målene i norsk skole, men det er mulig å vurdee hver elevs oppnåelse av et mål. 

På denne måten kan en spore elevenes måloppnåelse av et mål. 


Vurderingsinnstillinger

Vurderingsskalaen settes i utganspunktet opp av itslearning-administratoren din. Selv om faglærere ikke kan endre de eksisterende vurderingsskalaene, eller slette disse, kan du lage/slette din egen karakterskala. 

Å lage din egen vurderingsskala

Trykk på "opprett" -knappen

Tittelen er navnet på din nye skala

Summering betyr hvordan den vises i vurderinger

Beskrivelse gir deg muligheten til å forklare hvordan skalaen virker.

Beregn prosent automatisk deler antall rader med 100 for å få hvilken prosentandel nivåene er på. Hvis du fjerner merket for denne boksen, kan du definere dine egne prosentgrenser for å få en karakter. Prosentandeler kan endres når de brukes med tester betyr at du kan endre prosentandelsgrenser for en individuell test når du lager den.

De nederste radene er der du legger inn de nye vurderingene. Start med den høyeste/beste vurderingen.

Husk å trykke "lagre"


Dette er hvordan det ser ut på siden for vurderingsinnstillinger. Merk at den nye vurderingen bare er tilgjengelig i det spesifikke kurset der den er laget. Hvis du vil kunne bruke den i flere kurs eller i hele skolen, be administratoren din om å legge dem til.

Kategorier

Kategorifanen lar læreren sette opp kategorier for oppgaver, som lekser, tester, quizer, etc. Disse kategoriene kan være vektet, ellers vil alle vurderinger være jevnt vektet.

Innstillinger for vurderingsoversikt

MERK! Denne siden redigerer ikke kursinnstillingene, men redigerer innstillingene for selve vurderingsoversikten som finnes under "Status og oppfølging". Disse innstillingene kan også nås derfra.

Vekting

Læreren kan slå på vekting for hver enkelte vurderinger, gjennomsnitt for deltakere og kursgjennomsnitt for hver vurdering, som en oppgave eller test.

Når vekting for vurderinger er skrudd på, kan du angi en vekt/verdi til individuelle oppgaver eller tester. Med mindre vekting er brukt, er alle typer innleveringer like mye "verdt".   For eksempel kan en oppgave multipliseres to ganger mens en annen teller tre ganger mot et gjennomsnitt. Sluttevalueringer kan ikke vektes.


I oversikten for Gradebook/Vurderingslogg kan vurderingsvekten vises ved å holde pekeren over elementoverskriften, og den vil dukke opp i verktøytipsen.


Gjennomsnitt

Når gjennomsnitt for deltakere er aktivert, vil en ekstra fane med tittelen "Gjennomsnitt og antall" være synlig i vureringsoversikten.

Eksporter til en CSV-fil

Du som lærer kan velge hvilke data som er inkludert i CSV-filen når du velger alternativet "Eksporter til CSV-fil". 

Hvordan sletter jeg et fag?

For å kunne slette et fag, kan det ikke ha vært opprettet av en synkronisering - du kan i utgangspunktet kun slette fag som du selv har opprettet. 

Å slette et fag er noe vi ikke vil at du skal gjøre ved en feiltakelse - så vi gjemte det litt.

Gå til faginnstillinger:

Velg

 


og trykk på de tre prikkene: Trykk "slett"


En ny side vil dukke opp, hvor du trykker slett en gang til:
Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.