Sidan för deltagare i kurs får nytt utseende 2023

Deltagare i en kurs

I en kurs toppmeny finns rubriken Deltagare (kan också finnas under rubriken Mer, beroende på skärmens storlek eller funktioner aktiverade i en kurs). Under den rubriken finns en sida som talar om vilka som är deltagare i kursen och vilken roll de har. Här går det också att ta bort eller lägga till nya deltagare, eller skicka meddelande till en eller flera personer.


Lägg till deltagare

När deltagare ska läggas till kan man välja att lägga till individer eller som hel grupp.
Klicka på "Lägg till deltagare" och sedan på gruppen eller pilen i gruppen för att se medlemmarna, eller välj en individ som ska läggas till i kursen. Länkstigen visar hur det går att navigera bakåt i strukturen.


Klicka på "Lägg till grupp" för att lägga till hela gruppen till kursen, eller på "Lägg till deltagare" för att lägga till enskilda individer. Rollen som syns vid namnen är den roll personen har i organisationsgruppen (tidigare hierarki), men rollen går att ändra till någon annan roll personen ska ha i kursen. Det går att ändra även då en hel grupp läggs till, men initialt kommer deltagarna att ha sin standardroll.
Observera: (system) administratörer kan bara läggas till som individer, de kan hittas på site-nivå eller på organisationsnivå i strukturen. Det går även att söka fram dem.

Att söka efter användare eller grupper

Förutom att bläddra igenom organisationsgruppens struktur är det även möjligt att söka efter användare eller grupper. Klicka på "Lägg till deltagare" och skriv (namn, gruppnamn) i sökrutan, välj om alla, organisationsgrupp eller endast deltagare ska visas.

Lägg till en gruppstruktur

Som standard kan lärare inte lägga till en grupp som innehåller andra grupper. Detta är endast tillåtet för användare med kursrollen Administratör. Ibland finns t.ex. behovet att en kurs ska vara till för en hel organisation eller en hel årskull.
Lärare kan ges rätt att göra det av en administratör. Administration > Profiler > Kurs, där kan lärarprofilen ges behörigheten "Importera gruppstrukturer när organisationsgrupper läggs till i kurser". Sedan kommer knappen "Lägg till grupp" att finnas på alla nivåer i strukturen.

Skicka meddelanden

Skicka meddelande finns nu som en del av menyn under 'Åtgärder' (även under de tre prickarna vid varje namn). Det kommer att gå att skicka meddelande antingen för att siten har aktiverat itslearnings interna meddelandesystem ("pratbubblan") och/eller har en molnbaserad eposttjänst aktiverad. 

Grupper

Under fliken 'Grupper' kan alla grupper i en kurs hanteras. Det finns två slags grupper:

  • Organisationsgrupper
  • Kursgrupper

Organisationsgrupper

En organisationsgrupp är en grupp som är en del av hierarkistrukturen, vilken vanligtvis hanteras av en (system) administratör eller via en integration. När en organisationsgrupp läggs till i en kurs kommer eventuella ändringar i medlemskap inom gruppen – t.ex. en ny elev i klassen – automatiskt att återspeglas i kursen. (Det som tidigare har kallats hierakisynkronisering.)
Detta är möjligt att göra:

  • Lägga tilll en ny organisationsgrupp i kursen.
  • Skicka meddelande till alla medlemmar i gruppen.
  • Ta bort den automatiska uppdateringen för en organisationsgrupp. Detta kommer att lägga till alla medlemmar i gruppen som individuella deltagare. Eventuella förändringar i organisationsgruppens medlemskap kommer inte längre att återspeglas i kursen.
  • Ta bort organisationsgruppen från kursen.

Om mer än en organisationsgrupp har lagts till i kursen, eller om du också har skapat kursgrupper, kan du använda en organisationsgrupp för att filtrera listor över studenter eller tilldela innehåll till.

Kursgrupper

Kursgrupper kan skapas inom kursen för att till exempel dela upp deltagarna i mindre grupper. Dessa grupper kan sedan användas för att differentiera eller låta eleverna/deltagarna arbeta med gruppuppgifter.
Det går att skapa en grupp manuellt och sedan lägga till medlemmar till den, eller att automatiskt skapa flera grupper och låta itslearning lägga till medlemmar till dem.

Om du väljer att skapa en grupp måste den först få ett namn.

Efter det kan medlemmar läggas till.

Skapa flera grupper

Även när du väljer att skapa flera grupper måste du ge gruppen ett namn. För varje grupp som skapas kommer det att läggas till ett nummer bakom detta namn.

Dessutom kan du välja hur du vill dela upp eleverna i grupper. Du kan antingen välja antal grupper, i så fall kommer kursdeltagarna att läggas till slumpmässigt i dessa grupper, eller så kan du välja hur många medlemmar det ska vara i en enda grupp. Om det senare väljs kommer antalet grupper att bero på antalet deltagare i kursen. Det går att när som helst öppna gruppen genom att klicka på dess namn, för att manuellt göra ändringar i den.

Ansökande

Om det i kursens inställningar har gjorts möjligt för elever/deltagare att anmäla sig till kursen t.ex. via kurskatalog så kommer ytterligare en flik att visas - Ansökande. Här kan lärare godkänna eller avslå en kursanmälan om man har ställt in att godkännande ska ges.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.