Kursgrupper - gruppera deltagare i en kurs

Genom att skapa kursgrupper kan lärare gruppera elever/deltagare för att t.ex. kunna differentiera och tilldela olika uppgifter till olika grupper i en kurs. Det kan också vara ett användbart organiseringsredskap då olika grupper av elever startar en kurs vid olika tidpunkter, eller om man vill arbeta med fasta samarbetsgrupper i en kurs.
Det går att ha obegränsat antal kursgrupper och dessa kan ha en eller flera undergrupper.

För att skapa kursgrupper, klicka på 'Mer' i kursens toppmeny och välj 'Kursgrupper' i listan.

Här kan du låta systemet skapa grupper automatiskt genom att ange hur många grupper du vill ha, eller hur många deltagare varje grupp ska ha. Men du kan också skapa grupperna själv. Klicka på 'Skapa' och ange en rubrik för gruppen. I nästa steg klickar du för de namn som ska ingå i gruppen och slutför.

Om du vill ändra något i en grupp efter att den är skapad kan du klicka på gruppnamnet och sedan göra ändringarna. Kanske vill du ändra gruppens rubrik eller lägga till någon deltagare i den. Det är också här som undergrupper kan skapas.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.