Inför nytt läsår 2023/2024

När det närmar sig nytt läsår är det ofta en bra idé att utvärdera hur plattformen används, besluta om att använda fler funktioner, planera utbildningar samt planera för fler gemensamma arbetssätt. I denna artikel beskriver vi några viktiga saker att tänka på. 


Innehållsförteckning


Supportansvariga och supportorganisation

 

 • Ska någon supportansvarig bytas ut?

Kontakta er kundansvarige på itslearning

 

 • Vet alla vem de ska vända sig till med frågor och problem och i vilka kanaler?
 • Finns det lokala administratörer/supportpersoner på respektive enhet/skola?


 • Vill ni ändra Supportåtkomst till itslearning support till datum fram i tiden:

Administratör - Redigera globala inställningar - Funktioner och säkerhet - Supportåtkomst

Ny funktionalitet

Det nya Planeringsverktyget har fått mer funktionalitet under året och kommer ersätta det gamla.

Även det nyare Testverktyget har fått mer funktionalitet :Behov av fler standardfunktioner?

 

Skapa supportärende om ni vill veta mer eller att vi aktiverar


Funktioner som kan köpas som tilläggstjänst

 

Inlämningar i Inlämningsuppgifter kontrolleras i verktyg för plagiatkontroll

Låser användaren att bara kunna navigera inom testet

För det systematiska kvalitetsarbetet. Standardrapporter (t. ex. hur plattformen används) och rapporter ni är med och anpassar (t. ex. skriftliga omdömen)

Om ni redan har utökade rapporter och ni vill undersöka möjlighet för ändringar är det ofta bra att göra det i samband med läsårsbyte.

Kontakta er kundansvarige på itslearning för mer information och offert.

Funktioner under globala inställningar Systemadministratörer kan aktivera


Översikt av  globala inställningar


Funktioner och säkerhet

 • Aktivera diskussion i inlämningsuppgift

En möjlighet för formativ diskussion mellan lärare och elev, utöver feedback

 

 • Visa deltagarnas namn för anonyma inlämningsuppgifter när bedömningarna är slutförda

 Finns 3 olika alternativ

 • Aktivera bokningshantering

Skapa upp bokningsbara salar, utrustning od, som lärare kan boka via kalendern

 

 • Aktivera hemuppgift

Inlämningsuppgifter, Uppgifter och Test kan då markeras som Hemuppgift

 

 • Användare kan ta bort och redigera sina egna meddelanden (lärare kan också ta bort meddelanden i alla kurskonversationer)

 

 • 360 – rapporter


Inställningar för Inloggningssidan

 • Information (Ändra)

Är informationen aktuell? Behöver den kompletteras? Länkar till webbsidor? Inbäddad bild eller film (med html)?

 • Länk till helpdesk (visas på Inloggningssidan längst ned)

Har ni egen webbsida med information om egen support som ni vill länka till här?

Layout

                          Är de 5 länkar ni har i toppmenyn de som oftast används och visas de för rätt Profiler?

Om ni har utrymme kan länk till supportartiklar läggas till

https://support.itslearning.com/sv-SE/support/home

 

Molntjänster

Om ni varken använder Microsoft eller Google kan ni ändå använda itslearnings Office för webben för visning och redigering av Office-dokument. Om ni använder Microsoft och/eller Google kan ni se vilka möjligheter som finns via länkarna nedan:

                          Mer information om anslutning till Microsoft

                          Mer information om anslutning till Google

 

Kontakta support med ärende om ni har frågor

 

Inför nytt läsår

 

              Mallkurser

                        Om ni använder en eller flera gemensamma mallar när ni skapar kurser, är mallarna uppdaterade inför                             nästa läsår?

IUP med skriftliga omdömen

          Ska det skapas nya mallar inför nästa läsår?

              Terminer

                        Om ni använder terminer, skapa upp inför nästa läsår

Integrationer


För er som INTE redan har en integration eller SSO :

 

 • Integration av användare, grupper och gruppmedlemskap 

Länkar till dokumentation med mer information:

filimport varje dygn (IMS E) 

eller 

kontinuerliga webbanrop (IMS ES)


Kontakta er kundansvarige på itslearning för få reda på vad som är möjligt och få offert


 

För er som redan har integration:

 

Vill ni skjuta på att användare tas bort och kurser arkiveras då de inte längre skickas från administrativt system? Kontakta supporten om att aktivera delayed delete till ett datum som passar er.


Vid läsårsbyte i administrativt system, var uppmärksam på när ni får status failed och kontakta supporten för att genomföra importen om allt ser korrekt ut.


Finns det behov att undersöka möjligheter för ändringar eller förbättringar inför nytt läsår?

 

Några exempel:

 • Single Sign On (SSO), om ni inte redan har det.
 • Att inkludera mentorer och/eller vårdnadshavare i integrationen
 • Skapa kurser från mallar
 • Förändra hur kursnamn skapas
 • Lägga till klass på eleverna så det syns när man ska skicka meddelanden 


Kontakta leverantör av administrativt system samt er kundansvarige på itslearning.


Information om statusmail

 

Gallring

 

Man kan ta bort aktiva och arkiverade kurser manuellt till Papperskorgen. Användare som integration inte längre skickar läggs liksom manuellt borttagna användare i Papperskorgen.

Kurser i administratörspapperskorgen kan återställas eller tas bort permanent, vid permanent borttagning är allt innehåll i kursen borta permanent från databasen. När en användare tas bort permanent från papperskorgen tas all data för användaren bort permanent från databasen. (vissa undantag finns för att inte ge problem med det som är kvar, ex gruppdiskussion där användarens namn då anonymiseras). Karenstid i papperskorgar kan ni ställa in under Funktioner och Säkerhet.


Vanligtvis har organisationer en rutin för gallring, där man tar bort användare och kurser permanent efter en viss tid, t.ex. 1 eller 2 år efter en användare slutat på skolan. Era rutiner skapar ni beroende på era behov att komma åt historisk data och hur ni hanterar GDPR och annan lagstiftning i er organisation.

Kontakta supporten om ni har frågor


Utbildning och konsultation

 

Utbildning är en avgörande faktor för att pedagoger och studerande ska dra nytta av så mycket möjligheter som möjligt i plattformen och för att det ska finnas en samsyn i arbetet med planering och bedömning. Kompetensutvecklingsdagar lämpar sig ofta väl för att fånga upp och sprida hur plattformen använts under läsåret, testa på nya funktioner och fatta beslut om än mer gemensamma arbetssätt. Utbildning för Systemadministratörer och central grupp samt för pedagoger skräddarsys efter era behov tillsammans med itslearnings pedagoger. Då många har kompetensutvecklingsdagar i juni och augusti samma dagar är det en bra idé att vara ute i god tid.  

 

Kontakta er kundansvarige på Itslearning för förslag på olika upplägg och offert

 

 

Länkar:

Supportportal med artiklar

Engelsk portal med mer artiklar

Roadmap

Hemsida

Status Itslearning

Status fronter

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.