Site profielen

Wanneer je in het beheer op de optie Profielen klikt zie je een tabel met alle beschikbare functionaliteiten.

Deze worden in de tabel hieronder uitgelegd.  Het groene vinkje geeft aan dat de functie geactiveerd is voor het profiel, het rode kruisje geeft aan dat dit niet het geval is.


LET OP: het kan zijn dat niet alle functionaliteiten die hieronder worden beschreven beschikbaar zijn in elke site doordat ze zijn gedeactiveerd door een andere instelling binnen de site of door itslearning.


Vragen ter overweging:

 • Welke profielen heb je nodig in je site?  Standaard profielen zijn systeembeheerder, beheerder, personeel, student of leerling en gast.
 • Wanneer je kijkt naar de beschikbare functionaliteiten, wat zou je beschikbaar willen maken voor welk profiel? Je wilt bijvoorbeeld niet dat docenten vakken kunnen aanmaken wanneer deze geautomatiseerd worden aangemaakt door een koppeling.

  Functionaliteit
   
  Dashboard
  Instelling om de dashboard functionaliteit (als startpagina) te activeren voor dit profiel.
  Agenda
  Instelling om de agenda functionaliteit te activeren voor dit profiel.
  Gereserveerde lokalen en apparatuur
  Het is mogelijk om boekbare elementen aan te maken zoals vergaderruimtes, laptopkarren, enz. zodat andere gebruikers deze kunnen boeken in hun agenda. Wanneer deze optie is geactiveerd kan een gebruiker met dit profiel boekingen maken in de agenda.
  Berichten
  Instelling om het interne berichtensysteem te activeren voor dit profiel.
  E-mailclient inschakelen
  Instelling om de ingebouwde e-mail client te activeren voor dit profiel.  
  Inhoud zoeken
  Instelling om het zoeken naar content binnen de site beschikbaar te maken voor dit profiel.
  Personen zoeken
  Instelling om het zoeken naar andere gebruikers binnen de site beschikbaar te maken voor dit profiel.
  Extra gebruikersinformatie aan andere gebruikers weergeven
  Staat gebruikers toe gedetailleerde informatie te bekijken van andere gebruikers, ook wanneer deze heeft aangegeven de informatie niet te delen.
  Persoonlijke bestanden
  Geeft de gebruiker toegang tot een eigen opslag in itslearning.
  Webbestanden
  Geeft de gebruiker toegang tot de Uw webbestanden opslag.
  Bibliotheek inschakelen
  Geeft de gebruiker toegang tot de bibliotheek.
  Rechten voor delen
  Deze optie geeft gebruikers de mogelijkheid om elementen te delen in de bibliotheek. Hier wordt het niveau ingesteld: geen, school, site, community.
  Mag beoordelingen geven
  Deze instelling staat gebruikers toe om reviews te schrijven over content dat in de bibliotheek staat.
  ePortfolio
  Geeft de gebruiker toegang tot het ePortfolio. Hierin zit de mogelijkheid deze te publiceren op het internet. ePortfolios bevatten een blog en over mij sectie.
  Persoonlijke instellingen
  Persoonlijke instellingen zijn onder andere email, foto, meldingen en andere details. Wil je dat gebruikers zelf een aantal dingen kunnen instellen?
  Abonnementen
  Staat de gebruiker toe zich te abonneren op RSS feeds zoals agenda meldingen, vakmeldingen enz. binnen het platform.
  Contactpersonen
  Geeft de gebruiker een soort adresboek (verouderde functionaliteit, is in de meeste sites niet meer beschikbaar).
  URL starten
  Geeft de startpagina aan voor de gebruikers van het profiel wanneer ze inloggen. De standaard is ‘Dashboard’.
  Twee-staps verificatie (2FA)
  Met deze optie is het mogelijk om de Twee-staps verificatie te activeren voor Beheerders.
  Standaardaanmelding bij itslearning is toegestaan
  Profielen met deze optie kunnen gebruik maken van het loginscherm (gebruikersnaam/wachtwoord) van itslearning bij het inloggen. Dit kan uitgezet worden wanneer er wordt ingelogd via een Single Sign On met het schoolaccount.
  Vakken
   
  Vakken maken
  Bepaalt of de gebruiker vakken mag aanmaken en op welk niveau (site, school).
  Vakken delen op basis van een sjabloon
  Bepaalt of de gebruiker vakken mag aanmerken als sjabloon.
  Vakken maken op basis van een sjabloon of sjablonen toepassen op bestaande vakken
  Bepaalt of de gebruiker vakken mag aanmaken gebaseerd op een sjabloonvak of sjablonen mag binnenhalen in eigen vakken.
  Mag een sjabloon toepassen op andere vakken
  Bepaalt of de gebruiker sjabloonvakken mag toepassen op andere vakken, ook wanneer deze niet van de gebruiker zijn.
  Toegang tot vakken
  Bepaalt of een gebruiker kan deelnemen aan vakken. Indien deze optie is uitgeschakeld zal de menu-optie Vakken niet getoond worden.
  Vakkencatalogus Community / itslearning
  Geeft de gebruiker toegang tot de itslearning community vakkencatalogus, een catalogus met vakken die wereldwijd zijn gedeeld door itslearning scholen. Wil je dat studenten of docenten toegang hebben tot vakken die gedeeld zijn in deze catalogus?
  Sitevakkencatalogus
  Geeft aan of de gebruiker toegang heeft tot de sitevakkencatalogus. Vergelijkbaar tot de catalogus hierboven, echter voor vakken binnen de eigen site. Dit zouden vakken om te professionaliseren kunnen zijn of vakken voor ouders.
  Inschrijven voor vakken
  Staat gebruikers toe om zichzelf in te schrijven voor vakken. Dit kan worden ingesteld op schoolniveau, maar ook open worden gezet voor alle vakken op de hele site.
  Projecten

  Projecten maken
  Bepaalt of de gebruiker projecten mag aanmaken en op welk niveau (site, school).
  Toegang tot projecten
  Bepaalt of een gebruiker kan deelnemen aan projecten. Indien deze optie is uitgeschakeld zullen onder de menu-optie Groepen projecten niet getoond worden.
  Profielinstellingen

  Veiligheidsniveau
  Geeft een indicatie van het veiligheidsniveau van het profiel. Geavanceerde profielen hebben de hoogste veiligheidsniveaus. Voorbeeld: Systeembeheerders hebben hier 100 staan, gasten 10.

  Let op: Het veiligheidsniveau moet uniek zijn, twee profielen kunnen dus niet hetzelfde veiligheidsniveau hebben.
  Toegestaan niveau voor HTML-code
  Deze optie geeft de gebruiker de mogelijkheid om HTML in te sluiten in de elementen die ze gebruiken.  Er zijn drie niveaus:
  • Minder beperkt:  Reguliere, veilige HTML code is toegestaan.
  • Beperkt: Het gebruik van HTML code is beperkt toegestaan.
  • Zeer beperkt:  Het gebruik van HTML code is zeer beperkt toegestaan.
  Rol in hiërarchie
  De rol die dit profiel standaard heeft in een hierarchie. Beschikbare keuzes zijn Beheerder, Docent, Leerling en Gast.
  Beheer

  Globale instellingen
  Globale instellingen voor de site (Beheer > Globale instellingen bewerken).
  Beleidsbeheer
  Recht om beleid aan te maken of aan te passen (Beheer > Beleid).
  Vakkenbeheer
  Recht om vakken aan te maken of aan te passen (Beheer > Vakken).
  Projectmanagement
  Recht om projecten aan te maken of aan te passen (Beheer > Projecten).
  Gebruikers- en toegangsrechtenbeheer
  Recht om gebruikers aan te maken of aan te passen. Met dit recht kunnen tevens gebruikers in vakken of hiërarchiegroepen worden geplaatst (Beheer > Gebruikers- en toegangsrechten).
  Beheer van uitbreidingen voor itslearning
  Recht om uitbreidingen aan te maken of aan te passen (Beheer > Uitbreidingen beheren).
  Uitgebreide gegevens voor uitbreidingenbeheer
  Staat gebruikers toe uitgebreide gegevens te zien voor de uitbreidingen in itslearning.
  Beheer toegang leverancier
  Staat gebruikers toe medewerkers van itslearning toegang te geven tot de site.
  Werkstroombeheer
  Staat gebruikers toe werkstroom functionaliteit te (de)activeren.
  Coördinatorbeheer
  Staat de gebruiker toe om mentoren te beheren. Coördinatoren zijn mentoren en werken met studenten en kunnen deze volgen in Individule Leerplannen maken.
  Hiërarchiebeheer
  Staat gebruikers toe de hiërarchie te beheren. Hiermee kan de gebruiker hiërchieën toevoegen, bewerken en verwijderen. Hiërarchieën zijn vaak scholen of delen van de site.
  Beheer ouderdashboards
  Geeft de gebruiker de mogelijkheid om een ouderdashboard in te richten en te vullen met informatie.
  Beheer briefsjablonen
  Staat de gebruiker toe om briefsjablonen te beheren in itslearning.
  Reserveringenbeheer
  Staat de gebruiker toe om te boeken ruimtes, laptopkarren, enz. aan te maken en te beheren.
  Uitgebreide rapportage
  Geeft gebruikers toegang tot Uitgebreide rapportages (advanced reporting) in Beheer. Advanced reporting is een pluspakket voor de site, ben je hier in geïnteresseerd neem dan contact op met je itslearning contactpersoon.
  API-beheer
  Staat gebruikers toe om APIs te beheren. (Beheer > API beheren)
  IMS Enterprise web services beheren
  Toegang tot Beheer > Enterprise web services beheren.
  Periodebeheer
  Recht om perioden aan te maken of aan te passen (Beheer > Perioden).
  Exportbeheer
  Geeft toegang tot Beheer > Globale instellingen beheren > Instellingen voor exporteren.
  Rol in Ontwikkelaarsportaal
  Geeft gebruikers toegang tot het Ontwikkelaarsportaal zodat deze gebruikers LTI links in het platform mogen toevoegen.
  Beheer van opslagruimte voor leerdoelen
  Staat gebruikers toe om leerdoelen toe te voegen aan de leerdoelenbibliotheek van de school welke door docenten aan hun vakken kunnen worden toegevoegd. De leerdoelen kunnen worden toegevoegd door middel van een Excel bestand.
  Instellingen voor leerdoelrapporten beheren
  Staat de gebruiker toe om beoordelingsstatussen en beheersingsregels in te stellen voor het itslearning voortgangsrapport. Hoe vaak moet een student bijvoorbeeld een leerdoel behalen om deze te beheersen?
  Standaardinstellingen

  Quotum
  Geeft het maximum opslag quotum (in kilobytes) dat is toegestaan voor dit profiel.(1024 KB = 1 MB)
  Limiet voor geadresseerden van e-mail
  Geeft het maximum aantal gebruikers aan dat gebruikers met dit profiel tegelijk een bericht kunnen sturen.(0 = ongelimiteerd)
  Privacy

  Zoeken naar medewerker
  Staat gebruikers met dit profiel toe om medewerkers te zoeken in het platform. Dit kan worden uitgezet of worden ingesteld op site- of schoolniveau.
  Zoeken naar leerlingen
  Staat gebruikers met dit profiel toe om leerlingen/studenten te zoeken in het platform. Dit kan worden uitgezet of worden ingesteld op site- of schoolniveau.
  Zoeken naar gasten
  Staat gebruikers met dit profiel toe om gasten te zoeken in het platform. Dit kan worden uitgezet of worden ingesteld op site- of schoolniveau.
  Zoeken naar deelnemers van uw eigen vakken en projecten
  Staat gebruikers met dit profiel toe om deelnemers in hun eigen vakken en projecten te zoeken in het platform.
  Communicatie starten met medewerkers
  Staat gebruikers met dit profiel toe om communicatie te starten met medewerkers in het platform. Dit kan worden uitgezet of worden ingesteld op site- of schoolniveau.
  Communicatie starten met leerlingen
  Staat gebruikers met dit profiel toe om communicatie te starten met studenten in het platform. Dit kan worden uitgezet of worden ingesteld op site- of schoolniveau.
  Communicatie starten met gasten
  Staat gebruikers met dit profiel toe om communicatie te starten met gasten in het platform. Dit kan worden uitgezet of worden ingesteld op site- of schoolniveau.
  Communicatie starten met deelnemers van uw eigen vakken en projecten
  Staat gebruikers met dit profiel toe om met deelnemers in hun eigen vakken en projecten communicatie te starten in het platform.
  E-mail extern verzenden
  Staat gebruikers met dit profiel toe om email extern te versturen.(verouderde functionaliteit, is in de meeste sites niet meer beschikbaar).
  Persoonsprofiel
   
  Profielfoto mag worden gewijzigd
  Staat gebruikers met dit profiel toe om de eigen profielfoto te wijzigen.
  E-mailadres mag worden gewijzigd
  Staat gebruikers met dit profiel toe om het eigen emailadres in de instellingen te wijzigen.
  Gedetailleerde gebruikersinformatie
  Geeft de gebruiker toegang tot de eigen gebruikersgegevens. Deze kunnen ingesteld staan op Verbergen, Alleen-lezen en Bewerken is toegestaan.
  Gedetailleerde gebruikersinformatie over andere gebruikers
  Geeft de gebruiker toegang tot de gebruikersgegevens van andere gebruikers (Alleen lezen).
  Synchronisatie
   
  Standaardprofiel voor externe inschrijving
  Geeft aan welk profiel gebruikers krijgen die door een integratie worden aangemaakt. Let op: slechts een profiel kan ingesteld worden als standaardprofiel.
  Toewijzing van profiel
  Zorgt ervoor dat tijdens synchronisatie of import dit profiel wordt gekoppeld aan een profiel in de import. Zie ook: https://developer.itslearning.com/How_to_assign_profiles_to_users.html

  Voorbeeld:bij een IMS-ES import moet de rol Learner gekoppeld worden aan het Student profiel. In dit geval vul je dan Learner in bij Toewijzing van profiel.

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.