Vaak kunnen alle gebruikers een projectgroep starten. Een project kan gebruikt worden in het kader van een project, club, overlegorgaan, etc. Je kan projecten vinden onder het menu item Groepen.


  • Er zijn twee manieren om aan een projectgroep toegevoegd te worden: door uitgenodigd te worden of door beheer. 
    • Uitnodiging: De aanmaker van een project (projectleider) kan gebruikers uitnodigen om deel te nemen. Pas na acceptatie van de uitnodiging neemt een genodigde deel.  
    • Beheer: Een itslearning beheerder voegt gebruikers handmatig toe aan een project.


  • Om een project te starten klik op ‘Toevoegen’  en vul daarna een naam en beschrijving in van je project.