Release notes voor de nieuwe Toetsmodule - 2023

De nieuwe testmodule wordt sinds december 2020 geleidelijk aan uitgebracht aan gebruikers. Op deze pagina vindt u release notes van 2023. (Om te zien wat de nieuwe testmodule kan, leest u de Nieuwe testmodule overzichtspagina. 

INHOUDSOPGAVE


U kunt de vorige release notes hier vinden: 

Release notes voor de nieuwe Toetsmodule - 2022

Release notes voor de nieuwe Toetsmodule - 2021


Toets v 1.30 (September)

Technische release, met een aantal kleine bugfixesToets v 1.29 (Augustus)

Dit is vooral een technische release, met updates in de bewerker zodat het consistent is met de rest van itslearning. De aanpassingen aan de bewerker heeft ook recente problemen opgelost met de introductie tekst in de vraaggroepen.

QTI import update

De QTI-import is uitgebreid om afbeeldingen en vergelijkingen in meerkeuze antwoordalternatieven te verwerken. De wijziging is voornamelijk doorgevoerd om ervoor te zorgen dat inhoud van de oude testtool met minimaal verlies kan worden gemigreerd. 

Belangrijke bugfixes

 • Ondersteuning voor .jfif-bestanden in Select point.
 • Toegankelijkheid verbeterd: markupfouten, kleurcontrast, label- en knopteksten.
 • Beoordelen werkte niet in bibliotheek.
 • Dubbele namen van vragengroepen zijn niet langer toegestaan.
 • Aantal vragen is ook correct als "willekeurig selecteren" wordt gebruikt in vragengroepen om slechts een deel van de vragen te gebruiken.

Toets v1.28 (June)

Categorieën worden vervangen door 'Vraaggroepen'

Met trots presenteren we eindelijk een modernere versie van de testtool 'Categorieën'. De nieuwe versie is een paar maanden in pilot geweest, en na wat aanpassingen en bugfixes zijn we nu klaar om deze uit te rollen naar iedereen. 

Dit is een vrij geavanceerde functie in onze testtool, die op verschillende manieren kan worden gebruikt. We hebben de hele functie gemoderniseerd en enkele eerdere haperingen en problemen verwijderd. Met een nieuwe look en feel hebben we ook categorieën hernoemd naar 'Vraaggroepen' om het begrijpelijker te maken. Daarnaast zijn er verschillende functieverbeteringen. De verandering van categorieën naar vraaggroepen behoudt alle bestaande gegevens en functionaliteit.

Als je een nieuwe toets maakt en naar het tabblad 'Vraaggroepen' gaat, vind je:

 • Nieuwe overzichtspagina
 • Nieuwe pagina voor het toevoegen/bewerken van een groep
 • Verbeterde taal om de functionaliteit duidelijker te maken
 • Verbeterde logica voor willekeurige selectie van vragen
 • Optie om één groep op een aparte pagina te tonen
 • Optie om een introductietekst weer te geven bij elke groep, om een context voor de vragen te schetsen

Eén ding dat de moeite waard is om op te merken, is dat als je eerder "Te trekken vragen" = 0, had ingesteld, je nu "Willekeurig vragen selecteren" = uitgeschakeld hebt en alle vragen in de groep worden gebruikt. Dit is hoe het eerder werkte, hoewel het slecht werd weergegeven. Het is niet langer mogelijk om dit op 0 te zetten.

Een andere verandering in de logica is dat we voorheen de volgorde van vragen vergrendelden op willekeurig als je de test had ingesteld om willekeurig vragen te selecteren uit ten minste één categorie. Die beperking is nu opgeheven en de docent kan vrij kiezen tussen normale volgorde (vragen worden gepresenteerd in de volgorde van de vragenlijst) of willekeurige volgorde (alle vragen door elkaar voor elke poging). 

Raadpleeg de volledige documentatie voor meer informatie:Testvraag groepen (voorheen categorieën)

Geavanceerde vraaganalyse

De uitrol van deze functie is vertraagd door enkele problemen die we vlak voor de vorige release hebben gevonden. Deze zijn nu opgelost en de functie (zoals beschreven in release 1.27) zal in plaats daarvan als onderdeel van deze release worden uitgerold.

Belangrijke bugfixes

 • Toegankelijkheidsverbeteringen: labels toevoegen en ervoor zorgen dat kleur niet de enige manier is om betekenis over te brengen in de pogingenlijst
 • Toets kunnen worden voltooid met het toetsenbord in Chrome
 • Brede afbeeldingen worden verkleind op kleinere schermen om te voorkomen dat ze worden afgesneden
 • Het nakijken van een toets als docent met behulp van Testmodus Browser werkt nu weer zoals verwacht

Toets v1.27 (Mei)

Geavanceerde vraaganalyse

OPMERKING: Dit wordt pas 1-2 weken NA de release voor iedereen ingeschakeld.

Voor toetsen of examens met een hoge inzet, vooral in het hoger onderwijs, willen docenten de kwaliteit van hun vragen analyseren. Er bestaan hiervoor bewezen methodes, waarbij gekeken wordt naar de moeilijkheidsgraad en het onderscheidingsvermogen van elke vraag op basis van de antwoorden van de studenten. Deze functie is een paar maanden in pilot geweest en we zijn blij dat we dit nu eindelijk aan iedereen kunnen aanbieden. De optie is te vinden op het tabblad Resultaten, bij de samenvattende informatie voor de toets. De analyse wordt uitgevoerd op alle telpogingen die volledig beoordeeld zijn (maximaal één per leerling).

Als je op de knop klikt, worden de berekeningen gestart en wordt er een Excel-bestand (.xlsx) gemaakt. Je krijgt een informatiebanner te zien die je vertelt dat de analyse bezig is, en wanneer deze klaar is, is er een downloadlink. De link is 24 uur beschikbaar.

Als leerlingen later nieuwe pogingen insturen die meetellen, of als je meer pogingen beoordeelt, klik je gewoon opnieuw op de knop om een bijgewerkte analyse op te halen.

Gedetailleerde documentatie is te vinden in onze support notities: Geavanceerde vraaganalyse in toetsen

Update voor browser in toetsmodus

Bijgewerkte versie van TMB in de downloadlink voor Windows (2.1.0.05) en Mac OS (2.1.0.5). Naast algemene beveiligingsverbeteringen lost deze update een probleem op met Mac-computers met de M1-chip. Na de release worden oudere versies nog steeds geaccepteerd, maar leerlingen wordt aangeraden om de nieuwe versie te downloaden en te installeren om een toets te maken (downloadknop is te vinden op de startpagina van de toets). Er is ook een nieuw downloadbestand voor de Windows LAB-versie (beschikbaar sinds maart 2023), beheerders kunnen contact opnemen met support als ze hier nog geen contact over hebben gehad. Chromebooks en iPads worden niet beïnvloed.

De oude testtool krijgt een bijgewerkte link in R140. Merk op dat je TMB niet apart hoeft te downloaden voor de twee testtools, dezelfde Testmodus-browser wordt voor beide gebruikt en de link verwijst naar dezelfde download.

Opmerking: deze update verhoogt de minimumversie NIET, dus updaten is voorlopig vrijwillig. We zullen de minimale versie later deze zomer verhogen.

Kleine updates

 1. Beoordelingsschalen kunnen worden gewijzigd, zelfs nadat iemand met de test is begonnen
 2. Taalselector toegevoegd aan de volledige editor (vergelijkbaar met de rest van itslearning)

Belangrijke bugfixes

 • Een vervelende bug leidde tot fouten in de tijdstempel voor indiening (was ingesteld op het tijdstip van beoordeling). Dit is nu verholpen.
 • Herberekening van scores bij het aanpassen van de score in meerkeuze werkte niet
 • Enkele updates voor het gedrag van anonieme toetsen

Toets v1.26 (April)

Deze release bevat geen nieuwe functies, maar verschillende bugfixes naast prestatie- en technische verbeteringen.

Belangrijke bugfixes

Onzichtbare dialogen

Jarenlang hebben we een technisch probleem gehad waardoor sommige dialoogvensters in bepaalde scenario's niet zichtbaar waren. Na verschillende pogingen om dit op een nette manier op te lossen, zijn we nu teruggekeerd naar het eigen browservenster. Dit verschijnt gewoonlijk bovenaan het venster en heeft vaak een nogal technisch klinkende titel. Het browserdialoogvenster wordt nu gebruikt in de volgende scenario's:

 • Bevestiging bij het verwijderen van een vraag uit de lijst
 • Bevestiging bij het verwijderen van een poging uit de lijst van inzendingen
 • Bevestiging bij het indienen van een poging

Andere bugfixes

 1. Negatieve score zou niet beschikbaar moeten zijn wanneer in een vraag handmatige beoordeling wordt gebruikt
 2. Verscheidene toegankelijkheidsverbeteringen, waaronder het werkend maken van de startknop in Chrome met toetsenbord
 3. Bij gebruik van willekeurige selectie van vragen ( in categorieën opstellen) werd de vraagvolgorde vroeger vergrendeld. Die kan nu vrij worden veranderd. We hebben ook een probleem opgelost waarbij de vraagnavigatie werd vergrendeld.

Opmerking: We hebben nog twee kleine patches gehad in maart (v1.25.2 en 1.25.3), met kleine bugfixes en prestatieverbeteringen.


Toets v1.25.1 (Maart)

We hebben enkele grote bugs ontdekt na de vorige release, dus dit is een kleine release met alleen bugfixes.

Belangrijke bugfixes

 • Dubbelklikken op de verzendknop geeft een foutmelding.
 • Negatieve score instelling in meerkeuze/antwoord is uitgeschakeld na het opslaan van de vraag.
 • Totale maximum score voor de toets is fout als vragen met maximum score >1 worden toegevoegd aan een categorie (of vragengroep).

Toets v1.25 (Maart)

Functies

De afgelopen 2 maanden hebben we een reeks kleine aanpassingen gedaan om enkele toegankelijkheidsproblemen en andere bugs te verhelpen.

In deze release zijn we een pilot gestart met het herontwerp van Categorieën, nu Vraaggroepen genoemd. Dit is momenteel alleen beschikbaar voor een klein aantal proefklanten, en we zullen feedback verzamelen en eventuele problemen oplossen voordat we het later dit jaar uitrollen naar alle klanten, naar verwachting zal dit in juni zijn.

Voor degenen die geïnteresseerd zijn, zie de nieuwe functie hier: Test question groups (formerly categories)

Kleine veranderingen

 • Alles uitvouwen/inklappen is beschikbaar in de nieuwe beoordelingspagina.
 • Indien u categorieën hebt ingesteld om een willekeurige reeks vragen te stellen, kunt u nu de vraagvolgorde wijzigen. Willekeurig betekent dat alle vragen door elkaar staan. Normaal betekent dat de volgorde uit de vragenlijst wordt gebruikt.

Belangrijke bugfixes

 • Audio/video in open antwoorden wordt nu juist weergegeven bij het beoordelen van toetsen.
 • Diverse toegankelijkheidsverbeteringen.
 • De beoordeelde tijd geeft nu de tijd van insturen weer voor toetsen die automatisch worden beoordeeld.

Toets v1.24 (Januari)

Functies

Negatieve score

We introduceren nu een optie voor negatieve scores bij vragen waar studenten meer dan 1 antwoord kunnen geven:

 • Meerkeuzevraag met meerdere antwoorden
 • Invulvraag
 • Selectievraag
 • Aanwijsvraag

De optie kan worden gevonden bij de score instelling, waar de docent negatieve score kan activeren voor de vraag. In tegenstelling tot de oude toetsmodule is deze instelling nu beschikbaar op vraagniveau en niet voor de hele toets zodat docenten meer flexibiliteit hebben wanneer ze het gebruiken. Wanneer de optie is geselecteerd zorgen foute antwoorden die zijn aangevinkt voor een mindering in de score van die vraag. Let wel op dat de score voor een vraag nooit onder de 0 punten zal gaan.

De optie kan worden veranderd nadat iemand de toets is gestart (hierdoor worden alle eerder ingediende antwoorden herberekend).

Let erop dat je een ongebruikelijk patroon kan zien van de gegeven score. Voorbeeld: Je hebt een invulvraag gemaakt met 5 blanco velden. De vraagscore is 5 waardoor elke veld een punt waard is. Zonder dat de negatieve score is aangezet zal de student niet worden gestraft voor foute antwoorden, maar daar gewoon 0 punten voor krijgen. Met negatieve score zal de student 1 punt aftrek krijgen voor elk foutief antwoord. In dit geval kunnen studenten nooit 2 of 4 punten.

Aantal juiste antwoorden

Aantal foute antwoorden

Aantal punten behaald

505-0=5
414-1=3
323-2=1
2, 1 of 03, 4 of 5Meer fout dan goed => 0


Let op: Blanco antwoorden worden niet als fout gerekend. Dit geld voor de Invulvraag, Selecteervraag en Aanwijsvraag. Dit zal in de volgende release worden meegenomen. Excuus voor het ongemak!


Automatische feedback op antwoordalternatieven

Docenten kunnen nu automatische feedback toevoegen voor elk individueel antwoordalternatief in de meerkeuzevraag. Dit betekent dat de feedback wordt getoond aan de student voor elk alternatief dat ze hebben geselecteerd, samen met het resultaat. Zolang studenten de vragen en hun eigen antwoorden mogen zien zullen ze ook de feedback zien. Dit is NIET afhankelijk van het wel of niet tonen van de juiste antwoorden.

Automatische feedback op antwoordalternatieven wordt nog niet meegenomen bij het kopiëren of importeren. Ook wordt het nog niet meegenomen in de QTI export van de oude toetstoepassing. We gaan hier later dit jaar naar kijken.

Bugfixes en kleine verbeteringen

Zoals altijd reageren we continue op gerapporteerde issues van zowel onze klanten als onze eigen medewerkers. Geen grote issues dit keer, maar een aantal aanpassingen in taal, imports en foutbehandeling.Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.