Release notes voor de nieuwe Toetsmodule - 2022

De nieuwe testmodule wordt sinds december 2020 geleidelijk aan uitgebracht aan gebruikers. Op deze pagina vindt u release notes van 2022. (Om te zien wat de nieuwe testmodule kan, leest u de Nieuwe testmodule overzichtspagina.)

INHOUDSOPGAVE


Toets v.1.23 (Oktober)

Functies

Dit is een kleine release met vooral bugfix en technische verbeteringen.

Echter, de nieuwe assessment workflow zoals beschreven voor v1.22 is nu beschikbaar voor iedereen. We hebben een paar kleine verbeteringen aangebracht gebaseerd op feedback tijdens de pilot.


Toets v.1.22 (Augustus)

Functies

PILOT: Nieuwe beoordelingsworkflow

De functies beschreven hieronder zijn nu alleen beschikbaar voor een paar geselecteerde klanten. We verwachten dat dit later in het jaar voor iedereen beschikbaar komt.

Een van de grotere gebieden waar we aan hebben gewerkt is de beoordelingsworkflow. We zijn nu klaar om de eerste stap te piloten: een nieuwe en verbeterde beoordeling pagina. Dit is de pagina die wordt geopend wanneer je als docent klikt op een ingeleverde poging. Dit geeft docenten de mogelijkheid om de details van een ingeleverde poging te bekijken en vragen te beoordelen die handmatig moeten worden nagekeken.

In de rechter bovenhoek vind je links om snel te kunnen navigeren naar de volgende student, in plaats van heen en weer te moeten navigeren tussen de studenten en de lijst met ingeleverde pogingen. Dit zorgt voor een betere beoordelingsworkflow met minder kliks.

New assessment page with navigation in top menu bar, summary of basic data about the submitted attempt, and a list of all questions and answers. Option to do manual assessment. Each question can be expanded and collapsed.

We zijn ook blij te kunnen aankondigen dat in deze update te mogelijkheid beschikbaar is voor docenten om vraag voor vraag te beoordelen - een vaak gevraagde functionaliteit welke we in het oude design niet konden implementeren. Zodra een vraag is opengeklapt om deze te bekijken vind je hier een link om alle gegeven antwoorden te bekijken op deze vraag.

Hierdoor is en makkelijk om de antwoorden op vragen te vergelijken en een eerlijke beoordeling te geven. Het bovenste deel van de pagina geeft een samenvatting van de resultaten. Let op dat de berekende waardes ALLE ingeleverde pogingen bevat. De links in de bovenbalk laten je nu navigeren naar de vorige of volgende vraag.

Je kan terug gaan naar de student-pagina via de link die wordt getoond wanneer je een antwoord uitklapt voor de student die je wil gaan beoordelen.

New question-based assessment page. Navigation in top menu bar, summary of question results across submitted attempts, and a list of all submitted answers to the question below. Each answer can be expanded and collapsed. Option for manual assessment where applicable.

Meer ontwikkelingen zijn gepland en we kijken uit naar hoe deze veranderingen worden ontvangen!

Toetsmodus browser versie upgrade

We hebben de versie van de toetsmodus browser bijgewerkt voor Windows en Mac. Nieuww minimum versies zijn 2.08.07 voor Windows en 2.08.08 voor Mac OS. Na de release worden oudere versies niet langer geaccepteerd en moeten studenten de nieuwe versie downloaden en installeren om een toets te kunnen doen (downloadknop kan worden gevonden op de startpagina van de toets). We adviseren altijd om een test-run met de TMB te doen voor toetsen om er zeker van te zijn dat alle apparaten van de studenten bijgewerkt zijn en werken zoals verwacht.

Chromebooks en iPads zijn niet geraakt. Klanten die de Windows Lab versie gebruiken hebben informatie en het nieuwe installatiebestand eerder deze zomer ontvangen.

Kleine veranderingen

 • Het is nu toegestaan om het aantal antwoordalternatieven bij een meerkeuzevraag te beperken tot slechts 2. Dit maakt het mogelijk om een vraag te "converteren" in een of/of vraag nadat deze is aangemaakt. Het vraagtype zelf verandert niet.
 • De optie voor het tonen van antwoordalternatieven in willekeurige volgorde is verplaatst en samengevoegd met andere opties in de meerkeuzevraag.

Belangrijke bugfixes

 • Enkele docenten hadden problemen met het veranderen van de volgorde van vragen in de lijst.
 • Onregelmatige problemen met het kopiëren van vragen tussen toetsen wanneer er categorieën aan de vragen zijn gekoppeld.

Toets v.1.21 (Juli)

Functies

Uitgebreide resultaten export

We hebben een grote uitbreiding gedaan van de export functionaliteit. Het export bestand bevat nu 2 tebbladen; een met een lijst van alle vragen en antwoordalternatieven en een sleutel om te tonen welke alternatieven juist zijn. In het andere tabblad staat (zoals eender) een lijst van alle ingeleverde pogingen, maar naast de score wordt ook het gegeven antwoord getoond. Vragen die niet in de toets zijn gebruikt worden niet meegenomen in de lijst van pogingen.

Ondersteuning voor extra gebruikersinformatie

Beheerders kunnen extra gebruikersinformatie instellen om te laten tonen in lijsten. We hebben ondersteuning hiervoor nu toegevoegd in de toetstoepassing. De extra gebruikersinformatie wordt getoond in de resultatenlijst en in de resultaten export. Uiteraard is deze verborgen in anonieme toetsen.

Bij het bekijken van een voorbeeld van een vraag hebben we het makkelijker gemaakt om terug te gaan naar het bewerken in plaats van het moeten geven van een antwoord en het resultaat vervolgens te sluiten. Dit maakt het makkelijker om snel een voorbeeld te bekijken bij het maken en bewerken van een vraag.

Toegankelijkheidsfix: toetsenbordnavigatie in resultatenoverzicht

Docenten kunnen nu navigeren door de lijst van ingeleverde pogingen met een toetsenbord. Hiermee worden gebruikers ondersteund die het toetsenbord liever gebruiken of de muis niet kunnen gebruiken.

Ondersteuning voor geimporteerd AnonymousID in anonieme toetsen

In sommige gevallen is het wenselijk om te werken met een vaststaand anoniem ID voor een student, zoals bij examens in het hoger onderwijs, waar elke student een studentnummer toegewezen krijgt welke niet bekend is bij docenten en examinatoren. We habben ondersteuning hiervoor toegevoegd in de itslearning toets toepassing. Het ID kan alleen worden ingesteld via IMS-E/-ES integratie en is op geen enkele andere plaats beschikbaar in de itslearning gebruikersinterface. Wanneer het ID bestaat wordt deze altijd gebruikt voor anonieme toetsen. We raden aan dit alleen te gebruiken in combinatie met het instellen dat anonieme activiteiten altijd anoniem moeten blijven (dit is een globale instelling beschikbaar voor beheerders).

Belangrijke bugfixes

 • Aanwijsvragen geven juist foutmelding feedback wanneer je de vraag probeert op te slaan zonder dat je een plek hebt aangegeven.
 • Vraagvolgorde kan niet worden teruggezet naar normaal wanneer het gebruiken van vragen uit categorieën in gebruikt om complicaties te voorkomen.
 • Toetsen toegevoegd in de bibliotheek kunnen weer door andere docenten worden bekeken.

Toets v.1.20 (Juni)

Functies

Vergelijkingen in antwoordalternatieven (meerkeuzevraag)

De iMathEQ plugin is toegevoegd aan de meerkeuzevraag antwoord alternatieven zodat je nu wiskundige verhoudingen kan toevoegen. De vergelijking wordt op de juiste manier gelezen door een screenreader en je kan ook tekst toevoegen in het antwoordalternatief naast de vergelijking zelf. Vergelijkingen worden nog niet ondersteund in de QTI import, maar worden wel toegevoegd wanneer toetsen en/of vragen worden gekopiëerd.


Uitbreiding feedback tekst

Het overkoepelende feedback tekstveld bij een ingeleverde poging is nu uitgebreid naar 10.000 karakters.

Belangrijke bugfixes

 • Toegankelijkheid issues in de Aanwijs- en Invulvraag
 • Taal verbeteringen
 • Ondersteuning voor < en > in Selectievraag
 • Voorbeeld van toets voor docent werkt weer (dit gaf een foutmelding bij afsluiten)
 • Verwijderen van een vraag in bibliotheek werkt weer (gaf een foutmelding)
 • Bij het kopiëren van een toets met de optie "Resultaat tonen aan leerling wanneer docent beslist" reset de instelling nu naar Nooit zodat de resultaten in de kopie standaard niet worden getoond aan studenten

Toets v.1.19 (April)

Functies

Ondersteuning van de talen Oekraïens en Russisch

Deze twee talen zijn toegevoegd net als in de rest van itslearning.

Makkelijker bewerken van afbeeldingen in antwoordalternatieven

We hebben de manier waarop docenten afbeeldingen kunnen bewerken of verwijderen verbeterd in meerkeuzevragen. Er is nu een [...] menu naast de afbeelding met de opties de afbeelding te bewerken of verwijderen. De bewerk optie opent hetzelfde scherm als bij het toevoegen van afbeeldingen waar de afbeelding en de omschrijving kan worden aangepast. Door de afbeelding te verwijderen wordt deze definitief verwijderd.Belangrijke bugfixes

 • Punten bij geïmporteerde match vragen worden foutief berekend.

 • Foutmelding wanneer meerkeuzevragen met afbeeldingen als antwoordalternatief worden verwijderd.
 • Het is niet mogelijk om resultaten onzichtbaar te maken voor studenten nadat ze zichtbaar zijn gemaakt. LET OP: er is nog steeds een probleem met de instelling wanneer je Firefox gebruikt waardoor deze onzichtbaar is op de pagina.

Toets v1.18 (Maart)

Kleine release met bugfixes.


Toets v1.17 (Februari)

Functies  

Afbeeldingen in antwoordalternatieven

Docenten kunnen nu een afbeelding toevoegen aan een antwoordalternatief.

 • De optie is voorlopig alleen beschikbaar in meerkeuzevragen.
 • U kunt een afbeelding slepen en neerzetten in het veld Bestand toevoegen, of klikken om toe te voegen vanaf uw computer.
 • Geaccepteerde bestandstypes zijn .png en .jpg.
 • Omwille van de toegankelijkheid kan de leraar bij het toevoegen van een afbeelding een beschrijving toevoegen die door schermlezers gelezen kan worden als alternatief voor het bekijken van de afbeelding.
 • De afbeelding wordt geschaald zodat ze past in de breedte van het testvenster.

TMB-update - alleen Mac

Dit is een beveiligingsupdate van de Mac-versie van de Testmode Browser. De nieuwe minimum versie is 2.0.8.00. We updaten voor beide testtools, de oude tool is geupdate met itslearning release R126. Dit heeft alleen gevolgen voor Mac, niet voor Windows. Na deze release moeten studenten de versie updaten om een test te starten met Testmode Browser op Mac.

Wijzigingen aanbrengen in een lopende toets

Het is nu mogelijk om de zichtbaarheid van de test te wijzigen, zelfs terwijl er pogingen aan de gang zijn. Sommige beperkingen zijn nog steeds van toepassing. Houd in gedachten dat er altijd enkele scenario's zullen zijn die we niet kunnen detecteren, waarbij het mogelijk is om een toets onzichtbaar te maken terwijl een student hem aan het maken is. In dergelijke gevallen kan de leerling zijn/haar poging niet indienen.

Merk op dat deze update pas van kracht wordt wanneer itslearning R127 wordt uitgebracht, gepland in maart.

Belangrijke bugfixes

 • Test tool respecteerde de instelling voor het de-anonimiseren van beoordelingen niet. Dit zou nu moeten werken zoals in opdracht.

Toets v1.16 (Januari)

 • U kunt nu één of meer vragen kopiëren van een andere toets door "Importeren" te selecteren op het tabblad "Vragen". Om een vraag van een andere toets te kopiëren, selecteert u de cursus en de toets waarvan u de vraag wilt kopiëren, en u krijgt een lijst te zien van de vragen die beschikbaar zijn. De kopieerfunctionaliteit heeft geen betrekking op de instellingen.
  • Let op: U kunt alleen vragen kopiëren uit een toets die gemaakt is met de nieuwe toetstoepassing. Vragen uit het oude toetsprogramma moeten nog steeds geëxporteerd en geïmporteerd worden met het QTI formaat. 

 • Een nieuwe tijdslimiet functie is vrijgegeven. U kunt een tijdslimiet instellen voor een toets en als de studenten niet op tijd klaar zijn, wordt de toets automatisch ingeleverd. Nadat iemand begonnen is met de toets, kunt u nog steeds de tijdslimiet wijzigen, met de volgende beperkingen:
  • U kunt geen tijdslimiet instellen als deze eerder 0 was
  • U kunt de tijdslimiet verkorten, maar slechts tot 1 minuut meer dan de kortst verstreken tijd
  • U kunt de tijdslimiet verlengen
  • De teller die getoond wordt aan leerlingen die de test aan het maken zijn zal herberekend worden als de tijd gewijzigd wordt, maar alleen als de student naar de volgende vraag gaat.

 • Automatische feedback op vragen is toegevoegd; een optie om automatische feedback toe te voegen die getoond wordt aan studenten afhankelijk van hun antwoord. Je kunt dit voor elke vraag doen, en de feedback is beschikbaar voor alle vraagtypes. Voor En/Of vragen is de feedbackoptie voor gedeeltelijk juiste antwoorden niet beschikbaar.

 • Voor de studenten wordt de feedback getoond onder elke vraag op de resultatenpagina. De weergave hangt af van de resultaatinstellingen in de toets:
  • Bij toetsen met alleen voorwaartse navigatie wordt het ook getoond na het invullen van elke vraag. 
  • Alleen resultaten: feedback wordt niet weergegeven, omdat de vragen ook niet worden weergegeven
  • Vragenlijst en antwoorden: feedback wordt weergegeven, zelfs als het juiste antwoord niet wordt weergegeven
 • Bugfixes

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.