360° rapporten: Voortgang

Het voortgangsrapport toont hoe goed studenten hun activiteiten zoals opdrachten, huiswerk, toetsen afronden in het vak. Daarnaast toont het de tijd die wordt besteed aan het werk en het lezen naar online bronnen. Voortgang op verplicht en optioneel werk kan worden vergeleken met vakgemiddelden om zo te ontdekken hoe de voortgang is van de student en waar ze extra ondersteuning kunnen gebruiken.

 • Activitieiten zijn 'elementen' in een vak welke meestal ook worden beoordeeld. In itslearning zijn dit Opdracht, Toets, Taak en andere leerhulpmiddelen die kunnen worden beoordeeld (een beoordelingsschaal is ingesteld). Handmatige beoordelingen en LTI toepassingen worden hier buiten gehouden.
 • Bronnen zijn 'elementen' in een vak welke kunnen worden bekeken/gelezen door een student. Voorbeelden van bronnen: bestand, link, notitie en sommige andere leerhulpmiddelen (extensies).

Voortgangsoverzicht

screenshot progress report in 360 reports

Het voortgangsoverzicht toont de individuele student voortgang naast het vakgemiddelde.

Bovenste Sectie

De bovenste sectie geeft een vakoverzicht.

 • Studenten: Totaal aantal deelnemers
 • Bronnen: Totaal aantal niet beoordeelbare elementen zoals pagina's, bestanden
 • Activiteiten: Totaal aantal beoordeelbare elementen zoals taken, opdrachten
 • Voltooide activiteiten: Totaal aantal voltooide activiteiten door elke student in het vak gedeeld door het totaal aantal activiteiten die beschikbaar is voor de student. Verwijderde activiteiten worden hierin niet meegenomen. 
 • Bezochte bronnen: Totaal aantal bezochte bronnen door elke student in een vak, gedeeld door het aantal bronnen dat de studenten kunnen bekijken in het vak. Verwijderde activiteiten worden hierin niet meegenomen. 

Studentenlijst

Hierin staan de studenten die zijn toegevoegd in de vak. Studenten die eerder lid waren van het vak, maar dit nu niet meer zijn, staan niet in de lijst. Wanneer je vakgroepen gebruikt kan je ervoor kiezen om dit als filter te gebruiken om zo alleen de studenten uit de betreffende groep te zien.

Van elke student wordt de volgende informatie getoond:

 • Voltooide activiteiten: Berekend door het totaal aantal activiteiten die een student heeft afgerond te delen door het totaal aantal actieve, niet verwijderde, activiteiten waarin een student kan deelnemen. 
 • Bezochte bronnen: Berekend door het totaal aantal actieve bronnen die de student kan raadplegen en de student minstens één keer heeft bekeken gedeeld door het aantal bronnen dat actief is en door een student kan worden gelezen.

Ga met de muis over de voltooide activiteiten of bezochte bronnen van de student om het totaal aantal items te bekijken die is voltooid of bezocht.


Gedetailleerd voortgang rapport

Hier zie je gedetailleerde voortgangsinformatie over de student. Bovenin het rapport kan je snel navigeren naar een andere student of naar het activiteiten- of cijferrapport van dezelfde student.Je kan ook terug gaan naar het overzicht.

Algehele voortgang:

Toont voortgang over alle elementen in het vak.

 • Activiteiten: Toont het totaal aantal voor de student open activiteiten.
 • Algehele voortgang: Toont het percentage afgeronde activiteiten door de student.

Je ziet de status van de activiteiten als volgt:

 • Op tijd voltooid - groen gemarkeerd en toont het aantal elementen dat de student heeft voltooid voor het verstrijken van de deadline (indien ingesteld).
 • Voltooid na deadline - oranje geparkeerd en toont het aantal elementen dat de student heeft voltooid nadat de deadline is verstreken.
 • Niet voltooid na deadline - rood gemarkeerd en toont het aantal elementen dat de student niet heeft voltooid. De deadline is verstreken en de activiteit is niet langer 'actief'.
 • Open/Niet bezocht - donkergrijs gemarkeerd en toont de elementen die op dit moment open staan en door de studenten kunnen worden voltooid.
 • Niet actief - lichtgrijs gemarkeerd en toont de elementen die niet actief zijn en wachten op de activatiedatum. Dit is inclusief elementen die handmatig gedeactiveerd zijn door de docent, maar exclusief de elementen vaarvan de zichtbaarheidsdatum is verlopen.

Je ziet de status van de bronnen als volgt:

 • Bronnen: Toont het totaal aantal bronnen beschikbaar voor de student.
 • Algehele voortgang: Toont het percentage bronnen bezocht door de student.
 • Bezocht: Groen gemarkeerd. Toont het aantal elementen dat de student heeft bezocht ('gelezen').
 • Niet bezocht: Donkergrijs gemarkeerd. Toont het aantal elementen dat klaar staat om gelezen te worden door de student maar nog niet is bezocht.
 • Niet actief: Lichtgrijs gemarkeerd. Toont het aantal elementen dat niet is geactiveerd. 


Vakelementen:

Dit onderdeel toont alle elementen standaard getoond in de submappen en in de volgorde zoals ze in Bronnen staan opgeslagen. Behalve de elementen zelf zie je hier:

 • Status -  voltooid, open, bezocht of niet bezocht. De kleur van de 'vinkjes' en 'kruisjes' corresponderen met de algehele voortgangssectie. Wanneer een element bijvoorbeeld was voltooid maar oranje is gemarkeerd betekent dit dat hij voltooid was na het verstrijken van de deadline.
 • Laatste bezoekdatum - de datum waarop de student het element voor het laatst heeft bekeken. Let op: Dit is wellicht niet de datum dat een opdracht ook is ingeleverd.
 • Bestede tijd - geeft een indicatie van de gespendeerde tijd op het element. Dit is een geschatte meting. Let op: wanneer je school heeft aangegeven dat het online bijhouden van de tijd op een element niet moet worden gedaan zal dit hier niet worden getoond in het rapport.
 • Details - dit toont uitgebreidere informatie bij beoordeelde elementen (zoals het cijfer) en bij SCORM elementen (cijfer, status). Bij SCORM elementen die de tijd bijhouden tonen we de teruggeschreven tijd in de 'Bestede tijd' kolom. 
 • Je kan de lijst filteren op elementtype (bijvoorbeeld opdracht, toets, pagina) en op status (bijvoorbeeld bezocht/voltooid, niet voltooid).


Klik de links hieronder aan om meer te lezen over de verschillende 360° rapporten van itslearning: 


Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.