Het Cijfers rapport toont de prestaties en cijfertrend naast het vakgemiddelde.

Cijfer overzicht

Het overzicht toont toont de cijfertrend per student naast het vakgemiddelde.

Let op: Sommige scholen gebruiken de instelling 'Vakgemiddelde weergeven voor elke beoordeling, toets enz.' in het beoordelingsoverzicht om het algemeen cijfergemiddelde te verbergen. Het 360° rapport past zich ook hierop aan en verbergt het cijfergemiddelde.

Hoofdsectie

De hoofdsectie geeft een vakoverzicht.

 • Studenten: Totaal aantal studenten in het vak.
 • Beoordelingen: Aantal beoordeelbare elementen in de geselecteerde periode (elementen waarop een score kan worden gegeven of een beoordelingsschaal is ingesteld).
 • Beoordelingsschaal: Aantal beoordelingsschalen gebruikt in de beoordeelbare elementen in de geselecteerde periode

De gemiddelde cijfers voor het vak toont de gemiddelde cijfertrend voor de geselecteerde beoordelingsschaal en periode. Alleen elementen die zijn toegevoegd aan het beoordelingsoverzicht worden getoond. We tonen zowel verplichte als niet-verplichte items. Ook tonen we handmatige beoordelingen. 

Je kan de periode en beoordelingsschaal veranderen in het uitrolmenu. Wanneer je dit doet worden de getoonde gegevens herberekend.

Regels voor het tonen van cijfers in de trendgrafiek:

 • Moet toegevoegd zijn aan het beoordelingsoverzicht - alleen elementen die toegevoegd zijn aan het beoordelingsoverzicht worden getoond.
 • Verplicht en niet-verplicht worden beide getoond.
 • Komen overeen met de "Beoordelingsschaal" en "Periode" filters. 
 • Handmatige beoordelingen worden ook toegevoegd.

Het gehele cijfergemiddelde wordt berekend door het gemiddelde cijfer te nemen van de studentgemiddelden.

De regels om cijfers mee te nemen in het gehele gemiddelde zijn:

 • Moet toegevoegd zijn aan het beoordelingsoverzicht - alleen elementen die toegevoegd zijn aan het beoordelingsoverzicht worden getoond.
 • Verplicht en niet-verplicht worden beide getoond.
 • Komen overeen met de "Beoordelingsschaal" en "Periode" filters. 
 • Handmatige beoordelingen worden ook toegevoegd.

Studentenlijst

Hierin staan de studenten die zijn toegevoegd in de vak. Studenten die eerder lid waren van het vak, maar dit nu niet meer zijn, staan niet in de lijst. Wanneer je vakgroepen gebruikt kan je ervoor kiezen om dit als filter te gebruiken om zo alleen de studenten uit de betreffende groep te zien.

De cijfertrend en gemiddeld cijfer volgen dezelfde regels als de gemiddelden in de bovenste sectie. Hier wordt echter alleen het gemiddelde van de student getoond.

Gedetailleerd Cijfer rapport

Het gedetailleerde cijferrapport toont de cijfertrend en een opsomming van de beoordelingen. Bovenaan het rapport kan je snel navigeren naar een andere student of het activiteiten- en voortgangsrapport van dezelfde student. Je kan ook terug gaan naar het overzicht.

Je kan de periode en beoordelingsschaal veranderen in de uitrolmenu's. Door dit te veranderen wordt de cijfertrend herberekend.

Cijfertrend:

 • De standaard cijfertrend toont alle beoordelingen (opdrachten, toetsen, taken, enz) in één grafiek.
 • Je ziet behalve het Algemeen cijfergemiddelde  ook de trends van de verschillende beoordelingscategorieën.

Beoordelingen

Je ziet een opsomming van de beoordelingen in de grafiek van de cijfertrend.

 • De groene balk toont het aantal activiteiten die voor het verstreken van de deadline zijn afgerond.
 • Geel toont het aantal activiteiten die zijn afgerond na het verstreken van de deadline.
 • Rood toont het aantal activiteiten dat niet werd voltooid.

Klik de links hieronder aan om meer te lezen over de verschillende 360° rapporten van itslearning: