Opslagdistributierapport

In het opslagdistributierapport kunnen beheerders zien hoeveel data hun itslearning-site in beslag neemt en waar dat verbruik zit. Dit rapport is beschikbaar op alles sites en is toegankelijk voor beheerders via Beheer > Opslagdistributierapport.

rapport_klein

Het rapport bestaat uit twee tabbladen: Rapport op siteniveau en Rapport op organisatieniveau.


Rapport op siteniveau

Dit scherm bestaat uit vier blokken:

  1. Opslagcategorieën: In dit blok is de totale hoeveelheid data te zien. Tevens is te zien hoe de opslag verdeeld is over de verschillende categorieën in itslearning.
  2. Siteopslag: Deze grafiek toont de historie van de gegevens uit het eerste blok. Met de knoppen rechtsboven kunt u kiezen of u alleen de huidige maand wilt zien of de afgelopen twaalf maanden.
  3. Opslag per siteprofiel: Hier ziet u hoe de opslag verdeeld is over de verschillende profielen. In de meeste gevallen zal het zo zijn dat docenten en studenten het grootste deel van het verbruik voor hun rekening nemen.
  4. Opslag per organisatie: Als uw site uit meerdere organisaties bestaat, wordt hier per organisatie getoond welk deel van de opslag zij gebruikt.


Rapport op organisatieniveau

De blokken op de tweede tab zijn vergelijkbaar met die op de eerste. Het verschil is vooral dat het nu gaat om een (of meer) specifieke organisaties(s). Daarnaast laat het blok rechtsonder nu de gegevens zien per vak/project.


Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.