Starten met Leerdoelen

Wat zijn de voordelen om schoolbreed met leerdoelen in itslearning te werken? Is het werken met leerdoelen geschikt voor onze school? Welke mogelijkheden zijn er en welke stappen moeten hiervoor worden gezet? Deze vragen worden in dit artikel behandeld.

Waarom beginnen met leerdoelen?

Het werken met leerdoelen heeft twee grote voordelen:

  1. Content wordt vindbaar. Door leerdoelen te koppelen aan content en deze content te delen met de community, kan content opeens beschikbaar worden voor een hele grote doelgroep. Een docent hoeft in zijn vak dan alleen maar op een leerdoel te zoeken en krijgt een scala aan bronnen om aan zijn vak toe te voegen.
  2. Leerdoelen helpen met het structureren van content. Leerdoelen zijn vaak samengesteld zodat ze een heel curriculum vormen. Door de leerdoelen in een itslearning-vak te gebruiken, worden alle aspecten rondom de leerdoelen inzichtelijk.

Beoordelen van leerdoelen

  • itslearning bevat ook de mogelijkheid om activiteiten niet alleen te beoordelen met bijvoorbeeld een cijfer, maar ook te beoordelen op de gekoppelde leerdoelen. Hiermee kan inzicht worden verkregen in de voortgang en in de sterke en zwakke punten van de leerling. Op deze pagina zullen we hier niet verder op ingaan.

Hoe ziet een leerdoel in itslearning eruit?

Een leerdoel op zich bestaat alleen uit een titel en een beschrijving (zie onderste icoontje in tabel), maar wordt geplaatst in een navigatiestructuur. Dit houdt in dat er een parentId opgegeven moet worden om de plaats in structuur te bepalen. Daarnaast bevat elk leerdoel een uniek ID.

2016-01-07_1513

Een voorbeeld van een navigatiestructuur met op het einde het leerdoel.

De navigatiestructuur van de opslagruimte voor leerdoelen bevat vier niveaus met verschillende pictogrammen:

PictogramNiveautypeBeschrijving
folder48.pngMapWordt gebruikt voor het ordenen van onderwerpen, bijvoorbeeld op educatieve segmenten als basis- of middelbaar onderwijs.
subject48.pngOnderwerpBevat een set leerdoelen met een gemeenschappelijke context, bijvoorbeeld Geschiedenis, Aardrijkskunde of Wiskunde. Als een onderwerp wordt gepubliceerd, wordt het pictogram groen.
category-icon48.pngCategorieWordt gebruikt voor het ordenen van leerdoelen binnen een onderwerp, bijvoorbeeld ‘Groep 7’ of ‘Kritisch nadenken en problemen oplossen’. Het gebruik van categorieën is optioneel, maar kan het docenten gemakkelijker maken om de leerdoelen te vinden. U kunt categorieën binnen categorieën toevoegen om meer niveaus te maken.
learningobjective48.pngBeschrijvingHet daadwerkelijke doel dat kan worden gebruikt voor plannen, koppelen aan leselementen, zoals toetsen en opdrachten. Er kan worden beoordeeld en gerapporteerd op het leerdoel. Leerdoelen moeten iets bevatten dat kan worden gemeten.

Een specifiek leerdoel komt één keer voor in de navigatiestructuur en kan niet op meerdere locaties in de navigatiestructuur voorkomen. Een leerdoel over bijvoorbeeld de woordenschat kan hiermee niet in de map Nederlands en Engels voorkomen. Dit worden dan twee leerdoelen, maar met (bijna) dezelfde omschrijving.

Nationale opslagruimte – beschikbare leerdoelen.

De nationale opslagruimte is vanuit het itslearningvak te vinden. Daar vindt u onder Instellingen / Leerdoelen / Zoeken de niveaus. Deze leerdoelen kunnen alleen door de Supportdesk bijgewerkt worden. Kleine tekstuele aanpassingen kunt u wél zelf doen, evenals het toevoegen van enkele leerdoelen. Wanneer externe partners zoals de SLO grote wijzigingen in de leerdoelen maken, dan zullen we de leerdoelen compleet opnieuw plaatsen.

Momenteel hebben we de volgende leerdoelensets klaar staan voor het VO:

  • Europees referentiekader
  • SLO Kerndoelen
  • SLO Leerdoelenkaarten
  • Common Framework for Europe Competence (CFEC) – Nederlands
  • Common Framework for Europe Competence (CFEC) – English


Voor het MBO hebben we:

  • MBO kwalificatiedossiers (SBB)
  • MBO keuzedelen (SBB)

Community

De itslearning Community is een locatie waar content uit de bibliotheek site-overstijgend gedeeld kan worden. Zodra u content in de bibliotheek deelt, krijgt u de optie om te delen met een organisatie (school), de site waar u zich in bevindt of met de community. Zodra u de laatste optie kiest, kunnen andere gebruikers vanuit hun vak uw content ook vinden en gebruiken. Hiervoor gaan ze naar het vak, kiezen bij het toevoegen van een leselement voor Inhoud uit de bibliotheek en kunnen hier bijvoorbeeld op leerdoel zoeken.

Schoolbreed

Het schoolbreed starten heeft enkele voordelen. Van iedereen wordt verwacht dat ze mee doen en hiermee wordt content ook direct (op basis van de leerdoelen) vindbaar. Aan de andere kant is de werkwijze in het begin vaak nog niet helemaal duidelijk. In dat geval is het goed om eerst met enkele klassen het gebruik van leerdoelen in itslearning te testen.

Stappen om te starten

Stap 1. De school beslist met welke type leerdoelen er gewerkt gaat worden. Dit kan per vakgebied bepaald worden, maar ook schoolbreed. Deze afweging kan het beste eerst met één van onze itslearning-adviseurs besproken worden.

Stap 2. Afhankelijk van het type leerdoelen kunnen deze uit de nationale opslagruimte gebruikt worden of met behulp van Excel geïmporteerd worden.

Stap 3. De docent voegt de leerdoelen die op zijn vakgebied van toepassing zijn toe aan zijn itslearning-vak.

Stap 4. De docent voegt de leerdoelen toe aan de leselementen of studiewijzerplannen. Aanbevolen wordt om deze leselementen direct te delen met de community. Afhankelijk van de wensen van de school kunnen deze stappen nog verder uitgebreid worden.

Overwegingen

Het werken met leerdoelen heeft enkele grote voordelen. Toch zijn er enkele overwegingen te maken rondom het schoolbreed starten. Hieronder enkele situaties waar de school mee te maken kan gaan krijgen:

Eén set aan leerdoelen. Niet iedereen kan zich daar even goed in vinden. Wanneer de beschikbare leerdoelen in de nationale opslagruimte niet toereikend blijken te zijn, dan kunt u overwegen om deze zelf te ontwikkelen en/of te importeren. Bijvoorbeeld per vakgebied of onderwerp. Met behulp van een Excelbestand kunnen de leerdoelen in itslearning geïmporteerd worden.

Hetzelfde leerdoel wordt voor verschillende vakken gebruikt. Hierdoor krijg je ruis in de zoekresultaten wanneer je zoekt op dat leerdoel. Het is niet mogelijk om hetzelfde leerdoel op verschillende plekken in opslagstructuur terug te laten komen. Belangrijk is om in dat geval de leerdoelen onderscheidend van elkaar te maken. Dit kan door in de titel het niveau en vakgebied op te nemen.

Het gebruik van leerdoelen is teveel werk. Het beginnen met leerdoelen vergt een inwerkperiode. Deze is echter vrij beperkt wanneer er gewerkt wordt met de standaard leerdoelen. De docent zoekt per vak zijn leerdoelen op en voegt deze toe. Vervolgens moeten de leerdoelen individueel of per selectie aan een leselement toegevoegd worden.

Tip: wanneer de school met sjabloonvakken werkt, dan is het ook mogelijk om hier de leerdoelen al in te gebruiken. De leselementen met gekoppelde leerdoelen worden dan bij het kopiëren van een vak overgenomen.

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.