Lägga till och hantera innehåll i ePortfolios

Att lägga till innehåll i ePortfolio 2.0. kan göras på olika sätt. Klicka på knappen "Lägg till sida" eller lägg till innehåll från en kurs genom att överföra det från en arbetsportfolio. Det går även att:

 • Kopiera sidor
 • Exportera en portfolio
 • Dela en portfolio
 • Bedöma en bedömningsportfolio
 • Ha en blogg

Kopiera sidor

Sidor kan kopieras mellan portfolios. Detta kan vara användbart när man vill ha en portfolios innehåll i flera teman, kurser eller ämnen. Klicka på ikonen för kopiera (ser ut som två sidor ovanpå varandra) och välj vilken portfolio sidan ska kopieras till.

Kategorier

För att skapa struktur i en portfolio kan sidor organiseras i kategorier:

 • Skapa en ny sida och välj vilken kategori den ska tillhöra, eller flytta en sida till en annan kategori på samma sätt.

 • Lägg till, ändra ordning och ta bort kategorier. Klicka på knappen Kategorier för att hantera.

Elever/deltagare med kurser som har arbetsportfolio kan överföra innehåll från kursen till en portfolio. Det är ett sätt för att för att spara, synliggöra och reflektera vidare över sitt lärande, i sin portfolio, t.ex. om svar i inlämningsuppgifter överförs.

Exportera portfolios

En portfolio kan exporteras till en zip-fil, och kommer att innehålla alla sidor, kommentarer och annat som är bifogat. Gå till startsidan för portfolion, där finns ett alternativ för att ladda ner portfolio i menyn.

Att exportera/ladda ner hela ePortfolion: Det är möjligt för en elev/deltagare att ladda ner hela sin ePortfolio paketerad i en zip-fil. När valet "Ladda ner ePortfolio" görs, påbörjas processen som paketerar allt innehåll till en zip-fil direkt. Det kan ta en stund beroende på hur stor mängd data där finns. När hela nedladdningen är klar finns den att hämtas. Observera: Bloggar exporteras inte.

Dela en portfolio

Öppna den portfolio som ska delas. I samma meny där "Ladda ner portfolio" återfinns, finns även "Dela portfolio".

Klicka på "Dela portfolio" så kommer en URL för portfolion fram. Denna URL kan delas, men deltagaren bestämmer vem som ska få ha tillgång till den. I Portfolioinställningar görs valen för åtkomst.

Tillåtelse för åtkomstVem som får åtkomst
Endast jagEndast deltagaren själv har åtkomst. En lärare har dock alltid åtkomst till en bedömningsportfolio.
Dina kurser och projektElever/deltagare och lärare i kurser man finns i har tillgång till portfolion.
Alla som använder den här sitenVilken användare som helst i siten som har länken till portfolion kan öppna den. Det finns ett val att sätt ett lösenord, så att endast användare som har fått tillgång till det kan öppna portfolion.
Tillgängligt på InternetVem som helst som har länken till portfolion kan öppna den. Det finns ett val att sätt ett lösenord, så att endast användare som har fått tillgång till det kan öppna portfolion.  

Det sista alternativet "Tillgängligt på Internet" kan med fördel användas för att dela en portfolio med en extern bedömare, t.ex. en handledare på en praktikplats som man vill ska kunna ge feedback och kommentarer till en elev i portfolion. Den externa bedömaren behöver alltså inte ha ett konto till itslearning. Portfolion måste dock vara lösenordsskyddad för att personen ska kunna göra kommentarer.

Att bedöma en bedömningsportfolio

Med ePortfolio 2.0 kan lärare rätta och bedöma med bedömningsportfolio. Portfoliobedömning måste först aktiveras i kursen man vill ha det i. I kursens toppmeny, välj Mer>Inställningar>Kursegenskaper och-funktioner. Under Funktioner ska Portfoliobedömning bockas för. När läraren väljer Status och uppföljning i kursens toppmeny finns nu Bedömningsportfolio med.

I Bedömningsportfolio kan läraren göra inställningar för bedömning.

Läraren kan klicka på en deltagares namn och kommer då till deltagarens portfolio för kursen, och kan ange en bedömning utifrån den valda bedömningsskalan, och kan även ge en kompletterande kommentar. Det är bara läraren och deltagaren som kan se bedömningen.

Blogg

Verktyget för blogg syns på portfolions startsida så snart det har aktiverats under portfolions globala inställningar.

Hur bloggen visas:

 • Bloggens startsida kommer att visa de 10 senaste inläggen
 • Inläggen syns med en rubrik i navigationsmenyn till vänster och de grupperas efter den månad det var då de skrevs
 • Ett inlägg som bara är ett utkast syns som utkast för skribenten, men syns inte alls för andra läsare
 • Det är enkelt för användaren att få en överblick över kommentarer - om kommentarer är tillåtna- och var de har gjorts:    
  • Kortet på ePortfolions startsida visar hur många nya kommentarer det finns i bloggen 
  • När bloggen öppnas syns en siffra vid själva inlägget som talar om antalet kommentarer inlägget har fått
  • Nya kommentarer aviseras under kommentarer i inlägget

Användare kan göra inställningar för epost-aviseringar under (sitt namn) Dina inställningar>Aviseringar. Att få epost-aviseringar om kommentarer till ePortfolio och blogg är standard. 

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.