ePortfolio i itslearning

I itslearning kan alla användare ha en egen ePortfolio. Den kommer man åt genom att klicka på sitt namn i det övre högra hörnet när man är inloggad i plattformen. Portfolios kan användas för kurser, för att dokumentera utveckling och för mer personliga intressen. 

Den nya ePortfolion, version 2.0 använder samma data som användes i ePorfolio 1.0. Det innebär att portfolios som redan finns uppdateras med det nya utseendet och den nya navigeringen.

Portfolios

Det finns två typer av portfolios:

1. Bedömningsportfolio som är kopplad till en kurs.

2. Portfolios som skapas av användaren.

Båda två fungerar i pincip på samma sätt, men arbetsportfolion har några speciella funktioner:

  • Bedömningsportfolion skapas automatiskt för kurser som har portfoliobedömningar aktiverat (under Inställningar > Kursegenskaper och-funktioner), och användaren/eleven får automatiskt ett portfoliokort för den kursen i sin portfolio.
  • Lärare kan upphäva rätten att få tillgång till bedömningsportfolion.
  • Det finns en inställning för bedömningsportfolion som gör att bara deltagare och läraren i kursen kan få tillgång till den.
  • Bedömningsportfolios kan innehålla bedömningar som läraren har gjort.

Tillvägagångssättet för att bygga, personligt anpassa och ställa in hur andra kan få tillgång till portfolion är detsamma för båda typerna av portfolios.

Beskrivning av funktioner

  • Olika portfoliokort syns när ePortfolion öppnas.
  • Det finns en "Om mig"-ruta på den vänstra sidan av ePortfolions startsida.
  • Inne i ett portfoliokort navigerar man från en meny på vänster sida.
  • Ett objekt (en skrivyta) som man lägger till i ePortfolion kallas  för "sida".
  • Ett portfoliokort kan fungera som en blogg.

Startsidan i ePortfolion

Startsidan visar alla portfolios man som användare har. I "Om mig"-rutan till vänster, kan användaren/eleven lägga till en profilbild och annan information om sig själv.

Klicka på ett kort för att öppna den portfolion.

Layout

En portfolio visar alla sidor som har lagts till och dessa kan kategoriseras i mappar.

Skapa en ny portfolio

Det är enkelt att skapa en ny portfolio, klicka bara på "Lägg till ny portfolio", ange namn (och välj en banner) och spara.

Bedömningsportfolio

Bedömningsportfolion är en portfolio som är kopplad till en kurs. Syftet med den är att kursdeltagare ska att kunna samla och visa upp sitt arbete för en viss kurs. Läraren i kursen gör en kursinställning så att portfoliobedömning ska vara valt, och då kommer Arbetsportfolio och Bedömningsportfolio att bli tillgängliga för deltagarna i den kursen.

Lärare hittar dessa under "Status och uppföljning" i kursens toppmeny, medan kursdeltagare får klicka på knappen "Mer", för att välja en av dem.

Bedömningsportfolion är kopplad till deltagarens/elevens ePortfolio. När en kurs är avslutad så är bedömningsportfolion kvar och oförändrad. En deltagare kan göra inställningar för sin arbetsportfolio under de tre prickarna.

Uppdateringar och jämförelser med den tidigare versionen

Kan man låsa en bedömningsportfolio så att inga ändringar går att göra?

Nej, det går inte att låsa en portfolio. Användare har påtalat att det blev besvärligt att låsa och låsa upp portfolios.

Kan man lägga till externa länkar?

Att se en lista över externa länkar har tagits bort och visas inte i nya ePortfolion. itslearning-appar/moduler är inte tillgängliga i nya ePortfolion eftersom användarna i det gamla portfolioverktyget sällan utnyttjade detta.

Kan man kommentera anonymt?

Nej, det går inte att  lämna kommentarer anonymt. Anledningen är att det ska vara förenligt med GDPR och andra säkerhetsaspekter, och för att undvika att portfolios "spammas", särskilt bland yngre elever.

Hur vet man hur stort lagringsutrymme man har?

Under Globala inställningar på ePortfolions startsida syns det tillgängliga hårddiskutrymmet.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.