Återanvänd kursinnehåll genom kursmall

Om du har kurser med material och färdiga planeringar med den struktur du vill ha, då kan kurserna återanvändas igen. T.ex. i en ny termin, om du har parallella kurser eller om du har uppdaterat en kurs och vill ha samma uppdatering i en annan kurs. Detta arbete kan förenklas genom att använda en redan befintlig kurs som mall när en ny kurs skapas. Innehållet kopieras från den gamla kursen till den nya.

Vem kan skapa kursmallar?

Administratörer kan skapa mallar som kan delas med hela siten eller en organisation inom siten. För att kunna skapa en kurs baserad på en mall måste din profil i itslearning ha rättigheterna "skapa kurser utifrån en mall" och "Får dela en kurs som en mall". Det finns ytterligare en inställning, "Får använda en mall för andra kurser", och med den får profilen rättighet att använda en mall till en eller flera kurser, från själva kursmallen. Samma mall kan alltså användas för att uppdatera kurser flera gånger utan att man måste skapa kopior av tidigare innehåll. 

Om lärarprofilen i siten har rättigheten "Får dela en kurs som mall" kan lärare dela kursen som en mall. Gör då så här:

  1. Gå till kursen som ska delas som kursmall
  2. Klicka på Mer>Inställningar
  3. Öppna Kursegenskaper och-funktioner
  4. Under Dela som mall, välj hur den ska delas

Kurser som är delade blir flaggade med "Denna kursen är delad som mall" på kursens översiktssida.

Följande kopieras inte över:

  • Deltagare
  • Trådar och kommentarer i aktiviteten Diskussion
  • Bedömningar

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.