Beoordelingsinstellingen

Alle instellingen die te maken hebben met de beoordeling en het cijferboek/beoordelingsverslag kunnen gevonden worden in de instellingen van het vak onder de "Beoordelingsinstellingen". De "Toetsingsinstellingen" pagina kan bereikt worden via de tweede navigatiebalk in de hoofding via het "Meer" dropdown menu.

Eenmaal op de "beheer vakinstellingen" pagina, moet "Beoordelingsinstellingen" geselecteerd zijn.

Er zijn drie tabbladen op de pagina "Beoordelingsinstellingen":


 • Beoordelingsschaal
 • Categorieën
 • Cijferboek / beoordelingsverslag instellingen

Beoordelingsschaal


Het eerste tabblad, "Beoordelingsschaal" toont de beschikbare schalen in dat vak, met inbegrip van aangepaste schalen gemaakt door de leraar.


 • De kolom "Gemaakt" toont de gebruiker die de schaal gemaakt heeft. Schalen, gemaakt door "beheerder" kunnen niet gewijzigd worden.
 • Als scores gebruikt moeten worden om het werk te beoordelen, dan moet de beheerder dit eerst als een schaal invoeren. Schalen zijn niet nodig voor toetsen.
 • Een score kan niet gemaakt worden zoals een schaal door de leraar. Als een score als een beoordelingsschaal is opgenomen, zal die altijd bovenaan de lijst van schalen staan.
 • Score als een schaal geeft de leraar de mogelijkheid om een maximumscore in te stellen voor een beoordeling.
  • Voor toetsen zal de maximumscore automatisch berekend worden, door de score voor elke vraag in de toets samen te vatten.
  • Voor opdrachten en aangepaste beoordelingen zal de leraar de maximumscore toevoegen wanneer hij Score als beoordeling selecteert. De volgende schermafdruk illustreert het bovenstaande:


                                            


 • Als een leraar de juiste rechten heeft in de cursus, dan kunnen beoordelingsschalen aangemaakt worden via de            "(Ge-)maakt" knop.

Categorieën

Op het tabblad Categorieën kunnen categorieën gedefinieerd worden om beoordelingen te ordenen in het Gradebook. 


Categorieën aanmaken, verwijderen en herschikken 

 • Creëer categorieën

           Categorieën kunnen aangemaakt worden door te klikken op de knop "Toevoegen" onder de subkop Categorieën. Er                verschijnt een leeg tekstveld waarin de leraar een titel voor die categorie kan ingeven. Als de leerkracht de titel invoert            en op de knop "Opslaan" klikt, is de categorie aangemaakt.

 • Categorieën verwijderen

           Een categorie kan verwijderd worden door te klikken op het selectievakje naast de titel van de categorie en op de                    knop "Verwijderen" te klikken. Categorieën kunnen in bulk verwijderd worden door meerdere selectievakjes aan te                  vinken en dan op de knop "Verwijderen" te klikken.

 • Herschikken van categorieën

           Categorieën kunnen herschikt worden door de "Omhoog" en "Omlaag" knoppen te gebruiken.


Gewichten gebruiken voor categorieën

Categorieën kunnen gewogen worden door het keuzerondje "Ja" te selecteren onder de rubriek "Weging voor categorieën gebruiken" en dan "Opslaan" te selecteren.

Een nieuwe kolom met de titel "Gewicht" verschijnt rechts van de categorietitel met een numerieke gewichtswaarde en het bijbehorende automatisch berekende percentage.


Als er categorieën bestaan voordat de weging is ingeschakeld, zijn de categorieën standaard gelijk verdeeld. De gebruiker kan de getallen in het weegveld aanpassen om het gewicht van de categorieën aan te passen. Het percentageveld wordt automatisch bijgewerkt als de waarde van elk categoriegewicht wordt gewijzigd.


Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.