Instellingen beoordelingsoverzicht

Lees eerste het artikel Beoordelingsoverzicht.

De instellingen van het beoordelingsrecord kunnen worden gevonden onder het [...] menu in de rechter bovenhoek van de pagina. 

Er zijn drie opties – Instellingen voor beoordelingsrecord, Gewogen beoordeling en Help.

screenshot gradebook settings

Instellingen

Wanneer Instellingen voor beoordelingsrecord wordt gekozen komt de gebruiker in de derde tab terecht (zie afbeelding hieronder). (Let op: Deze instellingen kunnen ook worden bezocht via de vak menu balk: "Meer" -> "Instellingen" -> "Beoordelingsinstellingen".)

screenshot assessment settings

De volgende instellingen kunnen worden aangepast:

 • Weging
  De docent kan het gewicht aanzetten voor losse beoordelingen, gemiddelde voor deelnemers en vakgemiddelde voor elke beoordeling zoals een opdracht of een toets.
 • Gemiddelde
  Wanneer gemiddelde voor deelnemers in aangezet, komt er een extra tab "Gemiddelde en aantal" zichtbaar in het beoordelingsrecord.
 • Exporteren naar een CSV-bestand
  De gebruiker kan kiezen welke data wordt toegevoegd in het CSV-bestand wanneer de optie "Exporteren naar CSV-bestand word gekozen in het beoordelingsrecord.

Weging beoordelingen

Wanneer Weging beoordelingen is aangezet, kan je een numeriek gewicht/waarde aan opdrachten, toetsen en taken geven. Tenzij er weging wordt gebruikt, wordt alles berekend als een percentage (100%). De optie voor het wegen van beoordelingen zorgt voor de mogelijkheid om meer waarde te geven aan individuele opdrachten. Bijvoorbeeld door een opdracht dubbel te laten meetellen en een andere opdracht drie keer. De eindbeoordeling kan niet worden gewogen.

In het beoordelingsrecord overzicht kan het gewicht van de beoordeling worden bekeken door met de muis over de titel heen te gaan zodat er een popup verschijnt.

Beoordelingsschalen 

De eerste tab, "Beoordelingsschaal" toont de beschikbare schalen in het vak, inclusief de beoordelingsschalen die de docent zelf heeft gemaakt in het vak. • De kolom Aangemaakt toont de rol van de gebruiker die de weegschaal heeft aangemaakt. Schalen aangemaakt door "Admin" kunnen niet gewijzigd worden.
 • Als behaalde resultaten moeten worden gebruikt voor het beoordelen van werk, is de Admin verplicht dit als schaal op te nemen. Schalen zijn niet vereist voor toetsen.
 • Een behaald resultaat kan niet door de leraar als schaal worden aangemaakt. Als behaalde resultaten als beoordelingsschaal worden opgenomen, staan ze altijd bovenaan de lijst met schalen.
 • Behaalde resultaten als schaal geven de leraar de mogelijkheid om een haalbaar maximresultaat voor een beoordeling in te stellen.
 • Voor toetsen wordt het maximum resultaat automatisch berekend, een samenvatting van het resultaat voor elke vraag in de test.
 • Voor opdrachten en aangepaste beoordelingen voegt de docent het maximum resultaat toe wanneer hij maximum resultaat als beoordeling selecteert. Het volgende screenshot illustreert het bovenstaande:  


 • Als een docent de juiste rechten heeft in de cursus, kunnen beoordelingsschalen gemaakt worden via de "Maak" knop. 


Categorieën 

Categorieën kunnen gedefinieerd worden om beoordelingen in het beoordelingsoverzicht te organiseren. 

Categorieën aanmaken, verwijderen en herschikken 

 • Categorieën aanmaken: Klik op de knop "Toevoegen" onder de subkop Categorieën. Voer een titel in het tekstveld in. Klik op "Opslaan" om de categorie aan te maken.
 • Categorieën verwijderen
 • Een categorie kan worden verwijderd door het selectievakje naast de categorietitel aan te vinken en vervolgens op de knop "Verwijderen" te klikken. Categorieën kunnen in bulk worden verwijderd door meerdere selectievakjes te selecteren en vervolgens op de knop "Verwijderen" te klikken.
 • Categorieën herschikken: Categorieën kunnen worden herschikt met de knoppen "Omhoog" en "Omlaag".


Weging van categorieën

 • Categorieën kunnen worden gewogen door het keuzerondje "Ja" te selecteren onder de sectie "Gebruik weging voor categorieën" en vervolgens "Opslaan" te selecteren.
 • Een nieuwe kolom getiteld "Gewicht" verschijnt rechts van de categorietitel met een numerieke gewichtswaarde en bijbehorend automatisch berekend percentage.
 • Als er categorieën bestaan voordat categorieweging is ingeschakeld, worden de categorieën standaard gelijk verdeeld. De gebruiker kan de getallen in het gewichtsveld aanpassen om de categoriegewichten aan te passen. Het percentageveld wordt automatisch bijgewerkt als de waarde van het categoriegewicht wordt gewijzigd.


Additional feature documentation: 

Editing the Gradebook/Assessment Record 

Adding to the Gradebook/Assessment Record 

Assessment Settings


Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.