Hiearki

TABLE OF CONTENTS

Introduksjon

En hierarki er den organisatoriske strukturen til en skole eller en skolekrets. Skolen eller skolekretsen er øverst i hierarkiet, og det legges til underhierarkier for skoler, brukere, klasser, kurs osv.

Når brukere legges til på et nettsted, tilordnes de til et hierarki, noe som gir en ryddig og organisert struktur. Brukere kan sorteres og søkes etter ut fra hierarkiet.

Hvis du integrerer med et studentinformasjonssystem (SIS), blir hierarki og brukeroppretting automatisert. Det er også mulig å legge til ekstra hierarkier manuelt.

De ulike hierarkitypene angis med et ikon:

Er den overordnede siden - "site" for kommune, fylke - Sysadmin har tilgang på innstillinger som påvirker alle undersider på siden. 
Er en skole eller annen underside i en større organisasjon.  
Er klasser, grupper, ansatte osv. 


Sett opp hiearki manuelt

Det er viktig å definere rothierarkiet som et nettsted (Site). Du kan ikke legge til et nettsted under et nettsted. Organisasjonene du ønsker å legge til termer, retningslinjer og personvernregler for, må være definert som et nettsted (Site) eller en skole (School).


Den logiske regelen er som følger: ett nettsted (Site) og flere skoler innenfor det nettstedet, men ikke flere skoler innenfor en skole. Hvis skolene har under-hierarkier, som for eksempel klasser, bør de ha hierarkitypen "Klasse" (Class), mens grupper innenfor klassen bør ha hierarkitypen "Gruppe" (Group). Under et hierarki definert som "Skole" (School), kan du ha hierarkier definert som "Klasse" (Class), "Gruppe" (Group) og "Ikke definert" (Not Defined).


Roller i en hierarki

Det er fire roller i en hierarki:

  • Administrator
  • Lærer
  • Elev/Student*
  • Gjest

Navnene på disse rollene kan ikke endres, og de bør ikke forveksles med profiler. Det er mulig å endre rollen til en bruker i en hierarki.

En lokal administrator har rettigheter til å være ansvarlig for og redigere informasjonssider for skoler/organisasjoner.

Eksempel: En bruker med profilen "Ansatt" (eller tilsvarende navn som eventuelt er valgt for profilen i nettstedet) kan få rollen "Administrator" i visse hierarkier, og får dermed muligheten til å redigere og legge til informasjon på disse hierarkienes informasjonssider (dersom informasjonssidene brukes og er aktivert for det aktuelle hierarkiet).


*I nettsteder for høyskoler/universiteter vil det stå "Student", ellers vil det stå "Elev".


Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.