Importera användare från CSV-fil

Den här manualen visar hur system-administratörer kan importera användare via fil (.csv) 


1. Börja med att skapa en importfil. Det går att ta med en mängd olika information men i det här exemplet tar vi med förnamnefternamnanvändarnamnlösenord och e-post: 


 
 

2. Spara filen i formatet .csv (kommaavgränsad) 
 

3. Gå till Administratör – Användare och åtkomstbehörigheter 
 

4. Välj Importera användare från fil 
 


5. Klicka på gemet (se bild) och bläddra sedan till importfilen 
  

6. Spara 


 


7. Börja med att välja profil för användarna i listan. Lärare ska ha normalt ha Anställd. 
 

 


8. Para sedan ihop fälten i itslearning med rätt kolumn i importfilen: 
 


  

 

Tips: Om ni vill uppdatera befintliga användare med ny eller ändrad information kan ni klicka i synkroniseringsfält för ett unikt fält, t. ex. Synkroniseringsnyckel (t. ex. personnummer)E-postadress eller Användarnamn (se bild ovan) 9. Lite längre ned i listan, välj hierarkiroll. Lärare för lärare och Elev för elever 
 

10. Välj sedan Sök efter hierarki för att välja i vilken hierarki användarna ska läggas in i.  


 


Om hierarki är definierat i kolumn i importfilen kan man välja hierarkin ovanför. Om hierarkin i filen inte redan finns itslearning kommer den att skapas. 


 11. Längst ned finns det ytterligare några val: 


Exempel: Om man inte vill skriva över befintliga användares lösenord väljer man att bocka i ”Skriv inte över fält som redan har ett värde…” 12. Välj nu Nästa och en sammanfattning visas innan importen körs. Ibland står det att en rad är fel men det kan vara den första tomma raden så det är oftast OK. 

13. Efter importen visas en sammanfattning, kontrollera att antalet nya användare mm motsvarar det förväntade resultatet 

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.