Översiktlig information om 360°-rapporter

Med 360°-rapporterna kan lärare och mentorer se och jämföra framsteg hos elever/deltagare i en kurs, och avgöra vilka som behöver mer stöttning i studierna. Lärare och mentorer kan titta närmare på varje individs resultat genom visualiserande grafer som är lätta att läsa och följa.
Denna information kan användas för att få engagemang och framsteg synliggjort för varje individ. Rapporterna kan visa hur mycket tid varje deltagare har varit inne i kursen och hur mycket tid som lagts på varje resurs eller aktivitet. Detta kan vara en god hjälp för lärare i planeringsarbetet och för att avgöra vad som behöver göras för att ge stöttning och arbeta för att alla elever ska nå sina mål.

360° -rapporterna har en egen länk och rubrik i kursens vita toppmeny, om de är aktiverade i er site (kontrollera annars med er systemadministratör). I en del fall kan rapporterna finnas under rubriken 'Mer'.

Det finns fyra olika rapporter, Aktivitet, Framsteg, Bedömning och Sammanfattning. Varje rapport har en egen slags kursöversikt, där det går att se alla kursdeltagare och göra jämförelser. Om du klickar på en deltagares namn så får du fram en sida som visar detaljer och mer information. Från den sidan går det att växla till en annan rapport eller till en annan deltagare.


Video
Torsdagskvart om 360° -rapporter

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.