Översikt för administratörer

Varje organisation utser administratörer som ansvariga för att upprätthålla struktur, hantera konton och stödja organisationen med felsökning och support. I en liten organisation är det vanligt att en eller två personer har detta ansvar, medan det i större organisationer ofta delas upp mellan flera personer. Det är viktigt med redundans för ev. frånvaro av olika anledningar.


Systemadministratör

Systemadministratören har övergripande ansvar för strukturen i siten. Det rekommenderas att kontot används enbart till att ändra inställningar och inhämta information som gäller siten som helhet.


Lokala administratörer

Systemadministratörer kan ställa in vad lokala administratörer ska kunna göra för sin enhet/skola. Vanligen är det att administrera användare, hierarkier och kurser samt felsöka och supportera sin enhet.


Om systemadministratör eller lokal administratör även arbetar som lärare bör allt arbete kopplat till det göras med lärarkontot.


Bilden nedan visar alla möjliga menyval för systemadministratörer.  Det finns fyra sektioner :

  1. Kurser och studenter
  2. Inställningar
  3. Loggar och tjänster
  4. Data and rapporter


 

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.