Behörigheter - Hur ändrar man tillbaka till standard om det blivit fel?

Att ändra behörigheter är en bra möjlighet om man vill att bara vissa elever eller en kursgrupp ska kunna se resurser och delta i aktiviteter. 


Men ibland har behörigheterna ändrats av misstag och man vill ändra tillbaka till standardbehöriheter.


Detta bör göras på den högsta nivån som det är fel, ev är det fel redan i mapp ovanför.

Vanligtvis ändras det sedan i underliggande element om de har iklickat

Använd samma behörighet som överordnad mappFör att återställa de element som nu har individuell behörighet till standard:

* 3 punkter uppe till höger - Behörigheter

* Visa en detaljerad översikt över aktuella behörigheter

* 3 punkter uppe till höger - Redigera behörigheter (Avancerat)

* Klicka i Läsa och Delta för Elev och Läsa för Gäst

* Klicka på rött kryss på alla de enskilda elevernas rader

* Spara

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.