Biblioteket - Dela och Publicera

Möjligheten att lägga till innehåll i biblioteket beror på behörigheterna som har ställts in av skolans systemadministratör.

Det finns fyra olika nivåer i itslearnings bibliotek.

 • Din samling - innehåller filer, länkar, sidor, inlämningsuppgifter eller tester som du har lagt till din egen samling i biblioteket. När du vill dela någonting kan du välja att dela med din skola, biblioteket eller itslearning community. Om någonting skapas i biblioteket så blir det tillgängligt för andra först efter att det har delats och publicerats.
 • Skolbibliotek - innehåller element som delas med kollegor på din skola.
 • Site - innehåller element som publicerats inom en kommun eller annat nätverk.
 • itslearning community - delar innehållet globalt med alla andra verksamheter som också är användare av itslearning.

Det kan ges olika rättigheter att söka i och lägga till i biblioteket. Lärare kan t.ex. ges rättighet att bara dela innehåll med sin skola, men kan söka i hela siten och hämta resurser som finns där. Ett annat exempel är att lärare ges rätt att söka och använda resurser på alla nivåer, men inte kan dela resurser alls. 

När delning görs är det bra om alla alternativ för information fylls i, detta för att hjälpa användare när de söker efter innehåll. Sedan klickar man ’Publicera’. 

Knappen Dela är för att kunna välja specifika kollegor inom samma enhet att dela med, som då också kan redigera elementet.

Knappen Publicera gör att alla inom den valda nivån kan söka upp materialet.

Alternativ för information när ett element ska publiceras:

 • Beskrivning: Ge en kort beskrivning av elementet

 

 • Nyckelord: Lista nyckelord som kan vara till hjälp i en sökning

 

 • Tillgänglig för: Välj från rullgardinsmenyn vem/vilka elementet ska delas med (din skola, siten, itslearning community)

 

 • Ålder: Ange vilken ålder/nivå elementet är anpassat för

 

 • Lärandemål: Ange vilka lärandemål som kopplas till elementet. (Även detta kan vara en hjälp i en sökning.)

 

 • Språk: Ange viket språk som är använt i elementet.

 

 • Tillåt kopior: Välj om det ska vara möjligt för andra att kopiera elementet (och därmed kunna redigera i en egen version) eller inte.

 

 • Avsett för: Ange för vem elementet är avsett (elever, lärare, mentor etc).

 

 • Format: Ange om elementet huvudsakligen har resursformatet ljud, bild, interaktiv, textbaserat eller video.

 

 

Avancerade alternativ:

Följande resurser och aktiviteter går att dela i biblioteket:

 • Fil
 • Länk
 • Sida
 • Inlämningsuppgift
 • Test (Nyhet sedan maj 2021)

 

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.