Instellingen beoordelingsrecord

Lees eerste het artikel Overzicht beoordelingsrecord.

De instellingen van het beoordelingsrecord kunnen worden gevonden onder het [...] menu in de rechter bovenhoek van de pagina. 

Er zijn drie opties – Instellingen voor beoordelingsrecord, Gewogen beoordeling en Help.

screenshot gradebook settings

Instellingen

Wanneer Instellingen voor beoordelingsrecord wordt gekozen komt de gebruiker in de derde tab terecht (zie afbeelding hieronder). (Let op: Deze instellingen kunnen ook worden bezocht via de vak menu balk: "Meer" -> "Instellingen" -> "Beoordelingsinstellingen".)

screenshot assessment settings

De volgende instellingen kunnen worden aangepast:

 • Weging
  De docent kan het gewicht aanzetten voor losse beoordelingen, gemiddelde voor deelnemers en vakgemiddelde voor elke beoordeling zoals een opdracht of een toets.
 • Gemiddelde
  Wanneer gemiddelde voor deelnemers in aangezet, komt er een extra tab "Gemiddelde en aantal" zichtbaar in het beoordelingsrecord.
 • Exporteren naar een CSV-bestand
  De gebruiker kan kiezen welke data wordt toegevoegd in het CSV-bestand wanneer de optie "Exporteren naar CSV-bestand word gekozen in het beoordelingsrecord.

Weging beoordelingen

Wanneer Weging beoordelingen is aangezet, kan je een numeriek gewicht/waarde aan opdrachten, toetsen en taken geven. Tenzij er weging wordt gebruikt, wordt alles berekend als een percentage (100%). De optie voor het wegen van beoordelingen zorgt voor de mogelijkheid om meer waarde te geven aan individuele opdrachten. Bijvoorbeeld door een opdracht dubbel te laten meetellen en een andere opdracht drie keer. De eindbeoordeling kan niet worden gewogen.

In het beoordelingsrecord overzicht kan het gewicht van de beoordeling worden bekeken door met de muis over de titel heen te gaan zodat er een popup verschijnt.

Beoordelingsschalen 

De eerste tab, "Beoordelingsschaal" toont de beschikbare schalen in het vak, inclusief de beoordelingsschalen die de docent zelf heeft gemaakt in het vak.

 • The Created column displays the role of the user who created the scale. Scales created by "Admin" cannot be modified.
 • If scores are to be used for assessing work, the Admin is required to include this as a scale. Scales are not required for tests.
 • Score cannot be created as a scale by the teacher. If score is included as an assessment scale it will always be on top of the list of scales.
 • Score as a scale will give the teacher the ability to set a max score for an assessment. 
 • For tests, the max score will be calculated automatically, summarizing the score for each question in the test.
 • For assignments and custom assessments, the teacher will add the max score when selecting score as assessment. The following screenshot illustrates the aforementioned:
 • Given that a teacher has the appropriate permissions in the course, assessment scales can be created via the "Create" button.

Categories 

Categories can be defined to organize assessments in the Gradebook. 

Creating, deleting and re-arranging categories 

 • Create categories
  Click the "Add" button under the Categories sub-header. Enter a title in the text field. Click "Save" to create the category. 
 • Deleting categories
 • A category can be deleted by clicking the checkbox next to the category title and then clicking the "Delete" button. Categories can be deleted in bulk by selecting multiple checkboxes and then clicking the "Delete button.
 • Re-arranging categories
  Categories can be rearranged by using the "Up" and "Down" buttons. 

Categories weighting

 • Categories can be weighted by selecting the "Yes" radio button under the "Use weighting for categories" section and then selecting "Save".
 • A new column titled "Weight" will appear to the right of the category title with a numerical weight value and corresponding auto-calculated percentage.
 • If categories exist prior to enabling category weighting, the categories will be equally split by default. The user may adjust the numbers in the weight field to adjust the category weights. The percentage field will automatically update as each category weight value is modified. 


Additional feature documentation: 

Editing the Gradebook/Assessment Record 

Adding to the Gradebook/Assessment Record 

Assessment Settings


Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.