Innhold du kan legge til i fagene dine

TABLE OF CONTENTS

Introduksjon


Flere steder i itslearning kan du legge til ressurser eller aktiviteter. Fra planleggeren kan du f.eks trykke på "legg til" og velge "Vis alle" . Står du i "ressurs" siden trykker du "legg til" øverst i mappen, eller i i navigasjonstreet. Felles for dem alle er at en kommer til samme meny. Merk at en ikke kan bla gjennom app-biblioteket fra menyen planleggeren. Noen av de mer omfangsrike aktivitetene vil bli nærmere beskrevet i egne artikler. 

Ressurser

Ressurser er elementer eller innhold elevene kan se, men der en ikke krever at de fullfører noe eller sender inn en oppgave. Dette er altså rene "se" filer. Merk at tilgangen til å jobbe med office filer som powerpoint/excel fra ressurser krever en office konto og at tilgangen aktiveres av sysadmin. 

MappeKan brukes til å organisere innhold. Om en f.eks. har mange lenker en ønsker at elevene skal bruke, men at disse ikke skal ta opp masse plass i panleggeren, kan de organiseres under en mappe. 
Fil eller mappeLaster opp en fil, eller en mappe med innhold fra datamaskinen din.
LenkeHer kan du legge inn en link til et sted på nettet. 
NotaterEn en teksteditor der du kan lage et dokument med rikt innhold, legge til mål, angi når det skal være synlig og tilordne det til individuelle deltagere eller hele klassen. 
SCORM eller AICC-lenkeSCORM og AICC er standarder for produksjon og sporing av elæringskurs slik at de kan brukes i forskjellige LMSer. I å praksis brukes ikke disse i særlig grad, og andre løsninger bør benyttes. 
SideHer kan du opprette egne arbeidssider med forskjellig innhold. Kan f.eks lages om en ønsker at elevene skal se flere videoer, men der en ønsker ågi kontekst til hvert klipp. 
365 verktøy (Excel, PP, word)Her kan du opprette og skape Office dokumenter direkte i itslearning.  


Aktiviteter

Aktiviteter er innhold som innvolverer eleven i større grad en ressursene. Gjøremål, Oppgave, test og Undersøkelse vil komme opp som gjøremål for eleven.  


Vær oppmerksom på at den teksteditoren (hvis aktivert) vil være inkludert i alle aktiviteter. Så hvis du vil at en elev f.eks skal se på en video, eller høre et lydklipp i forbindelse med aktiviteten,  så kan kan dette bygges inn i beskrivelsen av gjøremålet. 

Diskusjonerkan brukes til å opprette digitale samtalerom der elevene skriftlig kan diskutere temaer eller eflektere sammen om et emne. reflektere over et emne, en video e.l. Elevene kan lese alle innlegg og svare på disse.
Oppgavekrever en digital innlevering. Denne digitale innleveringen kan være en tekst, PowerPoint-presentasjon, video, bilde, osv. . Oppgaver kan tilpasses standarder/læringsmål ved hjelp av rubrikker og vurderingskriterier for å spore mestring av standarder. Det er også en mulighet for at elever kan jobbe i grupper.
UndersøkelseKan brukes i faget eller åpnes for ekstern publisering. De inkluderer fire spørsmålstyper (ja/nei, åpne svar, matrise, flervalg) og kan være anonyme.
Gjøremål
Kan f.eks brukes til ikke-digitale innleveringer og kan inkludere elevenes kunstverk, muntlige presentasjoner, håndskrevne essays eller ansikt-til-ansikt-diskusjoner. Gjøremål gjør at læreren kan gi digitale instruksjoner og vurderingsspesifikasjoner, men arbeidet vil bli levert inn, vurdert og bedømt manuelt.
Registrering

lar deg opprett en digital registreringsliste, der du kan legge til forskjellige alternativer. Elevene velger selv alternativer, og du kan velge om eleven skal begrunne valget sitt


Læringsstier der du kan lage en progresjonsbasert rekkefølge av ressurser. 
Test
kan være raske quizer eller formelle eksamener. Spørsmål kan tilpasses standarder, kategoriseres og tildeles spesifikk poengverdi. (Spørsmål kan også importeres.) Det er flere spørsmålstyper som inkluderer teknologiforbedrede spørsmål. Hvert spørsmål og i noen tilfeller også svaralternativene inkluderer den rike tekstredigereren, slik at videoer, lydklipp og bilder kan være en del av spørsmål/svar. 


Hvis systemadministratoren din har åpnet opp for det, og en har riktige lisenser på plass, kan en også legge inn innhold fra eksterne apper. disse finner en ved å trykke på de tre prikkene oppe i høyre hjørne, og velge "bla gjennom app bibliotek"

En får da opp noen valg som kan legges til i aktivitetsmenyen (disse er definert av sysadmin som kan legge til flere muligheter på bakgrunn av lisensene skolen din har) 

Klar-til-å-bruke innhold

Importer innholdspakker: Dette er ferdig innhold som kan brukes i itslearning. Merk at disse må følge disse standardene: 

Innhold fra biblioteket

Er innhold som er laget av andre brukere, og som er delt i biblioteket. Dette er ikke innhold som er laget av itslearning, og det er derfor ikke mulig å gi en oversikt over hvilke ressurser som er tilgjengelig der.  

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.