Närvaro

itslearnings närvarosystem är i första hand till för vuxna studerande. För att ha tillgång till det i en site måste det aktiveras av en systemadministratör. (Redigera globala inställningar > Funktioner och säkerhet. Aktivera närvarosystem under tillgängliga funktioner.)
Kalenderhändelser används, vilka kan skapas manuellt en och en eller som återkommande händelser. Kalenderhändelser kan också skapas via integration mot schemaprogram och där även en vanlig integration av användare och kurser finns. Aktörer är Lärare, Studerande och Administratör.
Det som kan registreras är 'Närvarande' eller 'Frånvarande' (ange minuter om personen inte var frånvarande hela lektionen).
En administratör kan få tillgång till data för närvaron och kan exportera denna, t.ex. för rapportering, arkivering eller vidare analys.


Lärares vy i kalendern


Lärare registrerar närvaro för en lektion

Klicka på den lilla klockan i kalenderhändelsen så kommer listan över kursdeltagare fram. Närvaro kan föras max 15 minuter före lektionens starttid, under lektionstid eller efter. En länk 'Visa närvaro för alla händelser' leder till kursen för händelsen och den vyn som bilden nedan visar.


Lärares vy över närvaro i kursen

Lärare kan också nå denna vy i kursen under Status och uppföljning > Närvaro.


Studerandes vy av sin närvaro i en kurs

Gå till Status och uppföljning > Närvaro för att få fram denna vy.

Studerandes vy av närvaro för alla sina kurser


Den studerande klickar på sitt namn till höger i itslearnings toppmeny och väljer sedan 'Närvaro', för att få fram en lista över alla sina kurser och information om närvaro som är förd för dem.


Administratörens vy över Närvaro för flera kurser med möjlighet till export

Administratör kan välja vilka datum som ska inkluderas i en export

Administratör kan se vilka kurser som närvaroregistrering inte har slagits på för (Närvaroregistrering AV)


Administratörens vy med detaljerad närvaro för en kurs


Administratörens vy med närvaro för en studerande


Studerandes närvaro i alla kurser kan ses av lärare på profilkortet 


Lärare kan endast se närvaro för sina egna kurserHjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.