Närvaro

Itslearnings närvarosystem är i första hand till för vuxna studerande. Kalenderhändelser används, vilka kan skapas manuellt en och en eller som återkommande händelser. Kalenderhändelser kan också skapas via integration mot schemaprogram och där även en vanlig integration av användare och kurser finns. Aktörer är Lärare, Studerande och Administratör.


Lärares vy i kalendern


Lärare registrerar närvaro för en lektion


Lärares vy över närvaro i kursen


Studerandes vy av sin närvaro i en kurs


Studerandes vy av närvaro för alla sina kurser


Administratörens vy över Närvaro för flera kurser med möjlighet till export. 

Administratör kan välja vilka datum som ska inkluderas i en export. 

Administratör kan se vilka kurser som närvaroregistrering inte har slagits på för.


Administratörens vy med detaljerad närvaro för en kurs


Administratörens vy med närvaro för en studerande


Studerandes närvaro i alla kurser finns på profilkortet. Lärare kan endast se närvaro för sina egna kurser.
Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.