Inloggningsrapporter

Inloggningsrapporter ger information om och en översikt av inloggningar. Dessa kan ses för olika profiler och jämföras med varandra, till exempel hur aktiva de är i siten. Denna information ger inte inloggningsdata för enskilda användare, utan snarare en samlad vy av inloggningar segmenterade efter profiltyp. Däremot kan informationen visa användarmönster, totalt antal besök och annan nyckeldata om hur elever och lärare använder itslearning.
Det finns fyra filter att använda och sortera utifrån:

 • Från/Till datum: Välj en specifik datumperiod.
 • Organisation: Välj alla, en eller flera organisationer (hierarki).
 • Typ av enhet: Välj dator eller mobil (app) eller båda.
 • Platsprofiler: Välj en, flera eller alla profiler.

Rapporterna visar per definition inloggningar så här:

 • Varje gång en användare interagerar med itslearning registreras en session.
 • En inloggning i rapporten betyder ett tillfälle då användare haft åtkomst, baserat på sessionsdata.
 • En användare behöver inte ha utfört något eller varit aktiv med något specifikt, en inloggningssession startas när användaren har loggat in. Detta skiljer sig från mobilappen, där användare vanligtvis loggar in en gång då appen installeras och sedan förblir inloggad.

Så här hanteras borttagna användare:

 • Användare som har flyttats till papperskorgen (men är inte permanent borttagen) kommer att räknas som "Borttagen".
 • Användare som har flyttats till papperskorgen (men är inte permanent borttagen) kommer också att räknas in bland aktiva/inaktiva/aldrig aktiva.
 • Användare som har blivit permanent borttagna permanent före den valda tidsperioden kommer inte att räknas med.

Bilden nedan visar ytterligare områden som rapporten kan visa

Siffror på hög nivå (rutorna under graferna)

Dessa nummer representerar värden för valda profiler. Det finns:

 • Totala aktiva användare: Antal unika användare som har loggat in i webbversion eller i mobilapp, åtminstone en gång under den angivna tidsperioden.
 • Genomsnittligt antal inloggningar/användare: Det totala antalet inloggningar gjorda av alla aktiva användare under en angiven tidsperiod per antal aktiva användare.
 • Nya användare: Antal användarkonton som har lagts till i itslearning under den angivna tidsperioden.
 • Borttagna användare: Antal användarkonton som har tagits bort (=flyttade till papperskorgen) under den angivna tidsperioden. Om en borttagen användare var sktiv under tidsperioden kommer den att räknas både som aktiv och borttagen.

Användarstatus

Det finns en tabell med en rad för varje profil som ger en statusrapport för alla användare som är registrerade som den profilen.
Användarstatus beräknas och baseras på deras aktivitet under den angivna tidsperioden.

 • Aktiva: Antal användare som har loggat in under den angivna tidsperioden.
 • Inaktivt: antal användare som har loggat in vid andra tillfällen men inte under den angivna tidsperioden (d v s de har loggat in minst en gång utanför den angivna tidsperioden).
 • Aldrig aktiv: Antal användare som aldrig har loggat in.
 • Totalt: Det totala antalet användare; Aktiva, Inaktiva och Aldrig aktiva.
 • Genomsnittlig varaktighet av session: Det totala antalet sessioner / totala antalet inloggningar. Denna siffra kan bli mindre om det finns ett stort antal inaktiva användare som inte har loggat in någon gång på itslearning.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.