Afhankelijk van de instellingen die je school heeft gedaan kan je na het inloggen binnenkomen op de startpagina met vakkaarten. Wanneer dat niet het geval is kan je deze pagina altijd bekijken door op 'Start' te klikken in het itslearning menu.

Elke kaart verwijst direct naar het vak en studenten zien hier belangrijke updates zoals nieuwe mededelingen en hun taken van deze week.


Alleen docenten kunnen de vakkaarten aanpassen.

Studenten zien hier taken met deadlines in deze week (maandag - zondag) en nieuwe mededelingen.


De nieuwe mededelingen verdwijnen weer van de vakkaart zodra je het vak hebt bezocht.  
De takenlijst toont de taken met deadlines die er snel aankomen en verbergt taken die verder in de toekomst liggen onder 'Deadline later'.

'Deadline vandaag' en 'Deadline morgen' is standaard uitgevouwen. 

Wanneer er geen taken zijn met een deadline vandaag of morgen zie je de taken met de eerste deadline in de week (bijvoorbeeld 'Deadline Donderdag'. Taken die zijn verlopen worden automatisch verwijderd uit het overzicht, terwijl 'Deadline later' alle toekomstige taken toont.


Alle taken, inclusief taken zonder deadline worden getoond in de takenlijst in het betreffende vak.