Tilgjengelighet i itslearning

Forpliktelse til tilgjengelighet

itslearning er forpliktet til å levere det beste e-læringsverktøyet til utdanningssektoren. Blant elever og lærere vil det alltid være brukere med spesielle behov. Vår forpliktelse er å levere "state of the art". Det er implisitt at alle, uansett hva deres funksjonshemming måtte være, har de samme mulighetene til å motta en utdannelse.

Dette avsnittet beskriver tilgjengelighet i itslearning og hvordan dette er implementert i samsvar med EU-standarden for digital tilgjengelighet (EU: Webtilgjengelighet). Denne standarden bruker WCAG 2.1-retningslinjene publisert av W3C som grunnlag for lovgivningen. Å gjøre itslearning tilgjengelig er en kontinuerlig prosess der vi stadig streber etter å forbedre.

Aktivering av tilgjengelighetsinnstillinger

Selv om itslearning er designet for å være tilgjengelig for alle, er det fortsatt noen få måter å justere det på for å ytterligere passe dine personlige preferanser. Under Dine innstillinger > Tilpass itslearning, kan du finne alternativer spom kan gjøre deler av itslearning bedre å bruke for noen grupper: Forenklet trestruktur, forenklet redigeringsverktøy for tekst og høyere kontrast.


Vær oppmerksom på at disse innstillingene ennå ikke påvirker alle sider, men vi jobber gradvis for å forbedre det.

Vår tilnærming til tilgjengelighet

Å oppnå en gitt grad av tilgjengelighet i en webapplikasjon som itslearning er ikke bare et teknisk problem. Hvis tilgjengelighet skal opprettholdes på et gitt nivå, er det også krav om innholdet som plasseres på plattformen, samt brukerens sjanser til å samhandle godt med både systemet og innholdet.

Utvikling med tanke på tilgjengelighet innebærer mye balansering, og kunnskap om mennesker som er funksjonshemmede og deres bruk av fasiliteter og hjelpemidler. I tillegg til å gjennomføre omfattende tekniske endringer i itslearning, samarbeider vi med ledende eksperter i Norge som tester itslearning med tilgjengelighetsteknologi sammen med funksjonshemmede brukere. Ved å kombinere slik evaluering og brukertesting, har vi sikret kvaliteten og bekreftet funksjonen av fasiliteter og hjelpemidler som brukes i forbindelse med itslearning.

Retningslinjer fra W3C-WAI er normative i alt arbeid som innebærer å holde itslearning tilgjengelig for brukere med funksjonshemninger. Tilbakemelding fra brukerne våre blir alltid tatt i betraktning når vi designer produktene våre. 

Der det har vært spesielt utfordrende å velge en bestemt løsning, har tilbakemeldingene vi mottar fra praktisk testing med funksjonshemmede mennesker vært viktigst, og har blitt prioritert høyere enn de nødvendige retningslinjene. Vi tar gjerne imot tilbakemelding relatert til tilgjengelighet og gjør vårt beste for å løse problemer så snart vi kan.

Støtte for navigasjon og orientering

Alt innhold levert av itslearning er kodet semantisk korrekt. Dette betyr at overskrifter, avsnitt, og så videre brukes i innholdet til itslearning. Hvis du navigerer via en skjermleser, er det fordelaktig å bruke disse for rask navigasjon og orientering. Grupper av lenker (menyer) er organisert i lister, men inneholder også muligheten til å hoppe over listene.

itslearning kan navigeres med tastaturet, og vil oppføre seg som forventet ved bruk av tabulator, enter, mellomrom og piltaster.

itslearning og hjelpeteknologi

itslearning har vært gjennom flere runder med testing med fasiliteter for taktil presentasjon (punktskrift) og også med hjelpemidler for seriell navigasjon som brukes av blinde og dyslektikere. Vi har også testet forskjellige former for forstørrelse og alternative visuelle presentasjoner som kan være av interesse for synshemmede.

Vi støtter vanlige hjelpeteknologiverktøy som skjermlesere, punktskriftvisninger og alternative inntastingsmetoder.

Funksjoner og tilpasninger for tilgjengelighet, som zoom i nettlesere, er også testet, og kan brukes med hell når det er nødvendig.

Mer informasjon om vår forpliktelse til tilgjengelighet kan du finne på vår nettside ved å klikke på denne lenken: Uttalelse om tilgjengelighet.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.