Infosida för vårdnadshavare

Om ni vill börja importera vårdnadshavare via integration behöver ni höra med leverantör av administrativt system vad som krävs från deras sida.

Systemadministratör kan ställa in om vårdnadshavare ska se bedömningsöversikt och rapport för lärandemål. 

Om leverantör av administrativt system kan fortsätta skicka vårdnadshavare i filen efter elever fyllt 18 år och ni via våra integrationsansvariga sett till att det finns ett Födelsedata-fält med elevernas födelsedata, kan ni låta elever ge åtkomst till sina vårdnadshavare efter de fyllt 18 år om de vill.

Det går att bestämma om Vårdnadshavare ska kunna se kursinnehåll eller ej, på site- och skolnivå.

 

Man kan för siten bestämma vilka block som ska visa för vårdnadshavare, samt vid behov göra en unik Infosida för vårdnadshavare per skola.


När vårdnadshavare loggar in kan de se :

  1. Informationsblock som ni bestämmer innehållet för med möjlighet för länkar, inbäddad video etc.
  2. Om Eleven som har en länk till Profilkortet vilket innehåller Aktivitet, Bedömningsöversikt för alla kurser (om terminer används i kurserna) samt Lärandemålsrapport med överblick över bedömda kunskapskrav
  3. IUP med skriftliga omdömen
  4. För varje kurs se nedanstående (vilka även eleven själv har tillgång till):

                    Bedömningsöversikt

                    Individuell rapport med alla element i kursen och vilka eleven sett och slutfört

                    Planeringar

                    Rapport för lärandemål (matrisbedömningar mot kunskapskrav)


        5. Vilka Uppgifter eleven har att göra och har gjort, läxor är markerade som Hemuppgift.

 


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.