15-03-2020 - Wat kan je doen om traagheid van itslearning te voorkomen gedurende de Corona crisis?

We verwachten de komende weken veel meer dataverkeer richting itslearning doordat in heel Europa steeds meer scholen overschakelen naar volledig online afstandsleren. Om onderbrekingen te voorkomen hebben we onze capaciteit opgeschroefd en een aantal verbeteringen aan de performance gedaan.

Je kan echter zelf ook helpen om ervoor te zorgen dat iedereen die itslearning gebruikt ook optimaal kan blijven gebruiken. 


Hoe kan je helpen? 

 1. Spreid het lesgeven over de hele schooldag om een stijging van het gebruik van het platform te voorkomen.  
  • Probeer te voorkomen dat alle gebruikers op hetzelfde moment inloggen en/of met hun taken starten  
  • Overweeg om je gebruikers in groepen te verdelen die op verschillende momenten inloggen gedurende de komende weken 
 2. Beperk de administratieve taken in het platform tot een minimum, vooral tijdens piekuren (zoals de start van de schooldag) en volg deze stappen: 
  • Vermijd werk aan beleidsregels (toevoegen, verwijderen, bewerken) 
  • Vermijd het maken van aanpassingen aan profielen, vooral die van docent en student
  • Verwijder geen hiërarchieën 

Daarnaast zou het kunnen dat we "imports” en andere features tijdelijk stoppen gedurende piekuren. Je kan altijd onze statuspagina bekijken voor de laatste informatie: https://status.itslearning.com

We verontschuldigen ons voor elk ongemak dat dit zou kunnen veroorzaken.

Om je verder te helpen het onderwijs vorm te geven voor afstandsleren, hebben we een speciale pagina gemaakt: Remote Learning resources page  en een Tips for Teachers pagina. 

We willen iedereen vast danken voor het nemen van deze voorzorgsmaatregelen om er samen voor te zorgen dat docenten en studenten zonder onderbrekingen gebruik kunnen blijven maken van itslearning gedurende deze uitdagende tijden.   

Met vriendelijke groet, 

itslearning support


English:

We are expecting unusually high traffic this week due to schools transitioning to full remote learning. To minimize disruption we are boosting capacity and have made several performance improvements. 

However, you can also help us ensure that everyone using itslearning gets the service they need.

Here’s how: 

 1. Stagger classes and distribute teaching throughout the school day to prevent a surge in platform usage.  
  • Avoid having all users logging in at the same time and/or starting tasks at the same time 
  • Consider dividing your users into groups who will log in at different scheduled times during the coming weeks 
 2. Reduce administrative tasks in the platform to a minimum, especially during peak hours (e.g. start of the school day) and follow these steps: 
  • Avoid work on policies (add, delete, edit) 
  • Avoid change of any profiles, especially teacher and student profiles 
  • Don’t delete hierarchies 

Additionally, we might also stop “imports” and other features intermittently during peak usage. You can always check our status page for the latest information: https://status.itslearning.com

We apologize for any inconvenience that this may cause.

To further help you transition to remote learning, we have made a Remote Learning resources page  and a Tips for Teachers page. 

We appreciate your continued support.

Thank you for taking these precautionary measures to help teachers and students everywhere continue using itslearning without disruption during these challenging times.   

Sincerely, 

Itslearning support

      

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.